Heder

Savjeti

PITANJE POSJETIOCA: Imate li proizvode za medicinsku pedikuru i gdje ih mogu poglerdati?

ODGOVOR: Za pedikuru zastupamo Njema?ku firmu BAEHR i kompletan katalog je na na?oj web stranici www.baehr.com.hr ili na na?em web shopu www.nsinails.com.hr/shop ,a tako?er mo?ete naru?iti i telefonom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,

Zainteresirana sam za neke vase tecajeve, no ne mogu odsustvovati od kuce. Organizirate li tecajeve izvan Zagreba

ODGOVOR: Na?i su te?ajevi bazirani na individualnom radu sa svakim korisnikom ,a ne u grupama.Zbog toga,opreme,edukatora i pribora odr?avaju se samo u Zagrebu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani.. dali mi mozete reci, gdje mogu kupiti nekakv cd ili dvd u vezi geliranja noktiju.. Lijepi pozdrav..

ODGOVOR: Imamo mi dvd Ameri?ke tvrtke NSI sa svim tehnikama: geliranje,nadopuna,nail art i acryl tehnika.Du?ina je preko 1 sat ,a jezik je engleski.Cijena je 180,00 kn.?elite li naru?iti po?aljite nam podatke na nsi@nsi.com.hr i ?aljemo pouze?em.
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Interesira me kompletan te?aj za otvaranje tvrtke i salona.Mo?ete li mi molim odgovoriti kada po?inju termini edukacije.

ODGOVOR: Sve su na?e edukacije individualne sa svakim polaznikom osobno.Po slobodnim terminima i va?im mogu?nostima dogovoriti ?emo dane polaska edukacije.Javite se oko dogovora.
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Da li na tecaju za manikuru, treba nositi rukavice ? Ili se uci bez njih?

ODGOVOR: Individualno je kod svakog polaznika ho?e li nositi za?titne rukavice ili ne.Kome je bolje raditi bez njih raditi ?e bez ,a ?elite li upotrijebiti rukavice one su osigurane i kao i sav materijal na te?aju ura?unate u cijenu edukacije.
NSI edukacije


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena startnog paketa za geliranj noktiju kod kuce i kako naruciti?Hvala!

ODGOVOR: Najbolje je do?i u na?u poslovnicu radi konzultacije oko proizvoda,cijena i koli?ina.Ukoliko niste zavr?ili edukaciju bolje je da ne kre?ete s poslom ,jer ?e kupovina materijala biti samo bacanje novaca.Ukoliko niste iz Zagreba i nemo?ete do?i do nas u NSI poslovnicu ,Cvijete Zuzori? 3 po?aljite nam mail ns nsi@nsi.com.hr da vam po?aljemo ?to bi sve bilo preporu?ljivo ili mo?ete oti?i na na? web shop www.nsinails.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zavr?ila sam va? kompletan obrtni?ki te?aj i htjela bih zapravo otvoriti j d.o.o ,mogu li raditi ako otvorim tvrtku s va?im certifikatom.?Ana

ODGOVOR: Mo?ete Ana,i obrt i firma dolazi u obzir me?utim tvrtka nudi vi?e mogu?nosti i djelatnosti ,a za jednostavni d.o.o je temeljnji kapital svega 10,00 kn.Pogledajte propise na facebook stranici edukacija.eu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani,
molila bi vas informaciju kako i gdje u splitu doci do proizvoda dr.grandel?ili da li se u krajnjem slucaju mogu negdje naruciti?
jako sam zadovoljna njihovim proizvodima.
hvala

ODGOVOR: Proizvode dr.grandel mo?ete naru?iti na web stranici www.bigshopping.info gdje je i web shop,a naru?bu mo?ete poslati i na mail: nsi@nsi.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: molim vas hitno ,mi odgovorite.otvorila bi frizerski salon,nemam diplome ali sam isla 3 god.za frizera i radim,zanima me mogu li otvoriti i raditi bez diplome i radnicu jednu bi uzela..molim vas odg.te mi

ODGOVOR: Po?tovana,
Kao ?to ste mogli vidjeti na na?im web stranicama edukacija mi u svom programu nemamo frizerstvo .Za savjetodavne usluge obratite se obrtni?koj ili gospodarskoj komori.


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani imam jedno pitanje koliko kod vas ko?ta te?aj za ugradnju noktiju tipsama geliranje crtanje zna?i sve.htjela bi otvorit obrt pa me zanima cijene te?aja

ODGOVOR: Na na?oj web stranici www.edukacija.eu pogledajte obrtni?ki te?aj u kojemu ?ete nau?iti sve za otvaranje obrta ili tvrtke ,te vlastitog salona ,te njezi ruku,ugradnji noktijui gel laku ?to vam je potrebno za rad kao profesionalcu.Ostalo ?emo vam proslijediti mailom.


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me tecaj kozmetike lice i tjela.Nemam nikakvog iskustva,imam 18 godina.Koliko dodje,koliko traje,sta mi je sve potrebno?hvala

ODGOVOR: Sve na?e te?ajeve pa i kompletan kozmeti?ki te?aj ?ija edukacija je bazirana na individualnom pristupu i prakti?nom naukovanju pogledajte s planom rada i cjenama na na?oj web stranici www.edukacija.eu
Ukoliko i nakon toga budete imali dodatnih pitanja ili se ?elite naru?iti nazovite tel:01/7774746 ili e-mailom: nsi@nsi.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: Mogu li kod vas zavr?iti kompletan obrtni?ki te?aj i odmah otvoriti svoj salon?Zahvaljujem,Dra?ena ?ibenik

ODGOVOR: Mo?ete zavr?iti kompletan obrtni?ki te?aj i otvoriti vlastiti salon na obrt ili tvrtku.U kompletnom obrtni?kom te?aju nau?iti ?ete sve o propisima i otvaranju obrta i li tvrtke te sve potrebno za njegu noktiju:manikura,gel-?ablone i tipse,korekciju,soak off i polish pro.Javite se.
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: dali kurs postoji u BIH,, koja je cijena kursa koliko traje

ODGOVOR: Svi se na?i te?ajevi odvijaju u Zagrebu ,jer radimo individualno sa svakim polaznikom.Niste naveli koji te?aj vas zanima ,te sve na?e te?ajeve pogledajte na web stranici ww.edukacija.eu
NSI


PITANJE POSJETIOCA: interesira me otvaranje obrta za njegu ruku i geliranje ,a kako sam nezaposlena imam li pravo na neke poticaje za samozapo?ljavanje.hvala

ODGOVOR: Imate mogu?nost poticaja za samozapo?ljavanje ukoliko ste 6 mjeseci na burzi rada.Vi?e o te?ajevima za otvaranje salona i propisima,te poticajima pro?itajte na na?oj facebook stranici EDUKACIJA.EU
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me,kada bih napravila cijeli obrtnicki tecaj..i kada bih otvarala salon za nokte..da li mi je potreban samo vas tecaj i jer mora biti SSS skola zavrsena??? I da vas pitam o NSI proizvodima..sastojci me zanimaju jer nisam nigdje pronasla,dali sadrzi stetnih tvari poput toluena,formaldehida i Ftalata Dbp-a??? Unaprijed se zahvaljujem!!!!

ODGOVOR: Do sada nismo imali slu?aj da je netko imao samo osnovnu ?kolu i te?aj ,te otvarao obrt,no ne bi trebalo biti nikakvih zapreka.Spojevi koje ste naveli su zabranjeni i ne koriste se u kvalitetnim tvrtkama,eventualno su mogu?i u nekim kineskim proizvodima.Sastave svih proizvoda mo?ete vidjeti na NSI USA web stranici pod MSDS.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi pojasnite trebam li imati upis u radnu knji?icu ili ne.

ODGOVOR: Nije potreban upis u radnu knji?icu ve? je va?an ovla?teni certifikat ,a zadnje novosti o radnoj knji?ici pro?itajte u nastavku:
Upis u radnu knji?icu ure?en je Zakonom o radu i Pravilnikom o radnoj knji?ici, ?ije ?e se odredbe primjenjivati do dana pristupanja Hrvatske EU, a tada prestaje va?iti odredba ?lanka 291. Zakona o radu, pa radna knji?ica prestaje biti javna isprava i ne?e se vi?e izdavati.

Tako?er upis u radnu knji?icu nije bitan za tra?enje zaposlenja putem ponuda ili javljanja na natje?aj kod odre?enog poslodavca, a ni u postupcima posredovanja pri zapo?ljavanju. Naime,Hrvatski zavod za zapo?ljavanje od nezaposlene osobe ili tra?itelja zaposlenja prikuplja i evidentira sve podatke o znanjima i vje?tinama ste?enim bilo formalnim, bilo neformalnim obrazovanjem, koje su relevantne za uspje?no posredovanje pri zapo?ljavanju.

Tu se zapravo postavlja pitanje, ?emu onda radna knji?ica zapravo slu?i ,a ona je va?na za dokazivanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te osiguranja u slu?aju nezaposlenosti.


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me ?to je sve potrebno za geliranje noktiju tj. popis opreme za geliranje.

ODGOVOR: Na na?oj stranici pod usluge i te?aj ugradnje umjetnih noktiju mo?ete vidjeti popis osnovnog materijala za geliranje i ugradnju noktiju.Na na?em web shopu web stranice www.nsinails.com.hr mo?ete prona?i sve proizvode i cijene istih.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani,
zanima me dal ima negdje tecaj za pedikera u osijeku osim u poetici i koja je cijena? hvala.

ODGOVOR: Veliki broj polaznika imali smo upravo iz Osijeka ili okolice,tako da pretpostavljam da nema.Pogledajte na?e te?ajeve na web stranici www.edukacija.eu.
NSI i Noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas recite dali imate BS ?pange br. 20 22 i 24. Imam salon za pedikuru. hvala
M.

ODGOVOR: B/ S sapange clasic imamo u veli?ini 18 i 22 pakirano po 10 kom.Quick model pakiran po 5 komada u veli?ini 20 i 22.Cjenik ?aljemo na mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena gelova za manikuru kao i tipse,kistovi i turpice i kako ih naru?iti

ODGOVOR: Na na?oj web stranio www.nsinails.com.hr imate web shop i sve proizvode ,te mo?ete sve naru?iti.Isto tako mo?ete naru?bu poslati emailom ili pozivom na broj telefona +38517774746.
NSI croatia


PITANJE POSJETIOCA: Koliko je cjena akril seta(paketa)?

ODGOVOR: Na na?oj web stranici www.nsinails.com.hr imate web shop gdje mo?ete vidjeti sve cijene proizvoda .Izaberite sve ?to vam trba i po?aljite naru?bu ili ukoliko neznate nazovite nas da zajedno pro?emo ?to bi sve trebali ili htjeli kupiti.Nemamo gotove start pakete ,jer se radi o profesionalnim proizvodima i svatko prema svojim ?eljama i mogu?nostima kupuje materijale za rad.
NSI croatia


PITANJE POSJETIOCA: Kupila bi opremu za frizerski salon i stol za manikuru pa me zanima imate li opremu u ponudi.

ODGOVOR: Imamo u ponudi kompletnu opremu za opremanje frizerskih i kozmeti?kih salona.Na na?oj web stranici www.edukacija.eu pod oprema salona na?i ?ete kataloge i cijene dvije talijanske tvornice s opremom koju zastupamo.
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, kupila bih fiberglas trakice koje poma?u kod uraslih noktiju, imate li ih na ponudi, cijena? hvala, Ljiljana Me?tri

ODGOVOR: Po?tovana,
Vjerovatno mislite na BS Spange.Imamo ih u ponudi ,a sve o njima pogledajte na na?oj web stranici www.pedikura.com.hr,a cjene ,veli?ine i naru?be primamo preko web shopa www.nsinails.com.hr/shop/ .Mi ?emo vam tako?er poslati i cjenik ,a naru?iti mo?ete i na na? telefon 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: dobar dan,imate li svoje prodajno mjesto u BiH.mozete mi poslati cjenovnik vasih proizvoda

ODGOVOR: Nemamo prodajno mjesto u BiH no sve proizvode mo?ete naru?iti putem web shopa na strnici www.nsinails.com.hr.
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cijenik bs ?pangi.HVALA.

ODGOVOR: Cjenik BS Spangi vam ?aljemo e-mailom,.Tako?er sve cijene i proizvode mo?ete vidjeti na na?em web shopu : www.nsinails.com.hr
NSI croatia


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
Zanima me da li prodajete UV lampe za umjetne nokte, te koja je njihova cijena i mogu?nosti pla?anja?
Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Imamo sve vrste UV lampi .Sve imaju ugra?en timer i 4 ?rulje ukupne snage 36 w,a cijena je zavisno od proizvo?a?a i kvalitete od 650,00 do 1.390,00 kn.pla?anje gotovina ili kartice ,te american kredit.Sve proizvode mo?ete vidjeti na web shopu i na?oj web stranici www.nsinsils.com.hr
NSI Hrvatska


PITANJE POSJETIOCA: koliko kosta,te?aj kozmetike ali sminkanja.. :) i jel se moze prije punoljetnosti... ;)

ODGOVOR: Tte?aj ?minkanja nemamo u ponudi ,a za sve na?e ostale te?ajeve plan rada i cijene pogledajte na web stranici www.edukacija.eu
Sve te?ajeve mo?ete poha?ati i prije punoljetnosti.
NSI croatia


PITANJE POSJETIOCA: ?elim otvoriti svoj salon pa me zanima kompletna obuka,trajanje,cijena...sve

ODGOVOR: Bilo bi preop?irno da vam u kratkoj rubrici savjeti iznesemo sve o na?im te?ajevima ,zbog toga vas molimo da pogledate na?u web stranicu www.edukacija.eu sa kompletnim na?inom rada i cijenama.
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me koliko dugo traje va? te?aj obuke za ugradnju umjetnih noktiju? Hvala

ODGOVOR: Svi na?i te?ajevi dostupni su na na?oj web stranici www.edukacija.eu.Te?ajevi imaju razli?ite du?ine trajanja zavisno o kojem se te?aju radi.
NSI Hrvatska


PITANJE POSJETIOCA: Poštovani,
Da li imate zastupnike u BiH, odnosno u Sarajevu, koji bi vršili obuke za nadogradnju noktiju, pedikir itd.? Da li se u Sarajevu negdje mogu kupiti vaši proizvodi za manikir? Unaprijed zahvaljujem!

ODGOVOR: Sve za nokte mo?ete naru?iti na na?im web stranicama i web shopu ili osobno u na?em prodajnom prostoru.U Sarajevu nemamo nikog ,jer tra?imo zastupnika.Obuke se odr?avaju tako?er kod nas.
www.nsinails.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me jel dajete obuke na podru?je BiH, to?nije Mostara?

ODGOVOR: Svi te?ajevi se odvijaju samo kod nas u Zagrebu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi na mail adresu po?aljete informacije o trajanju te?aja geliranja noktiju i cijenu, te popis svih proizvoda i cijenu istih, kao i listu svega ?to je potrebno za profesionalni rad.
Tako?er vas molim da mi odgovorite koji su sve na?ini pla?anja. Unaprijed se zahvaljujem.

ODGOVOR: Sve o trajanju te?aja cijeni i na?inu rada mo?ete na?i na na?im web stranicama www.edukacija.eu ili www.umjetni-nokti.info.Ostale informacije proslijediti ?emo vam putem maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Gdje mogu kupiti nokte za nadogradnju? Hvala :)

ODGOVOR: Na?a poslovnica za prodaju materijala za ugradnju noktiju nalazi se na adresi Cvijete Zuzori? 3 u Zagrebu i tamo mo?ete kupiti materijal za ugradnju noktiju od 09-16.30 sati..Tako?er imate mogu?nost sve naru?iti putem web trgovine na stranici www.nsinails.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Htjela bih saznati ima li na?ina da se u Zadru upi?e te?aj za kozmeti?are?

ODGOVOR: Mi radimo samo u Zagrebu ,a u Zadru koliko znam nema takve edukacije ,jer su svi polaznici iz Zadra dolazili k nama u Zagreb.
Pogledajte na?u web stranicu www.edukacija.eu
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani ,htjela bih saznati vrijeme odr?avanja va?eg te?aja za ugradnju noktiju..hvala

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avju individualno ,a ne u grupama tako da se sa svakim polaznikom posebno dogiovaramo o terminu te?aja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanimalo bih me da li postoji neki odre?eni gel ili ne?to ?to bih pobolj?alo primanje gela na mesne nokte?

ODGOVOR: Za odma??ivanje i bolje prijanjanje umjetnih noktiju postoje nekoliko proizvoda u tvrtci NSI koju zastupamo.Ukoliko ste mislili na "masne" nokte koji uop?e ne primaju gel tu nema pomo?i ve? mo?ete koristiti tehniku acryl koja ?e sigurno primiti i na masne nokte.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me moze li se akril stviti na obicne nokte tj. prirodne,bez da upotrebljavam tipse ???

ODGOVOR: Mo?e,isto kao i gel.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,molim Vas cjenik Vasih proizvoda..Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik i katalog ,no sve mo?ete vidjeti na na?oj stranici sa web shopom www.nsinails.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: dali imate cd za ucenje ugradnje noktiju

ODGOVOR: Imamo DVD u trajanju 75 minuta na Engleskom jeziku sa svim tehnikama i postupcima.Cijena je 370,00 kn.Ukoliko kupujete start paket za rad DVD je besplatan,pa se javite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas po?aljite mi Va? katalog i cijenik! Hvala!

ODGOVOR: Katalog i cjenik je poslan na va? e-mail,a isto tako ga mo?ete skinuti na na?oj web stranici :
WWW.NSINAILS.COM.HR gdje ?e za tjedan dana proraditi web shop.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me da li za otvaranje salona za masa?e,pilatesa treba zvati komisiju iz ureda za gospodarstvo

ODGOVOR: Na?a je djelatnost edukacija i prodaja materijala za umjetne nokte,te vam nemo?emo dati savjete u vezi pilatesa no za salona za masa?u mo?emo vam odgovoriti da nisu potrebni minimalni tehni?ki uvjeti.Za ostalo nazovite ured za gospodarstvo.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: pocetnica sam,te nadogradujem nokte sebi i prijateljicama,ali mi nokti brzo spadaju :/ ne znam u cemu grijesim....sve kupujem u frizerlandu.unaprijed hvala

ODGOVOR: Morate kupiti proizvode kvalitetnih provjerenih proizvo?a?a za profesionalnu upotrebu.Slijedite sa takvim proizvodima postupak kako je propisano uspjeh je garantiran.Mi vam mo?emo pomo?i tako da kupite na?e proizvode uz koje ?ete dobiti i kvalitetnu podr?ku.Javite se da vam pomognemo oko odabira i postupka na tel: 01/7774746.

NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cjena te?aja za pedikuru manikuru ugradnju noktiju i kozmeti?arku.koliko bi to trjalo i kolika je cjena.Za otvaranje svog obrta i sve potrebno ?to bi jo? trebala znati,ako me mo?ete uputiti.unaprijed hvala.

ODGOVOR: Nemo?emo vas uputiti u sve ?to ste pitala putem e-maila ve? vas molimo da nazovete na na? telefon 01/7774746.Ukoliko ste po?etnik preporu?ujemo da s te?ajevima idete jedan po jedan ,a krenete s ugradnjom noktiju.Vi?e o svim te?ajevima sa cijenama na eeb stranici:
www.edukacija.eu
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me te?aj za kozmeti?ara koliko ko?ta i da li se sa tim certifikatom mo?e otvoriti salon?Unaprijed hvala!!!

ODGOVOR: Cjenik svih te?ajeva je na web stranicama : www.edukacija.eu.Mi ?emo vam poslati sve o te?aju.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me te?aj UGRADNJA UMJETNIH NOKTIJU-Obrtni?ki pristup i priprema za otvaranje obrta ali i svi ostali te?ajevi. Molim vas da mi po?aljete na mail cijene te?ajeva i opreme te mogu?nosti pla?anja i termini te?ajeva. Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Poslano je sve mailom,a vi se javite imate li pitanja ili se ?elite predbilje?iti za neki od individualnih termina.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: POstovani,posebno me zanima NSI SOAK OFF tehnika geliranja, cijene proizvoda te da li biste mi mogi poslati na mail cjenik i katalog svih proizvoda.
Unaprijed zahvaljujem.

ODGOVOR: Poslali smo vam kompletan cjenik 13.02 sa svim gelovima.Ponovili smo ga ponovno danas pa provjerite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena te?aja za nadogradnju noktiju i opreme te mogu?nosti pla?anja. unaprijed hvala..

ODGOVOR: Cijene svih te?ajeva i plan rada pogledajte molim na na?oj web stranici koja je navedena:
WWW:EDUKACIJA:EU
Mi?emo vam tako?er poslati sve o te?aju.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas cjenik te?aja medicinske pedikure, masa?e te kozmeti?iki te?aj, te ako mo?e cijene ili katolog pribora koji se koristi

ODGOVOR: Cjenik i plan rada svih na?ih te?ajeva na?i ?ete na na?oj web stranici:
WWW.EDUKACIJA.EU
Opremu svaki polaznik kupuje samostalno po svojim mogu?nostima i potrebama i nemamo ni?ta posebno specificirano.Imate li dodatnih pitanja nakbolje je nazvati na tel:01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me te?aj pedikure! Koliko ko?ta? Nisam iz Zg!

ODGOVOR: Kao ?to pi?e na na?oj stranici plan rada svih te?ajeva i cijene mo?ete vidjeti na na?oj web stranici :
WWW.EDUKACIJA.EU
Mi ?emo tako?er poslati sve o te?aju mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me te?aj manikure i pedikure.Trajanje,opis rada i cijena.Dali postoji te ?aj u Rijeci,hvala.Pozdrav Ljubica

ODGOVOR: Sve o te?ajevima koje tra?ite poslti ?emo mailom.Te?ajevi se odr?avaju samo u Zagrebu zbog pribora ,opreme i edukatora.Te?aj se po potrebi mo?e dnevno produ?iti i skratiti za polaznike izvan Zagreba,jer se radi individualno i va?no je pro?i svu tematiku.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi na mail adresu po?aljete informacije o trajanju te?aja geliranja noktiju i cijenu, te popis svih proizvoda i cijenu istih, kao i listu svega ?to je potrebno za profesionalni rad.
Tako?er vas molim da mi odgovorite koji su sve na?ini pla?anja. Unaprijed se zahvaljujem.

ODGOVOR: Sa zaka?njenjem zbog puta ?aljemo cjenik te?ajeva.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molim Vas da mi po?aljete cjenik te?aja,i katolog na nazna?enu e mail adresu...
Hvala

ODGOVOR: Sa zaka?njenjem zbog puta i edukacije u USA ?aljemo cjenik.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, htjela bi i? na te?aj za geliranje noktiju i ugradnju tipsa pa me zanima kolka je cijena te?aja, gdje se te?aj odr?ava i kada otprilike bi mogla. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?ajevima na e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani zanimalo bi me da li se mo?e kod vas naru?iti start paket za nadogradjivanje noktiju akril sistemom i kolika je cijena? Unaprjed zahvaljujem

ODGOVOR: .Ispri?avamo se ?to nismo odmah odgovorili zbog slu?benog puta i edukacije u USA.Naravno mo?ete sve naru?iti poslati ?emo vam sve mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molim Vas da mi po?aljete katalog i cjenik.
Lp

ODGOVOR: ?aljemo cjenik mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zamolila bih vas da mi na mail po?aljete informaciju o te?aju geliranja noktiju ( koliko traje, cijena itd)
dali se mo?e kod vas naru?iti start paket za ure?ivanje noktiju i kolika je cijena?unaprjed zahvaljujem

ODGOVOR: Sve o te?ajevima i cjene pogledajte na stranici:
www.edukacija.eu
Mi ?emo vam tako?er poslati sve o te?ajevima i materijalima za rad.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani zanimalo bi me dali se mo?e kod vas naru?iti start paket za ure?ivanje noktiju i kolika je cijena?unaprjed zahvaljujem

ODGOVOR: Mo?ete kupiti sav materijal za rad bilo privatno ili profesionalno.Poslati ?emo vam na e-mail ?to vam je sve potrebno,cijenu i na?ine pla?anja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani, zanima me stol za manikuru i njegova cijena, ko mo?e na mail ?to prije, hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sliku no na?alost stolovi su rasprodani i do dolaska novih pro?i ?e do 60 dana,a vi vjerujem ne mo?ete ?ekati.Javite se u svakom slu?aju s komntarom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani da li mi mozete poslati dvd s kompletnim na?inom rada nokti od 370 kn.. moj mail kristina.bxxx@gmail.com i dali imate dvd za rad na depilacijama i za koliko..hvala

ODGOVOR: Po?aljite nam to?nu adresu za slanje DVD-a.
Cijena je 370,00 kn plus po?tarina od 30,00 kn.Jezik je engleski i trajanje 75 min.Depilaciju nemamo na videu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, morala bi napraviti te?aj medicinske pedikure,pa vas molim da mi napi?ete koji su uvjeti ,koliko traje te?aj i koja je cjena te?aja.Unapred hvala

ODGOVOR: Te?aj medicinske pedikure kao ?to ste mogla vidjeti na na?oj stranici traje sedam dana.Radi se individualno tako da su termini po dogovoru i slobodnim mjestima.Vi?e mo?ete saznati na stranici www.edukacija.eu,a mi?emo vam tako?er poslati plan rada.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me da li imate kozmeti?ke te?ajeve u Splitu i kada te?aj po?inje?

ODGOVOR: Svi te?ajevi odr?avaju se isklju?ivo u Zagrebu ,a vi?e o svakom te?aju sa cijenama mo?ete na?i na na?oj web stranici www.edukacija .eu
NSI


PITANJE POSJETIOCA: da li imate u ponudi gotove setove za ugradnu noktiju a koji sadr?i sve ?to je potrebno.U slu?aju da imate molila bih Vas da mi ka?ete cijenu, na?in pla?anja i preuzimanje seta.

ODGOVOR: Nemamo gotove setove jer radimo sa profesionalnim proizvodima ve? sastavljamo sve ?to vam je potrebno za rad.Popis materijala i na?ine pla?anja ?aljemo putem emaila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, htijela bih zavr?iti te?aj za nokte pa me zanima,koliko to traje sati dnevno i kakav je raspored te?aja,molim vas da mi po?aljete va? katalogi cijenik o te?aju. Hvala

ODGOVOR: Na?i te?ajevi su individualni ?to zna?i da radimo samo sa vama,te se zbog toga termini dogovaraju sa svakim polaznikom posebno.Vi?e o te?ajevima mo?ete saznati na na?oj web stranici www.edukacija.eu,a mi ?emo vam poslati vi?e o te?aju.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas dali mi mo?ete poslati katalog i cjenik.I dali imate neku knjigu ili cd kako gelirati nokte?Hvala

ODGOVOR: Po?aljite nam molim na na? email nsi@nsi.com.hr ?to vas zapravo interesira proizvodi ili te?ajevi tj, dali ve? radite ili ?elite nau?iti raditi.Imamo dvd s kompletnim na?inom rada i cjenom od 370,00 kn.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
imala bih jo? jedno pitanje , da li imate u ponudi gotove setove za ugradnu noktiju a koji sadr?i sve ?to je potrebno.
U slu?aju da imate molila bih Vas da mi ka?ete cijenu, na?in pla?anja i preuzimanje seta .
Hvala unaprijed , LP

ODGOVOR: Naravno imamo spremno sve ?to trebate za ugradnju noktiju od pribora i kvalitetnih UV lampi do gelova .Posalti ?emo vam emailom ?to je sve potrebno ,a dostava je mogu?a i hp expresom pouze?em.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani , molila bih Vas da mi po?aljete katalog i cijenik proizvoda te okvirno cijeu te?aja : TE?AJ UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve tra?eno na va? email.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani! Zavr?ila sam srednju obrtni?ku,trogodi?nju ?kolu za zanimanje kozmeti?ar. Molim vas da mi odgovorite koji su uvijeti da ja otvorim svoj kozmeti?ki salon, tj. da li moram imati odra?eni sta? u svojoj struci? Molila bih Vas da mi odgovorite i koje su prednosti ako zavr?im 4. stupanj, smjer kozmeti?ar u ?koli Vladimira Preloga u Zagrebu! Unaprijed se zahvaljujem!

ODGOVOR: Obratite se obrtni?koj komori ili ured za gospodarstvo u svom mjestu prebivali?ta.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me da li su termini odr?avanja te?ajeva po dogovoru ili su unaprijed poznati datumi?
tako?er bih Vas zamolila ako mi mo?ete poslati cjenik koji sadr?i sve ?to mi je potrebno za rad sa geliranim noktima( gelovi, lampe, stol...) hvala!

ODGOVOR: Termini su individualni i zato su po dogovoru zato je potrebno nazvati i rezervirati svoj termin.Osttalo ?aljemo emailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas po?aljite mi Va? katalog i cijenik! Hvala!

ODGOVOR: NSI cjenik i katalog poslali smo na va?u e-mail adresu.Imate li pitanja o proizvodima ili naru?bu nazovite na tel. 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Koliko sati traje vas tecaj i kakav je raspored rada? zanima me cijena i svi detalji vezani uz tecaj umjetnih noktiju.Dolazim iz Zadra.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve o te?aju ugradnje umjetnih noktiju mada niste nazna?ila koji vas te?aj interesira.Sve te?ajeve mo?ete vidjeti na web stranici www.edukacija.eu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovanje,osobno zanimaju me posebno manikura te pedikura, te bih htjela otvoriti svoj salon u kojem bih nudila te usluge.zanima me bih li mogla otvoriti svoj obrt sa tim te?ajevima te koje biste mi vi predlo?ili te ?to je sve potrebno za otvaranje vlastitiog obrta.Unaprijed zahvaljujem

ODGOVOR: Predla?emo da zapo?nete s obrtni?kim te?ajom manikure tj. njege ruku i prirodnih noktiju ,te ugradnjom umjetnih noktiju.S na?im certifikatom mo?ete otvoriti obrt tj. salon za njegu ruku i ugradnju noktiju,a kasnije mo?ete nastaviti s drugim te?ajevima.Trebate li vi?e informacija kontaktirajte nas telefonom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: dobra ve?er.zanima me ako zavr?i? te?aj kod nekoga ko nema kvalitetan gel i ostali materijal za geliranje noktiju dali moze? kupiti negdje drugdje materijal ili samo kod njih?

ODGOVOR: Ve?ina Ljudi nasjedne jeftinim nepoznatim firmama ili edukacijama,te ponudi beplatnih te?ajeva uz obavezu kupovine robe koje ne prati strana podr?ka priozvo?a?a i zastupnika.Takve edukacije su obi?no lo?e i nepotpune,bez podr?ke i me?unarodnog certifikata.Kod nas je bitno da znate raditi taj posao i mo?ete kupiti sve NSI proizvode,a mi ?emo vas dodatno educirati o proizvodima.Kakva je praksa drugih ,to neznamo.Imate li pitanja nazovite 0177774746.


PITANJE POSJETIOCA: zanimaju me cijene tecajeva za pedikera......

ODGOVOR: Vi?e o svim te?ajevima i cijenama pogledajte na na?oj web stranici www.edukacija.eu.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih vas da mi po?aljete NSI katalog i cjenik. Hvala

ODGOVOR: Cjenik i katalog smo poslali e-mailom .
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
molila bih vas da mi po?aljete kompletan nsi cjenik.
Hvala.
Pozdrav!

ODGOVOR: Cjenik i katalog je poslan na va? e-mail.Hvala na upitu.Za pitanja i naru?be nazovite 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Dobar dan!Zainteresirana sam za katalog nsi,hvala,pozdrav.

ODGOVOR: katalog i cjenik poslan.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za soak off tehniku

ODGOVOR: kompletan nsi cjenik ve? je poslan na va?u adresu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovanik, molim Vas da mi posaljete katalog

ODGOVOR: Poslali smo vam katalog i cjenik.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me koliko dodje te?aj ugradnje umjetnih noktiju-obrtni?ki pristup i priprema za otvaranje obrta? Hvala

ODGOVOR: Te?aj ko?ta 4.400,00 kn.Vi?e o svim te?ajevima i cjenama pogledajte na na?oj web stranici www.edukacija.eu ili www.umjetni-nokti.info.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani ,dali mi mozete poslati cjenik tecaja za ugradnju noktiju i informacije gdje se tecak odrzava.Hvala

ODGOVOR: Te?aj ugradnje umjetnih noktiju odr?ava se u na?oj poslovnici NSI,Cvijete Zuzori? 3,Zagreb.Vi?e o te?aju pogledajte na stranicama www.edukacija.eu ili www.umjetni-nokti.info.Mi vam ?aljemo e-mail s pojedinostima.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me da li postoji te?aj koji ukljucuje i te?aj za masera i kozmeticara? odprilike trajanje tecaja te naravno i cijena...unaprijed zahvaljujem...LIJEP POZDRAV

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik te?aja i na?ine pla?anja na rate.Kako se te?ajevi odvijaju individualno tako su i termini po dogovoru.Te?aj kozmetike i te?aj masa?e su odvojeni no na svaki sljede?i te?aj je popust od 10 %.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me tecajkozmeticarke (make up-a,dekorativna kozmetika)koja je cijena tecaja i ako sa tecajem mogu otvorit d.o.o.? HVALA

ODGOVOR: Pogledajte malo po na?im stranicama i vidjeti ?ete da ne odr?avamo te?ajeve make upa.
d.o.o mo?ete otvoriti i bez te?aja ,a obrt samo s te?ajem ugradnje umjetnih noktiju.
Imate li pitanja nazovite ili nam po?aljite e-mail.
NSI Hrvatska


PITANJE POSJETIOCA: molim vas jeli mi mozete reci koliko kosta kod vas start paket za nokte,znaci sav materijal potreban za ugradnju noktiju,ako vam nije problem da za svaki dio napisete cijenu,i dali mozda imate dvd ili cd koji ima objasnjenja...
Unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam na mail start paket za uhradnju noktiju s UV lampom,gelovima i priborom.DVD ?e biti uz start paket gratis.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molila bi da bi posaljete cjenik tecajeva i svako koliko ih otprilike odrzavate..?ako je moguce i katalog proizvoda! hvala!

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju individualno tj. samo sa vama i radimo ih konstantno .Termini su po dogovoru.Sve ostalo poslati ?emo vam mailom.
NSI Hrvatska


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me sve o te?aju ugradnje noktiju, uklju?uju?i i cjenu, te odr?avaju li se te?ajevi u splitu?

ODGOVOR: Sve u vezi te?ajem poslali smo vam na e-mail,a te?ajevi se zbog jer su individualni i certifikata te opreme odr?avaju isklju?ivo u Zagrebu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete cijenik va?ih proizvoda za geliranje noktiju

ODGOVOR: Cjenik je poslan na va? e-mail zajedno s katalogom proizvoda.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena seta za ugradnju nokti?i dali se moze placati u ratama?srdacan pozz

ODGOVOR: Mo?e se platiti american cardom na 3-60 rata po izboru ilim master zagreba?ke banke do 12 rata.Start paket za po?etak rada poslan je na va? e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Ima li u zadru termina za te?ajeve? ili na podru?ju dalmacije?
Pozdrav! :)

ODGOVOR: Kako mo?ete vidjeti na na?im web stranicama te?ajevi se zbog kvalitetne individualne edukacije i opreme odr?avaju isklju?ivo u ZagrebuPolaznici nam dolaze iz svih krajeva Hrvatske .Termina ima i mo?ete nas konmtaktirati na tel:01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: mo?ete mi re?i koliko ko?ta kod vas tipse,ljepilo,ra?pice,podloga,gel,gloss,french gel,?kare za tipse,kist,?ablone za produljivanje gela,vata,aceton.najosnovnije stvari za ugradnju noktiju.hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam start paket pa pogledajte u cjeniku.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: ako imate dvd zanima me koliko ko?ta

ODGOVOR: DVD ko?ta 370,00 kn.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi posaljete sve sta mozete poslat na mail, da vam ne pisem posebo sve unaprijed hvala... i veliki pozdrav

ODGOVOR: Molimo vas da nam samo na e-mail napi?ete ?to ? Sve u vezi te?aja ili proizvoda.?
nsi@nsi.com.hr
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog materijala za ugradnju i geliranje noktiju.

ODGOVOR: Poslano vam je mailom ,a dvd ko?ta 370,00 kn.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: mo?ete mi re?i koliko ko?ta kod vas tipse,ljepilo,ra?pice,podloga,gel,gloss,french gel,?kare za tipse,kist,?ablone za produljivanje gela,vata,aceton.najosnovnije stvari za ugradnju noktiju.hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam start paket za po?etak rada sa svim potrebnim materijalima.Moramo vam samo skrenuti pa?nju da ukoliko tra?ite najjeftinije, kod nas to ne?ete na?i ,jer imamo samo profesionalne NSI proizvode koji zbog svoje kvalitete nemogu biti na jeftinjii.Ukoliko kupite jeftine" no name "proizvode kupovati ?ete ponovno i tako dva puta platiti iste proizvode .
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog materijala za ugradnju i geliranje noktiju. Tako?er me zanima dali odr?avate edukacije izvan Zagreba?

ODGOVOR: Sve edukacije se zbog certifikata,opreme i individualnog pristupa odr?avaju samo u Zagrebu.Cjenike vam ?aljemo putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena kompleta za geliranje noktiju s dvd-om? hvala

ODGOVOR: Poslano vam je na e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena seta za geliranje sa cd-om? unaprijed hvala

ODGOVOR: Kompletan set za rad s gel tehnikom sa svim potrebnim materijalom i alatom ,te UV lampom ko?ta oko 3.400,00 kn.Kupovinom start paketa besplatno ?ete dobiti DVD sa obja?njenjima rada tehnike gel,acryl i nail art vrijednosti 370,00 kn.Imate li jo? pitanja nazovite na 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me tecaj geliranja noktiju,koliko kosta i koliko dana traje

ODGOVOR: Poslali smo vam mailom sve o te?aju ,a vi mo?ete vi?e pogledati na na?oj web stranici www.edukacija.eu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete katalog i cijenik za ugradnju i geliranje noktiju i gdje se nalazite?

ODGOVOR: NSI Croatia,Cvijete Zuzori? 3,Zagreb.Tel 01/7774746.
Katalog je poslan putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi posaljete sve sta mozete poslat na mail, da vam ne pisem posebo sve, hahaha... unaprijed hvala...

ODGOVOR: Poslali smo vam sve na e-mail ,a ukoliko imate pitanja o proizvodima nazovite 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molila bih vas da mi poslajete vas katalog materijala za ugradnju i geliranje noktiju...Hvala

ODGOVOR: Poslano je sve na va? e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molila bih vas da mi poslajete vas katalog materijala za ugradnju i geliranje noktiju...Hvala

ODGOVOR: katalog poslan putem e-maila.
Pozdrav,
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molim Vas da mi posaljete cjenik kompletne opreme za gel tehniku...unaprijed hvala!

ODGOVOR: Neznamo jeste li po?etnik ili ve? radite no poslati ?emo vam cjenik,a ukoliko imate pitanja nazovite nas ili po?aljite e-mail.nsi


PITANJE POSJETIOCA: molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju i opreme te cijene te?aja...unaprijed hvala.
Pozdrav..

ODGOVOR: Poslali smo vam sve cjenike putem maila.Ukoliko vam zbog veli?ine datoteka e-mail ne stigne javite nam se putem maila nsi@nsi.com.hr ili tel. 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju.
Pozdrav..

ODGOVOR: Cjenik 09-2010 sa proizvodima NSI poslan je na prilo?enu e-mail adresu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju i ako mo?e koji prijedlog za po?etak rada.Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam sve mailom.Javite se treba li poja?njenja u vezi materijala za rad.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Da li odrzavate edukacije u Rijeci?
Koliko dana traje edukacija tj. tecaj?

ODGOVOR: Odr?avamo preko dvadeset te?ajeva od kozmetike do ,pedikure,manikure i ugradnje noktiju.Sve se zbog certifikata i opreme odr?ava u Zagrebu i dolaze nam polaznici iz svih krajeva Hrvatske.Vi?e o svim te?ajevima na na?oj web stranici www.edukacija.eu ili nam po?aljite na e-mail koji vas te?aj to?no interesira: nsi@nsi.com.hr
NSI Croatia


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi posaljete cjenik kompletne opreme za gel tehniku i cjenu tecaja za nail art. Inace, radim gel tehniku, te sam tecaj zavrsila prije 6 godina .

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve za po?etak rada gel tehnikom i cjenik te?ajeva pa se javite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani
Molim Vas da mi po?aljete cijenik materijala i proizvoda za ugradnju umjetnih noktiju

Srda?an pozdrav

Bo?ana Kezi

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik 09 iproizvode NSI.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani!
Zanima me dali ?e se koji te?aj geliranja i produ?ivanja noktiju organizirati ubrzo u Puli?
Ako ne dali se koji ubrzo organizira u Zagrebu?

ODGOVOR: Svi te?ajevi se zbog organizacije,edukatora,prostora i proizvoda odr?avaju u Zagrebu.Radimo individualne te?ajeve tako da se nakon godi?njih odmora termini popunjavaju i dovoljno je samo nazvati i dogovoriti svoj termin.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju. I zanima me dali imate dostavu?

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik 09 putem e-maila.Ukoliko trebate obja?njenja o proizvodima slobodno nazovite 01/7774746 ili po?aljite upit na e-mail: nsi@nsi.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju. Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik NSI za 09 mjesec e-mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju.hvala

ODGOVOR: Poslano na va?u mail adresu!
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,zvala sam vas na telefon da vas pitam za te?aj kozmetike lica i ugradnji noktiju.zanima me dali se mo?e nakon zavr?enog te?aja kod vas otvoriti kozmeti?ki salon.po struci sam medicinska sestra.unaprijed zahvalana

ODGOVOR: Ukoliko otvorite tvrtku tj. d.o.o mo?ete sigurno raditi i otvoriti salon,za obrt nismo sigurni ,jer su kod obrtnika propisi ne?to druga?iji i najbolje je kontaktirati ured za gospodarstvo.Oprema za kozmeti?are i nije ba? najjeftinija ,jer trebate dosta opreme i krema za po?etak rada.Najbolje je da nas ponovno kontaktirate telefonom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju.hvala

ODGOVOR: Poslano mailom ,a vi se javite imate li upita.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,?ivim u Zadru, zanima me kad po?inje te?aj ugradnje umjetnih noktiju UV gelom,kolika mu je cjena,?to sve ulazi u cjenu,te s obzirom da nemam nikavih prija?njih iskustva da li ?u dobiti sva potrebita znanja za konkretan rad.
Lijepo Vas pozdravljam

ODGOVOR: Te?aj radimo individualno tj. samo sa vama tako da je samo potrebno nazvati i dogovoriti datum termina.Cijena UV gel je 2.440,00 kn i bez brige sve ?ete nau?iti.To ?to ste po?etnik jo? je bolje ,jer ne?ete imati gre?aka koje imaju oni koji ve? ne?to znaju.Vi?e o svim te?ajevima pogledajte na stranici www.edukacija.eu,a mi ?emo vam sve poslati mailom.

NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju i ako mo?e koji prijedlog za po?etak rada od ku?e jer sam nova i u strahu kako sve zapo?eti uspje?no. Hvala!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve mailom,no preporuka je da ipak nazovete da vam sve objsanimo i eventualno vas uputimo u posao i proizvode.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,interesira me gdje se u Rijeci mo?e zavr?iti te?aj ugradnje umjetnih noktiju i cijena te?aja.
Unaprijed hvala i srda?an pozdrav!

ODGOVOR: Na?i te?ajevi odr?avaju se u Zagrebu na adresi Cvijete Zuzori? 3,tel:01/7774746.
Na?i polaznici dolaze iz svih krajeva HR ,te Slo,,Bih i Srbije.Rijeka je na sat vo?nje od Zagreba i vrlo brzo mo?ete zavr?iti kvalitetnu edukaciju kod nas.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanimam se za te?aj medicinske pedikure. Ekonomistica sam, posjedujem frizerski salon te bih i sama uklju?ila u posao kao pediker. Da li bih mogla s va?im certifikatom nesmetano obavljati tu djelatnost u okviru postoje?eg salona. Napominjem da salon posluje kao poduze?e. takodjer me zanima cijena te?aja i da li nakon te?aja dobijem sva potrebita znanja za konkretan rad. Zahvaljujem na odgovoru te vas lijepo pozdravljam.

ODGOVOR: Najbolje je da me kontaktirate telefonom 01/7774746 kako bih vam objasnio propise no mo?ete raditi po?to ste d.o.o.
U na?em te?aju ?ete pro?i prakti?no svu tematiku ,a teoriju dobiti u skriptama.Vi?e o te?aju ?aljemo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani zanima me gdje je mogu?e vidjeti cijene gelova i ostalog pribora. Tako?r bi me zanimao set za rad sa akrilom...cijena i ?ta sve spada s set..hvala

ODGOVOR: Zbog godi?njih odmora svima kasnimo s odgovorima zbog ?ega se ispri?avamo.cjenik i katalog proizvoda ?aljemo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
da li znate kome se moram obratiti da mi objasni koje uvjete moramo zadovoljiti u kozmeti?kom salonu da bi se mogla ponuditi usluga medicinske pedikure? Moja k?er je po struci kozmeti?arka, ima kozmeti?ki salon otvoren kao d.o.o. a ne kao obrt.

ODGOVOR: Sve u vezi propisa mo?ete uputiti nama na tel 0177774746 gdje ?emo vam sve objasniti ili uredu za gospodarstvo u va?em gradu no tamo ovisi kojem slu?beniku ?ete do?i na razgovor i ?eli li vam objasniti vi?e mogu?nosti. S obzirom da imate d.o.o i kozmeti?ki te?aj nema problema za rad pedikure.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me informacija o prodaji materijala za nokte te mogu?nosti pla?anja i uvijeti.
Unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenike i katalog proizvoda putem maila ,a vi nas mo?ete kontaktirati i telefonom 0177774746
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, posjetila sam vasu stranicu ali ne mogu naci cijenik,a zanima me cijena te?aja za kozmeti?arku?I koliko te?aj traje?

ODGOVOR: Pogledajte na stranici www.edukacija.eu
,a mi ?emo vam poslati cjenik jo? na mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

posjetila sam Va?u stranicu, jer sam zainteresirana za te?aj. S obzirom na to da sam po?etnik, te nemam iskustva o tome, voljela bih kada biste mi predlo?ili od kuda po?eti.

Da li biste mi mogli poslati cijene te?ajeva te na?ine pla?anja, odnosno da li postoji mogu?nost pla?anja sa karticama ukoliko bi se kod Vas odlu?ila za te?aj i kupnju potrebnog materijala.

S obzirom da sam iz Zagreba, da li odr?avate te?ajeve u Zagrebu , te Vas molim ako mi mo?ete re?i u kojim terminima vr?ite edukacije, te da li je mogu?e da to bude vikendom.

Unaprijed zahvalna,

Lijepi pozdrav,

Dijana Grmu?a.

ODGOVOR: Nq?e edukacije se i odr?avaju u Zagrebu ?to mo?ete vidjeti i na na?im web stranicama www.edukacija.eu ili www.umjetni-nokti.info.Za vas je najbolji te?aj ugradnje noktiju UV gel u kojemu ?ete nau?iti kompletnu ugradnju gel tehnike koja se kod nas i najvi?e koristi.Robu i materijal kod nas tako?er mo?ete kupiti ?to je i preporu?ljivo ,jer ?ete nakon te?aja trebati i prakti?no sama raditi da dobijete rutinu.Te?ajeve radimo individualno pa se tako dogovaraju i termini,a vikendom nije mogu?e poha?ane osim po dogovoru subotom.Ostalo ?aljemo mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,
molim Vas da mi ka?ete koliko bi me do?ao po?etni?ki set za geliranje noktiju za ku?nu upotrebu i ?to je sve tu uklju?eno
hvala unaprijed,Andreja

ODGOVOR: Poslati ?emo vam na e-mail preporu?eni set za po?etak rada.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molimo Vas da nam navedete uvjete za distribuciju Va?ih proizvoda, te nam po?aljete cjenike. Hvala i pozdrav!

ODGOVOR: ?aljemo cjenike po?tom.Za distribuciju nema nekih posebnih uvjeta ,a najva?nije ?emo vam poslati mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani!
Zanima me da li ste ikada radili s noktima osobe koja je oboljela od psorijaze i da li imate neke posebne tretmane za takve osobe? Imam dva nokta oboljela od psorijaze i sasvim su se deformirali, a ?to je najgore pucaju poprijeko (radi se o noktima na no?nim prstima). Ne znam ?to da radim, da li mi mo?ete kako pomo?i, da li imate neko rje?enje?
Unaprijed hvala, Barbara

ODGOVOR: Imamo rje?enje za vas u protetici noktiju koje vam mo?emo obaviti u salonu Noelle,ilica 129.Javite se voditeljici g?i. Zlati na tel. 3702195.
Radi se protetika nokta od materijala sli?nog zubarskom .
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me te?aj za kozmeti?ara. Koja je cijen a te?aja,da li sa te?ajem mogu otvoriti obrt?
srda?an pozdrav Nevenka

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete i cjenu za kozmeti?ki te?aj no sve te?ajeve tako?er mo?ete vidjeti na stranici www.umjetni-nokti.info
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi po?aljete katalog sa cijenama,proizvodima i materijalom za ugradnju umjetnih noktiju i ako mo?e koji prijedlog za po?etak rada.Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam mailom cjenik i prijedlog za po?etak rada.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zavr?ila sam srednju medicinsku ?kolu i radim u struci, ali me zanima i manikura, ugradnja noktiju i medicinska pedikura... Zanima me kako se kre?u cijene te?aja, u kojem djelu grada se odvija, te dobije li se kakvo uvjerenje nakon te?aja? Hvala!

ODGOVOR: Na na?oj web adresi www.umjetni-nokti.info mo?ete vidjeti sve te?ajeve i cijene,no mi ?emo vam poslati dodatno cjenik putem e-maila.U prednosti ste ?to ste zavr?ila medicinsku ?kolu,a naravno dobii ?ete i uvjerenje tj. certifikat za svaki zavr?eni te?aj.Te?ajevi se odvijaju na krugama i u ilici.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanimaju me informacije o prodaji materijala za nokte i lampe za su?enje te mogu?nostima pla?anja. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam mailom;cjenik i pdf katalog sa proizvodima,te prijedlog za po?etak rada ukoliko ste po?etnik,a vi se javite imate li pitanja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanimaju me informacije o prodaji materijala za nokte i mogu?nostima pla?anja. Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik za 07 mjesec.Platiti mo?ete virmanom,gotovinom,karticama i kreditom na amex ukoliko je ra?un preko 1000,00 kn.?aljemo i HP expesom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me te?aj manikure tj sa gel tehnikom i produ?avanje tj ugradnja umjetnih noktiju.koliko ko?ta te?aj i po?etni start paket i ?ta sve sadr?i po?etni start paket.dali u 7 mjesecu odr?avate te?ajeve ina?e sam iz pule.hvala.

ODGOVOR: Te?ajeve odr?avamo do kraja sedmog mjeseca pa je najbolje pridbilje?iti se na vrijeme.Ostalo ?aljemo putem maila,a vi nas kontaktirajte.
U puli imamo jednog kupca i polaznicu koja je otvorila salon u centru,pa ?ete se i s njom kasnije mo?i konzultirati ukoliko ?e trebati pomo?.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
Zanima me cijena te?aja ugradnje umjetnih noktiju, te cijena kompletne opreme.
Unaprijed zahvaljujem.
Lijepi pozdrav,
Senka

ODGOVOR: Poslali smo vam sve na va? e-mail.,a vi se javite .Te?ajeve odr?avamo do kraja mjeseca,a poslije nakon 20.08.2010.Za termin nazovite 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: mo?e li se otvoriti obrt sa zavr?enim va?im te?ajem medicinske pedikure

ODGOVOR: Za otvaranje obrta treba majstorska diploma za pedikere,a to se mo?e tek nakon nekoliko godina rada u struci.Na firmu d.o.o mo?ete raditi.Tako?er mo?ete raditi pod njegom nogu.Ukoliko ?elite vi?e informacija najbolje je nazvati da vam objasnimo vi?e o propisima otvaranja zanimanja.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: zanima me te?aj manikure tj sa gel tehnikom i produ?avanje tj ugradnja umjetnih noktiju.koliko ko?ta te?aj i po?etni start paket i ?ta sve sadr?i po?etni start paket.dali u 7 mjesecu odr?avate te?ajeve ina?e sam iz pule.hvala.

ODGOVOR: ?aljemo vam sve mailom i jo? cijeli sedmi mjesec imamo individualne te?ajeve.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: da li mi mo?ete poslati neki katalog opreme s cijenama i da mogu vidjet kako izgleda sve to meni treba i usisava? i brusilica,lampa

ODGOVOR: Poslali smo vam dva puta putem maila sve NSI proizvode.Poslati ?emo vam sve ponovno.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me da li se moraju povesti modeli i da li se mo?e skratit te?aj jer sam iz vinkovaca pa mi je to problem i zanima me cijena te?aja i opreme kod vas

ODGOVOR: Ukoliko se najavite ranije mo?emo se sve dogovoriti.Cjenu te?aja i opreme ?aljemo na va? prilo?eni e-mail,a vi se javite najbolje na telefon 0177774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
interesira me te?aj za pedikuru, manikuru prirodnih niktiju, i ugradnja niktiju i kozmeti?ki te?aj, molim vas koliko bi me ko?talo sve skupa..

ODGOVOR: Cjene svih te?ajeva pogledajte na na?oj stranici www.umjetni-nokti.info.Za vi?e te?ajeva dobiti ?ete popust.Najbolje je javiti se radi dogovora.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Treba li nakon zavr?ene srednje ekonomske ?kole za posao viza?ista polagati dr?avnu maturu ili se samo negdje zaposliti?
Hvala...

ODGOVOR: Ne radimo sa zanimanjem vza?ista ,te vam nemogu odgovoriti na to pitanje,
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,

htjela bih se profesionalno baviti noktima, zanima me te?aj gela i acrila + sva potrebna oprema (lampa kistovi gelovi,..) i mogu?nost pla?anj ana rate americanom???
hvala

ODGOVOR: poslati ?emo vam sve putem maila,a vi tako?er mo?ete vidjeti sve o te?ajevima na stranici www.umjetni-nokti.info.Sve mo?ete platiti na rate americanom do 60 rata.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: zanima me koliko kosta oprema potrebna za ugradnju noktiju ...i gdje se mogu nabaviti matrijali (gel i sl..)

ODGOVOR: Kod nas mo?ete kupiti sve za ugradnju noktiju.Ukoliko vam je sve potrebno kao po?etniku od UV lampe ,do gelova,klije?ta tipsi,?ablona,kistova itd takav po?etni set ko?ta otprilike 3.300,00 kn.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: pozdrav,
zanima me da li mogu otvoriti salon bez te?aja i certifikata ali zaposliti djelatnicu koja ima zavr?eni te?aj manikure?

ODGOVOR: Mo?ete otvoriti takav obrt no ukoliko vas ona napusti morate odmah tra?iti drugu no u praksi je sigurnije da i vi imate zavr?en te?aj i certifikat,jer ste nosilac obrta,a i morate zbog kontrole rada znati sve o tome poslu.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete va?e cijenike te?aja vezano za kozmeti?are i pedikuru, manikur, umjetene nokte,...gdje se odr?avaju te?ajevi, koliko vremenski traje pojedini te?aj i sve ?to mi je potrebno i cijenu materijala za ku?nu izradi i koji su mi uvjeti potrbni za otvaranje vlastitog obrtal. Unaprijed Vam zahvaljujem, Zdravka iz ?ibenika

ODGOVOR: Sve te?ajeve i cjene pogledajte na web stranici www.umjetni-nokti.info,a mi ?emo vam poslati jo? sve o te?aju ugradnje noktiju i otvaranju obrta ,te materijal koji je potreban za po?etak rada.Ostale informacije najbolje je dobiti telefonom i predla?em o vam da s te?ajevima krenete postupno,a ne sve odjednom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Da li se u Puli odr?avaju te?ajevi manikure uz certifikat, ako da gdje i cijena. Hvala

ODGOVOR: Svi te?ajevi se zbog opreme i edukatora odr?avaju u Zagrebu.Polaznici nam dolaze iz svih krajeva HR pa mislim da to nije prepreka da do?ete do nas na te?aj.Sve te?ajeve i cijene mo?ete vidjeti na na?oj web stranici www.umjetni-nokti.info, ili telefonom 01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: bok!!!molila bi vas da mi po?aljete cijenik va?ih proizvoda.unaprijed zahvaljujem....

ODGOVOR: Pretpostavljamo da ?elite cjenik Nail System International pa ?emo njega poslati.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani htjela bi zavr?iti te?aj pedikure, molim Vas da mi ka?ete koliko traje i koja je cijena.
S po?tovanjem

ODGOVOR: Pogledajte na na?oj stranici www.umjetni-nokti.info ,a mi ?emo vam jo? poslati sve o te?aju mailom.
nsi
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

zainteresirana sam za Va?e te?ajeve i to,manikura i geliranje, depilacija i kozmeti?ki te?aj.
Molim Va? odgovor vezan za termine te?aje unaprijed Vam zahvaljujem.
Srda?an pozdrav,
Ana

ODGOVOR: Na?i te?ajevi rade se individualno sa svakim polaznikom,a za termine nazovite po?etkom tjedna na tel: 01/7774746 radi dogovora.
Vi?e o te?ajevima na web stranici www.umjetni-nokti.info
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me da li u Va?em programu postoji te?aj (ili kratki seminar ) nadogradnje noktiju akrilnom tehnikom, te neki pripadaju?i samoedukativni Cd, skripta i sl. Ako postoji, molila bih i cijenu ,te vrijeme potrebno da se tehnika savlada( geliranje radim ve? neko vrijeme).
Unaprijed zahvaljujem i pozdravljam.

ODGOVOR: Postoji te?aj Acryla.Vi?e o svim te?ajevima na stranici www.umjetni-nokti.info.Najbolje je zavr?iti te?aj jer je tehnika Acryl ne?to zahtjevnija nego Gel,ali ukoliko niste u mogu?nosti imamo DVD sa svim tehnikama po cjeni 360,00 kn trajanja 75 min,jezik Engleski.
Sve materijale Gel i Acryl mo?ete tako?er kod nas naru?ivati.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zavr?ila sam za frizerku prije dvije godine nisam radila jel sam imala problema sa koljenom sad bi u 9 mj upisala se za kozmet?arku u osijeku.zanima me koliko traje obrazovanje i koliko novaca do?e ??molim vas odgovorite mi.hvala

ODGOVOR: Na?i te?ajevi odr?avaju se isklju?ivo u zagrebu,a vi?e o svakom posebno mo?ete vidjeti na na?oj web stranici www.umjetni-nokti.info.Mi ?emo vam tako?er poslati cjenik i uvjete putem e-maila.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,dali postoji knjiga ili cd preko kojeg bi mogla nau?iti gelirati nokte kod ku?e po?to nemam vremena i?i na te?aj?Uanprijed hvala

ODGOVOR: Imamo DVD na Engleskom jeziku u trajanju od 75 minuta sa kompletnim na?inom rada.Cjena mu je 360,00 kn.
Naru?iti mo?ete putem na?eg maila nsi@nsi.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: ?elim zavr?iti te?aj za geliranje noktiju. Zanima me na kojoj lokaciji u Zagrebu je to mogu?e i koja je cijena te?aja.

ODGOVOR: Pogledajte na?e web stranice www.noelle.com.hr ili www.umjetni-nokti.info ili www.umjetni-nokti.net i tamo vam je sve obja?njeno,a mi ?emo vam na mail jo? sve poslati.nsi


PITANJE POSJETIOCA: Postovani, molim vas da mi po?aljete mailom cjenik tecajeva koji su u Vasoj ponudi. Hvala unaprijed

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjene te?ajeva ali kompletan cjenik i sve cijene mo?ete vidjeti i na na?oj web stranici www.umjetni-nokti.info
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani imam upit za?to nemate otvoreno i u Puli ja bi Vam radila besplatno!!!!

ODGOVOR: U Puli smo pregovarali sa otvaranjem distribucije,ali nije isklju?eno da otvorimo i sami zbog velikog interesa.Javite se slobodno na na? e-mail sa prijedlozima.
nsi@nsi.com.hr
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molila bih da mi kazete koliko dojde paket za geliranje noktijui upute?

ODGOVOR: Skripte za te?aj i upute za rad se ne prodaju ve? se dobivaju besplatno uz svaki te?aj no mo?ete kupiti DVD NSI u trajanju 75 min na engleskom sa svim fazama rada:gel i geliranje,acryl,nadopune,nail art,priprema nokta itd po cijeni od 360,00 kn.Preporu?eni start paket s UV lampom vam ?aljemo na va? e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Cao, zanima me dali znate gdje se u Rijeci moze zavrsiti tecaj za geliranje, koliko kosta i sto dobijem kada ga zavrsim? Vidim da ovdje ima pitanja i da saljete cjenik tecaja i potrebnog pribora...pa zahvaljujem unaprijed.

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju u Zagrebu zbog ovla?tenih certifikata,pribora i individualnog pristupa.Sve ostalo ?aljemo mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi posaljete cijenike svih tecajeva koje kod vas mogu polagat. Hvala

ODGOVOR: Sve cjene i uvjete mo?ete pogledati na nsi web stranici www.umjetni-nokti.info.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me te?aj geliranja noktiju (za osobne potrebe)- koja je cijena, ?to uklju?uje te potreban pribor i cijena istoga. Molim da mi po?aljete cjenik. Unaprijed hvala, lijep pozdrav!

ODGOVOR: Imate dvije mogu?nosti po?to mislite raditi za osobne potrebe.Basic te?aj po cijeni od 1.440,00 kn gdje radite samo jednu podtehniku ?ablone ili tipse ili kompletan te?aj gela sa tipsama,?ablonama i geliranjem.Vi?e vam ?aljemo mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani zainteresirana sam za razne tecajeve, s toga molim cjenik za tecajeve koji su u Vasoj ponudi. Zahvaljujem i srdacanpozdrav

ODGOVOR: Kompletne cjene i sve te?ajeve mo?ete vidjeti na web stranici www.umjetni-nokti.info,a mi ?emo vam poslati tako?er mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: lijep pozdrav.pribilje?ila sam se na vas te?aj,ugradnja ?pange i protetika. molim Vas da mi po?aljete cijenik.hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik BS ?pangi mailom
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Lijepi pozdrav. Moje pitanje je da li mi mo?ete poslati cjenik za te?aj noktiju,ali za cijeli komplet, jer sam vidjela na va?oj stranici cijene za svaki tip posebno? Hvala unaprijed

ODGOVOR: Da imamo te?ajeve po tipovima tehnika kako bi svi mogli unaprijediti svoje znanje.Te?aj ugradnje ko?ta 2.440,00 kn i traje tri dana no vi?e detalja mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: da li postoji te?aj pedikure i manikure u osijeku?kolika je cijena?hvala.

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju u Zagrebu.Mi ?emo vam poslati cjenik,a vi mo?ete vi?e o svim te?ajevima saznati na na?oj web stranici:
www.umjetni-nokti.info
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani! Voljela bih zavr?iti te?aj za pedikuru , mo?ete mi poslati detaljnije informacije u vezi va?eg te?aja. Hvala!

ODGOVOR: Sve o te?aju medicinske pedikure poslali smo na va? mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me te?aj za geliranje noktiju tj.umjetna ugradnja,kolika je cijena i koliko traje te?aj

ODGOVOR: Sve o uvjetima te?aja poslali smo vam na e-mail no on se vratio kao neisporu?en.Provjerite jeste li dobro upisali mail adresu..Vi?e mo?ete tak?er na?i na stranici www.umjetni-nokti.info
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi pomognete.Zanima me koliko do?e te?aj za umjetne nokte.hvala.

ODGOVOR: Mi ?emo vam poslati sve o te?ajevima sa cjenama,a vi tako?er vi?e o njima mo?ete saznati na na?oj web adresi www.umjetni-nokti.info.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cjenik NSI; Hvala.

ODGOVOR: Poslano,molim.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me koji su minimalni tehnicki uvjeti za otvaranje salona za nokte?

ODGOVOR: Ovakva pitanja treba uputiti na ured za gospodarstvo.
Tako?er u sklopu na?eg obrtni?kog te?aja mi poma?emo kod otvaranja obrta i svih popratnih sadr?aja.
Ipak kako bi vam pomogli da ne lutate za otvaranje salona nema vi?e minimalnih uvjeta ,a onaj koji radi s klijentima treba samo zadovoljiti sanitarne uvjete.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav
Ja sam Ivana iz Pule,bila sam kod vas prije otprilike 2 tjedna.Jo? nisam dobila diplome pa me zanimalo kada bih mogla ih dobiti.Puno pozdrava

ODGOVOR: Pozdrav Ivana,nazovite molim na telefon edukacije 0177774746 i tamo ?e vam re?i jesu li diplome stigle i li kada ?e sti?i.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim va? cjenik,hvala

ODGOVOR: Niste nazna?ili koji cjenik,te smo vam mi poslali cjenik Nail system internationala.Ukoliko ?ete imati interesa za druge proizvode slobodno nas kontaktirajte.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molom vas da mi po?aljete cijene te?aja i cijene va?ih proizvoda

ODGOVOR: Poslano na va?u mail adresu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,
molim Vas da mi po?aljete cjenik za materijal potreban za ugradnju i njegu noktiju?
hvala

ODGOVOR: Cjenik NSI je poslan,a tako?er i preporu?ljiv start paket.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: interesirao bi me te?aj za ugradnju noktiju ali da je u puli.i cijena naravno.
pozdrav Aida Luchesi

ODGOVOR: Radimo individualne te?ajeve ugradnje noktiju uz certifikat.Zbog opreme i rada samo s jednom osobom te?ajeve radimo samo u zagrebu.Cijena je 2.440,00 kn
Vi?e o svim te?ajevima mo?ete vidjeti i na na?oj stranici www.umjetni-nokti.info
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me dali mi mo?ete poslati cijenovinik va?ih proizvoda i cijene te?aja za geliranje noktiju.

ODGOVOR: Cjenik je poslan na va?u mail adresu.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: molila bi vas da mi ka?ete gdje mogu nabaviti aparate za pedikuru i po kojoj cijeni! unaprjed zahvaljujem!

ODGOVOR: Ukoliko mislite na Aparat za bru?enje peta i noktiju budget verzija sa 20.000 okr.kod nas ko?ta 1.500,00 kn.
Dijamantni nastavci za aparat ko?taju cca 500,00 kn.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete cjenovnik va?ih proizvoda za geliranje noktiju,unaprijed zahvaljujem

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik na va? mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: molim cjenik va?ih proizvida i cjene te?aja za geliranje noktiju.pro?la sam neku obuku i radim ve? geliranje ali bi htjela jo? bolju obuku i proizvode.imam obrti sad bi otvorila i salon za nokte te trebam pomo

ODGOVOR: Mi vam ?aljemo te?ajeve i cjenike,a vi se svakako javite mi pru?amo maksimalnu podr?ku kod otvaranja obrta.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cjenik za materijale koji su mi potrebni za rad kod ku?e. Hvala unaprijed.

ODGOVOR: Poslali smo vam preporu?ljivi materijal za rad.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete cjenovnik ukljucujuci sve sto je potrebno za rad,za nadogradnju noktiju,geliranje i sl.kao i uv lampu...unaprijed hvala

ODGOVOR: Mo?e,?aljemo vam mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
Molim Vas da mi odgovorite da li se mo?e kupiti knjiga te?aja za ugradnju geliranih noktiju i koliko ko?ta?

ODGOVOR: Ne postoji takva knjiga.Mi imamo skripte sa na?inom rada ,ali to se ne prodaje ve? se dobiva uz te?aj.Ono ?to bi vam pomoglo bolje od knjige je DVD s kompletnim na?inom rada.Trajanje je 75 minuta,jezik je Engleski,a cijena je 370,00 kn.Mo?ete naru?iti i pouze?em kod nas.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani zanima odrzavate li tecajeve u Osijeku? i da li mi mozete poslati cjenik proizvoda gel i akril tehnike i tecajeva?? unaprijed hvala

ODGOVOR: Te?ajevi se zbog individualnog pristupa ,opreme i certifikata odr?avaju samo u Zagrebu.Iz Osijeka smo ve? imali velik broj polaznika koji su do?li osobno.
Cjenike i uvjete te?ajeva ?aljemo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,u cilju mi je otvoriti svoj salon za ure?enje noktiju pa bi vas zamolila ako mi mo?ete mailom poslati cjenik svih vrsta te?aja te cjenik za naru?bu va?ih proizvoda, sve o va?em te?aju ugradnje noktiju, na?ine pla?anja. Da li je u cijenu te?aja uklju?en certifikat?

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu.Obratili ste se na pravu adresu ,jer mi upravo svojim obrtni?kim pristupom i radom pripremamo polaznike za samostalan profesionalan rad ili otvaranje vlastitog salona.Naravno certifikat s kojim mo?ete otvoriti obrt ,je uklju?en u cijenu te?aja.Op?irnije ?aljemo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim lijepo ako mi mo?ete poslati cjelokupan cjenik materijala,unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslano.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,prvenstveno me zanima te?aj za kozmeti?ara, ali bih Vas molila da mi po?aljete cijene i uvjete ostalih Va?ih te?ajeva koje nudite. Unaprijed Hvala, Irena

ODGOVOR: Na na?oj novoj web adresi www.umjetni-nokti.info mo?ete vi?e saznati o svim te?ajevima sa cijenama,a mi ?emo vam poslati i cjenik sa uvjetima te?aja.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molim po?aljite mi termine i mjesto odr?avanja i uvjete,te cijenu i na?ine pla?anja za Basic te?aj Gel ili Acryl, te Nail art. Srda?no zahvaljujem, pozdrav.

ODGOVOR: poslano sve na va? mail.Tako?er sve te?ajeve sa cijenama mo?ete vidjeti na na?oj web stranici www.umjetni-nokti.info,a nsi proizvode na www.umjetni-nokti.net.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas lijepo ako mi mo?ete poslati cjenik za gel tehniku ,unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o gel tehnici i na?im ostalim te?ajevima.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,u cilju mi je otvoriti svoj salon za ure?enje noktiju pa bi vas zamolila ako mi mo?ete mailom poslati cjenik svih vrsta te?aja te cjenik za naru?bu va?ih proizvoda. Unaprijed zahvaljujem, LP

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik i uvjete te?ajeva.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: mozete li mi reci moze li se kod vas naruciti npr pocetni set ili neke gelove i koja je cijena..hvala...

ODGOVOR: mo?ete sve naru?iti pojedina?no ili da vam mi preporu?imo ?to je potrebno za po?etak rada.Poslati ?emo vam na mail set i pojedina?ne proizvode.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi na e-mail po?aljete cijene i popis te?ajeva koje nudite. Hvala.

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o na?im te?ajevima na va? mail.Javite se ukoliko ste za koji zainteresirani.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani..
Molim Vas da mi na e-mail adresu po?aljete sve o va?em te?aju ugradnje noktiju, na?ine pla?anja i start pakete cijene. Da li je u cijenu te?aja uklju?en i start paket i certifikat?

ODGOVOR: Poslali smo vam uvjete i cijene te?aja.Edukacija i sav materijal koji se koristi na te?aju ,te certifikat s kojim mo?ete raditi kod nas i u preko 50 zemalja svijeta je tako?er uklju?en.Materijal za rad kupuje se posebno po izboru i na?oj preporuci.
Javite se slobodno s pitanjima ili pridbilje?bom va?eg termina.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi na e-mail po?aljete cijenu te?aja ugradnje umjetnih noktiju,te imali tog te?aja u Osijeku i ako ima,kada po?inje?
Unaprijed hvala

ODGOVOR: Te?ajevi se zbog certifikata i opreme odr?avaju isklju?ivo u Zagrebu,te su individualni samo sa vama ,jer ne radimo u grupama.Kako je Osijek vrlo blizu Zageba mislim da vam to ne?e predstavljati problem ,a mi smo ba? iz Osijeka i okolice imali stvarno dosta polaznika.Ostalo ?aljemo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi na e-mail posaljete cijene za te?ajeve koje nudite. Posebno me zanima cjenik te?aja za osposobljavanje za kozmeti?ara. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?ajevima na va? e-mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da li mogu kod Vas kupiti BS ?pange i ljepilo, kao fizi?ka osoba?
Hvala unaprijed!

ODGOVOR: Mo?ete,javite se na tel 0177774746 ili nam po?aljite mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me cijena po?etnog te?aja ugradnje umjetnih noktiju,te koliko vremenski dugo traje te?aj. Zahvaljujem! Matea

ODGOVOR: Sve smo poslali mailom sa uvjetima,trajanjem i cijenom,a vi se javite ukoliko ?elite na vrijeme rezervirati va? termin.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me cijena kozmeti?kog te?aja,kada po?inje i koliko traje te ?to sve spada u paket te?aja.Tako?er me zanima s obzirom da trenutno ne mogu pribaviti model da li je mogu?e poha?ati te?aj bez svog modela.Hvala!Lena

ODGOVOR: Kozmeti?ki te?aj mo?e i bez modela.U te?aju nema nikakvog start paketa ve? se radi te?aj tj. osposobljavanje za kozmeti?ara.Sav materijal i pribor ,te sredstva za rad su osigurana i u cijeni su te?aja.Ukoliko ?elite kupiti kozmetiku za rad u salonu imamo profesionalnu kozmetiku dr.Grandel koju kupujete po ?elji i pla?ate posebno.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,
molila bih vas da mi posaljete na mail cijenik vasi proizvoda.
Unaprijed zahvaljujem Sandra

ODGOVOR: Poslali smo vam mail s cjenikom pa se javite imate li pitanja i naru?bi.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: kupila bi lampu...da li je moguce naruciti u bosni i hercegovini? koja je cijena?

ODGOVOR: Mo?ete je naru?iti.Cijena UV lampe s uklju?enim 4 UV ?arulje od 9w,Timerom,promjenjivom podlogom Njema?ke kvalitete i nije Kineska roba je 1.250,00 kn.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molil Vas po?aljite mi cjenik i uvijete svih te?ajeva...srda?an pozdrav
Natalija

ODGOVOR: Pozdrav Natalija,zahvaljujemo na upitu i obavje?tavamo vas da smo vam poslali cjenike na va? e-mail,a vi nas kontaktirajte mailom ili telefonom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
mo?ete li mi re?i koja je cijena kozmeti?kog te?aja?

Zahvaljujem! Josipa

ODGOVOR: ?aljemo vam uvjete sa cijenama ,a vi se javite ukoliko ste zainteresirana.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete sve info o te?ajevima ugradnje noktiju i kozmeti?kim te?ajevima te posbno o Vas molim o te?aju za otvaranje vlastitog obrta. Unaprijed hvala!
Ivana

ODGOVOR: poslali smo vam sve o te?ajevima ugradnje i obrtni?kom te?aju.Za dodatne upite ili pridbilje?be javite se na tel. 01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani!Zavr?ila sam trgova?ku ?kolu,te bih voljela krenit na va? te?aj za kozmeti?arku!!zanima me koliko ko?ta , koliko traje,i dali mogu otvorit s tim certifikatom kozmeti?ki salon? unaprijed hvala.

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik i uvjete svih te?ajeva putem emaila kojeg ste nazna?ili u upitu,a vi nam se javite telefonski oko dogovora ili dodatnih upita.


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me sve o te?ajevima ugradnje noktiju, koliko traju i koja im je cijena... hvala

ODGOVOR: Na na?im stranicama je dosta opisano o svakom te?aju no mi ?emo vam poslati i sve o te?aju ugradnje sa cijenama i na?inima pla?anja.Termine dogovaramo individualno pa je najbolje da se javite na na? info telefon 7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas sve o te?ajevima ugradnje noktiju; koliko traju i koja im je cijena hvala

ODGOVOR: Sve o te?ajevima smo vam poslali jo? 17.01.na va? mail koji ste nazna?ili.Provjerite,a mi smo vam poslali ponovno.Ukoliko ga ne dobijete na provjerite jeste li dala to?nu mail adresu ili nazovite 01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

zanima me cijena te?aja za kozmeti?arku. Koliko traje te?aj? Dali se spomenuti te?aj upisuje u radnu knji?icu?

Unaprijed hvala.


Katarina Perkovi

ODGOVOR: Hvala na upitu .Mi ?emo na va? mail poslati uvjete i cijenu osposobljavanja za kozmeti?ara,a vi nam se javite telefonom ,jer vam usmeno mo?emo prenjeti jo? dosta informacija.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas sve o te?ajevima ugradnje noktiju; koliko traju i koja im je cijena hvala

ODGOVOR: Sve smo vam poslali mailom pa se javite telefonom na 01/7774746 od 09-16.30 sati.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,zanima me obrtni?ki te?aj za ugradnju noktiju i geliranje.cijena ,na?in pla?anja american karticom ,start paket ako imate i gdje se odr?ava te?aj?da li postoje termini poslije 17 sati? unaprijed hvala ........

ODGOVOR: Sve o obrtni?kom te?aju i ugradnji noktiju poslati ?emo vam mailom.Platiti mo?ete karticom american na 3-60 rata po izboru.Tako?er mo?ete kupiti i sav materijal za daljnji rad .Te?aj se odr?ava u Zagrebu,Cvijete Zuzori? 3( Kruge).Svi termini su mogu?i po dogovoru pa ?ak i subotama jer radimo individualno sa svakim polaznikom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi napi?ete cijenu te?aja za manikuru i pedikuru i trajanje.

ODGOVOR: ?aljemo uvjete sa cjenama.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me sve o manikuri i pedikuri. Gdje bi mogla poha?ati te?aj,koliko ko?ta, koliko traje taj te?aj i termine te?ajeva. Puno Vam hvala

ODGOVOR: Cijene i uvjete ?emo vam poslati po?tom ,a za termin nazovite na na? telefon 01/7774746 odmah, jer radimo individualnu poduku sa svakim polaznikom pa tako i dogovaramo termine .
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani
zanima me koliko traje tecaj kozmeticarke i pedikure, sto se s njim usavrsava?? htjela bi otvoriti svoj salon pa me zanima dali je znanje steceno na Vasem tecaju dovoljno za tako velik pothvat!!
unaprijed Hvala s postovanjem, Monika

ODGOVOR: Naravno da ste nakon te?aja sposobni za samostalan rad ,jer ?emo vas mi prakti?no nau?iti svim potrebnim radnjama koje su potrebne u pojedinom zanimanju.
Javite se slobodno oko dogovora i savjeta.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete informacije gdje i koliko ko?ta kurs manikure.
Unaprijed hvala.
Eldina Rhi

ODGOVOR: poslati ?emo vam uvjete svih te?ajeva pa se javite oko dogovora ili mogu?ih upita.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me sve o te?aju kozmetike i pedikure. hvala vam

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o kozmetici i medicinskoj pedikuri pa se javite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me te?aj kozmetike te ugradnja noktiju.Hvala

ODGOVOR: Uvjete i cjene te?aja poslali smo vam mailom,a vi se slobodno avite telefonom imate li dodatnih pitanja ili se ?elite predbilje?iti.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me da li postoji dobna granica za poha?anje kozmeti?kog te?aja, te Vas molim da mi po?aljete sve o te?aju kozmetike na moj mail.
S po?tovanjem!

ODGOVOR: Ne postoji dobna granica za poha?anje bilo kojeg te?aja osim malodobne djece koja nisu u stanju poha?ati ili usvojiti program.?aljemo vam sve o te?aju na e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,ja bih htjela lampu za su?enje za privatno,kod ku?e,da li bi ja nju mogla naru?iti i koliko bi ko?tala?da li se njome mo?e su?iti obi?ni lak? hvala

ODGOVOR: UV lampa djeluje na stvrdnjavanje gela i ona ne su?i pa tako nemo?e slu?iti lak.Uv lampa ko?ta 1.250,00 kn za gotovinu i mo?ete ju naru?iti,te vam se mo?e poslati i pouze?em.Nazovite na tel.01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: mozete mi molim vas reci koliko tocno kosta cijeli tecaj kozmeticarke i gdje se sve moze zavrsiti?i dali je u tom tecaju sminkanje i dobiva li se mozda neki start paket npr.za geliranje noktiju??zahvaljujem unaprijed

ODGOVOR: Sve o te?aju kozmetike ?emo poslati putem maila.U te?aj kozmetike koji obuhva?a njegu lica i tijela ne spada ?minkanje ili ugradnja noktiju.U to je uklju?ena edukacija i prakti?an rad.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me koliko traje tecaj za kozmeticara ,?to se s njim usavr?ava i koliko je cijena te?aja

ODGOVOR: U kozmeti?kom te?aju u?ite sve ?to jedan kozmeti?ar mora znati u svom poslu.Traje sedam dana i radi se individualno.Uvjete i cijene ?emo vam poslati.
NSI i Noeelle


PITANJE POSJETIOCA: postovani,htijela bi otvoriti svoj salon za uljepsanje.sta mi je potrebno zavrsiti,gdje i koliko to kosta??kakvi su nacini placanja,zapocetak zanima me geliranje,masaze,pedikura,sminkanje i sli.dali se u takvom salonu smije bez problema imati i solarij?sta je potrebno???hvala unaprijed

ODGOVOR: Sve o te?aju poslati ?emo mailom.U takvom salonu mo?ete imati i solariji nisu vam potrebni minimalni tehni?ki uvjeti po novim propisima ve? odmah po opremanju mo?ete po?eti sa radom.Za savjete i vi?e o otvaranju nazovite molim telefonom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,htje bih zavr?iti te?aj za kozmeti?arku ali nemam nikakvih iskustva s time,htjela bih otvoriti svoj kozmeti?ki salon jer sam u financijskoj situaciji da to mogu.sada me zanima da li je te?aj dovoljan da bi se otvorio vlastiti komzmeti?ki salon,koliko je to profitabilno,kako bi on trebao izgledati i koliko traje sam taj te?aj i koliko bi ko?tao,?ta sve ulazi u opis tog posla i da li sam sposobna samo s tim te?ajem raditi sama kozmeti?ke poslove????

ODGOVOR: Kozmeti?ki te?aj je dovoljan za samostalan rad no isto je kao i sa ?kolom s praksom i iskustvom vi ?ete dobiti na brzini i novim znanima.Mi tako?er uvijek i nakon te?aja stojimo uz vas u savjetima i podr?ci.Vi?e o te?ajevima ,uvjetima i cjenama ?aljemo mailom.Oko svih drugih stvari i obja?njenja najbolje je nazvati na telefon 01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovanje,zanima me ne?to vi?e informacija o te?aju za ugradnju noktiju,gdje se odr?ava,koji su na?ini pla?anja.....Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Te?aj ugradnje noktiju odr?ava se u na?em prodajno edukativnom centru u ulici Cvijete Zuzori? 3 u Zagrebu.Platiti mo?ete gotovinom,karticom ili american karticom na 3-60 rata.Vi?e o te?aju ?aljemo jo? mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: postovani,zanima me dali je pocetni tecaj dovoljan za rad u salonu ili moram zavrsiti napredni...i dali se to upisuje u radnu knjizicu..te sto bi predlozili za pocetnikaili bolje receno nekog tko nikad nije radio sam nokte drugima....al zelim zavrsiti kompletno pa i koji su uvijeti placanja..ipak nije malo novaca to sve..

ODGOVOR: Za odgovor i pitanja o te?aju dovoljno je odgovoriti na poslani mail ili direktno na nsi@nsi.com.hr kako se nebi morali svaki put ulogirati na na?u stranicu.Nije potrebno zavr?iti napredni te?aj .?to se ti?e upisa te?aja u radnu knji?icu mo?ete ga upisati ukoliko ?elite no s na?im certifikatom mo?ete raditi ili otvoriti obrt.Platiti mo?ete i American kartiicom na 3-60 rata.


PITANJE POSJETIOCA: postovani,zanima me koliko kosta tecaj za ugradnju noktiju,te sta ide uz taj paket i koji su uvijeti za otvaranje obrta?

ODGOVOR: Kako radimo na obrtni?ki na?in i pripremamo vas za samostalan rad tako nakon malo prakse po zavr?etku te?aja mo?ete po?eti sa samostalnim radom.Imamo te?aj ugradnje noktiju i obrtni?ki te?aj ugradnje.Sam rad je isti u oba te?aja a razlika u obrtni?kom je ?to vas mi upu?ujemo u otvaranje obrta,dokumentaciju i sve ?to je potrebno za samostalan rad.
op?irnije mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: zanima me dali ima tecaj za kozmeticarku u osijeku ?? i koliko traje,i cijena ?! hvala!

ODGOVOR: Te?ajevi za kozmeti?ara odr?avaju se isklju?ivo u Zagrebu zbog programa i direktnog rada s kozmetikom i priborom,tako da smo ve? mnogo polaznika imali iz va?eg kraja i a iz cijele HR.Pojedinosti i cijene vam ?aljemo na mail koji ste poslali.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Postovani zanima me sve o tecaju za kozmeticare , cjene i nacin placanja te kakve su mogucnosti zaposlenja pri zavrsenom tecaju i dali se upise u radnu knjizicu.Iz Pule sam pa me zanima dal su tecajevi u radnim danima il samo vikendom.Napominjem da nemam nikakvo znanje u tom podrucju.Unaprijed hvala

ODGOVOR: Kako je tematika dosta op?irna odgovor i cjenik ,te uvjete te?aja poslati ?emo vam na e-mail.Zahvaljujemo na interesu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me kad su termini te?ajeva za otvaranje obrta i kolika je ciejna istog???

ODGOVOR: Te?ajeve odr?avamo konstantno j,jer su individualni ,a tako?er i obrtni?ke.Za dogovor oko termina najbolje je javiti se na na? tel. 01/7774746 .
Cijene ?emo vam poslati mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas da mi objasnite sve o te?ajevima ugradnje noktiju i geliranja, koliko traje, koja je cijena..Unaprijed zahvaljujem

ODGOVOR: Poslano sve o te?aju mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani,zanima me da li imate te?aja u splitu, koliko traju i kako dalje kad se zavrsi te?aj. nisam u toj struci vec sam zavrsila upravnu skolu. sta mi savjetujete...
unaprijed se zahvaljujem.

ODGOVOR: Iscrpniji odgovor poslati ?emo vam na e-mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

Zavr?ila sam srednju ekonomsku ?kolu i htjela bi se prekvalificirati i otvoriti obrt.
E sada,nisam sigurna koji te?aj,ustvari program je potreban za sve to pa bi vas molila da mi malo pojasnite i ka?ete cijenu i naravno kakvi su termini jer sam zaposlena trenutno.
Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Ukoliko ?elite otvoriti obrt najbolje je zavr?iti na? obrtni?ki te?aj gdje ?emo vas prakti?no i teoretski pomo?i otvoriti obrt i nau?iti vas zanimanju ugradnje noktiju.Detalje ?aljemo na mail.Kako su te?ajevi individualni svi termini su mogu?i i po dogovoru ,te se javite da vam sve pojasnimo na tel.01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanimaju me va?i te?ajevi manikure, i cijene start paketa?Tako?er me zanima dali se kod vas mo?e nabaviti set za manikuru sa gelom,lakovima i sli?no isto me zanima cijenik setova? Unaprijed hvala...Pozdrav...

ODGOVOR: Mi se upravo bavimo prodajom materijala za ugradnju noktiju Ameri?ke tvrtke NSI s tradicijom od preko 50 godina,te priborom za njegu prirodnik noktiju i ruku Ameri?ke tvrtke Orly koja proizvodi preko 30 godina tako da kod nas uvijek mo?ete sve pribaviti.Na?e iskustvo u edukaciji je preko 15 godina,a sve o te?aju poslati ?emo vam putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me koliko kosta kucni set za geliranje noktiju.
Zajedno sa lampom, gelovima i sl.
(recimo jedan pocetnicki set)
LP

ODGOVOR: Nail System International ima isklju?ivo profesionalne proizvode, no s njima naravno mo?ete raditi i kao dopunu posla kod ku?e ili za svoje osobne potrebe.Osnovni paket za rad s UV lampom ko?ta oko 3.000,00 kn.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
koji program se uzima za po?etnika, a sa kojim se dobije certifikat za otvaranje obrta? Da li je program od 2.500 isto valjan za otvaranje obrta? Ako se odlu?im, kada su vam termini jer moram uskladiti obaveze?
Lijep pozdrav, Sena

ODGOVOR: Uz svaki na? te?aj dobivate certifikat.Raimo na obrtni?ki na?in kako bi vas pripremili za samostalni rad tako da su svi programi podobni za otvaranje obrta.Odgovor je poslan tako?er na va? mail
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovanje,
Da li u Rijeci imam mogu?nost zavr?iti te?aj ugradnje noktiju, da li se dobije certifikat, koliko ko?ta, koliko traje, i kada su termini?
Lijep pozdrav, Sena

ODGOVOR: Te?ajevi se zbog kvalitetne edukacije ovla?tenog edukatora i izdavanja certifikata odvijaju isklju?ivo u Zagrebu.Da naravno dobivate certifikat na osnovu kojeg mo?ete otvoriti brt ili vlastiti salon i ?to je najva?ine radimo s materijalima NSI koji su iznimni po kvaliteti i tradiciji,inovacijama i proizvodnji ?to je tako?er vrlo va?no kod odabira te?aja.Rijeka stvarno nije daleko od Zagreba ukoliko ?elite dobro nau?iti sve o ugradnji noktiju,a nama dolaze polaznici iz svih krajeva HR.?aljemo vam sve o te?aju mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me da li se kod vas moze nabaviti lampa i gelovi,s obzirom da nemam polozen tecaj.Htjela bih da nabavim to za privatnu upotrebu.

ODGOVOR: Da mo?ete nabaviti svu opremu bilo za ku?nu ili profesionalnu upotrebu.Javite se mailom ili telefonom ?to trebate .Sve materijale mo?ete dobiti i pouze?em putem po?te.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: kako ugraditi najbolje nokte,koliko ko?ta te?aj i kako se pla

ODGOVOR: Sve o ugradnji i te?ajevima poslano je putem maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me te?aj ugradnje noktiju(gel i akril)i koliko ko?ta start paket opreme.Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?ajevima.Oko detalja i dogovora o te?ajevima najbolje je nazvati telefon 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani,zanima me tecaj ugradnje noktiju chrome i akril,cjenik,nacin placanja,izdavanje diploma,koliko dugo traje tecaj,te isto sve me zanima i za tecaj kozmeticara,unaprjed hvala

ODGOVOR: Vjerovatno ste mislili Gel i acryl.?aljemo vam podatke o svim te?ajevima pa se javite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas sve o te?ajevima ugradnje noktiju; koliko traju i koja im je cijena hvala

ODGOVOR: sve o te?ajevima ugradnje poslali smo vam putem maila.Javite se telefonom ili mailom imate li pitanja ili ?elite predbilje?iti svoj termin.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me te?aj ugradnje noktiju (gel + akril) i cjenik start paketa opreme, ako ga imate u ponudi.
Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam mailom sve o te?ajevima ,te preporu?ljive start pakete,a vi se javite imate li dodatnih pitanja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me da li se moze u splitu zavrsit vas tecaj za geliranje noktiju i koliko traje i cjena naravno!!

ODGOVOR: Cijene i uvjete poslati ?emo vam mailom no na?alost zbog samog pristupa te?ajevima,opremi i na?inu izvo?enja,te certificiranom edukatoru nu?no je do?i u Zagreb.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas ako mi mozete poslat sve o tecaju manikure i cijene vasih usluga.Unaprijed hvala

ODGOVOR: Pretpostavljamo da znate kako je manikura njega prirodnih noktiju i ruku,a ne ugradnja umjetnih noktiju.Mi vam ?aljemo sve te?ajeve koje mi radimo pa nam se slobodno obratite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me koliko traje te?aj za kozmeti?ara, cijena, na?in pla?anja te mogu?nost zaposlenja nakon zavr?enog te?aja odnosno osposobljenost za rad.

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?aju e-mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zainteresirana sam za te?aj ugradnje noktiju i zanimam me da li bi mi mogli poslati na e-mail cijenu te?aja i uvijete? hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?aju ugradnje pa se javite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: pozdrav,zanima me vas tecaj za pedikuru,cijena,i da li je kod vas moguce nabavit pribor za pedikuru,skalpere no?i?e isl,i po kojoj cijeni...unaprijed hvala

ODGOVOR: Uvjete i cijene te?aja pedikure ?emo vam poslati,a isto tako i cijenu pribora.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena tecaja ugradnje noktiju samo uv gel tehnika? i gdje se tocno nalazite?

ODGOVOR: Op?irnije o te?ajevima Gel tehnike ?aljemo vam mailom.Mi se nalazimo na adresi Cvijete Zuzori? 3,Zagreb.Telefon 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav! Zanima me te?aj za nokte koji uklju?uje sve bitne faze i molila bi da li mi mo?ete poslati cijene po?etnog paketa i te?aja.Nadam se da ?u otvoriti salon u Vara?dinu tako da bi molila da mi po?aljete sve ?to mi je potrebno za realizaciju... Hvala!

ODGOVOR: Te?aj ugradnje noktiju prolazi sve faze ugradnje :gel na tipse,?ablone i geliranje ,te korekcija noktiju.Poslati ?emo vam prilog mailom a vi se javite na telefon 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: pozdrav..
zanima me ?to moram napraviti da postanem edukator.
hvala:)

ODGOVOR: Niste ba? specificirala kakav edukator pa ?emo vam objasniti na primjeru nail desagna.
Morate imati barem 5 godina rada u toj struci.Poznavati sve tehnike,manikuru,nail art,Gel i Acryl.Morate postati distributor ili poddistributor u Hrvatskoj neke od poznati svijetskih tvrtkih Nail tvrtki i i potom zavr?iti instrukcije u inozemstvu.Dobro je i zbog vje?tina vo?enja i poznavanja te?ajeva zavr?iti majstorski ispit HOK-a.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Ja sam iz Delnica i zanima me gdje i po kojoj cijeni mogu upisati te?aj. Zanima me neki grad ?to bli?e meni npr. Rijeka.

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju u Zagrebu,a cijenu i uvjete smo vam poslali mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav,zanima me te?aj geliranja noktiju..njegova cijena i pojedinosti,dali imate start pakete... Po mogu?nosti u Puli.. Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam sve na va? e-mail.Javite se u vezi dodatnih upita ili naru?be.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me da li mogu nekako dobiti katalog sa cijenama NSI proizvoda i kako mogu postati zastupnik za proizvode !ja sam iz Rijeke!Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o NSI proizvodima.?to se ti?e zastupni?tva za va?e podru?je sve je stvar dogoivora,jer imamo dosta upita ba? s Rje?kog podru?ja pa nam se telefonski javite zbog dogovora.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani.
Imam 24 godine, i ?ivim u Vara?dinu. Po struci sam dizajner i rado bih zavr?ila te?aj za geliranje noktiju. ?elja mi je zavr?iti te?aj i otvoriti salon za nokte. Molim Vas da mi po?aljete ?to mi sve za to treba, te da li ?ete odr?avati te?ajeve na podru?ju Vara?dina. Zahvaljujem.

ODGOVOR: poslali smo vam sve o te?ajevima s cijenama i uvjetima.Mi te?ajeve odr?avamo individualno sa svakim korisnikom i nije isplativo dolaziti do Vara?dina koji je stvarno blizu Zagreba,a to bi te?aj samo poskupjelo.Tako?er ovdje je sva oprema za rad i ovla?teni edulator ?to je va?no zbog certifikata.Javite se da vam i usmeno sve objasnimo.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,jako sam zainteresirana za rad sa gel tehnikom ure?ivanja noktiju kao jednom vrstom rad u slobodno vrijeme, pa Vas ovim putem molim za informacije ?to se ti?e te?ajeva,a i potrebnog materijala i ure?aja.To?nije zanima me cijena te?aja i cijena po?etnog seta za gel tehniku ako se mo?e nabaviti kod Vas.I da li mo?da odr?avate te?ajeve na podru?ju Siska? Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?aju na e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,imam 20 godina i razmi?ljam o otvaranju kozmeti?kog salona.Zanima me cjenik va?ih te?aja i termini polaska te?aja.Hvala

ODGOVOR: Termini su individualni i dogovaraju se osobno s vama.Prvi mogu?i termin je od 16.og 11.2009.Cjenik i uvjete svih te?aja ?emo vam poslati.U gmailu ste upisala gmail.hr, a mislimo da bi trebalo gmail.com pa ako mail ne stigne javite se ponovno.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas informacije o te?aju za kozmeti?arku,te?aju za geliranje noktiju,ugradnju i akril tehniku te manikuru i brazilsku depilaciju....te njihovom trajanju, uvjetima za navedeno, cijeni i na?inu pla?anja, lokaciji i vremenu poha?anja. Tako?er me zanima kakvu je opremu neophodno imati u salonu te barem okvirne cijene..Zahvaljujemo na odgovoru....Bojana

ODGOVOR: Hvala na upitu Bojana,poslali smo vam odgovor na e-mail i nadam se da ste ga ve? dobila.Ukoliko ima jo? pitanja nazovite ili po?aljite mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Lijep pozdrav,
htjela bih zavr?iti te?aj za ugradnju umjetnih noktiju sa gel i akril tehnikom, pa me zanima cijena, uvjeti, materijal koji mi je potreban (cijena toga materijala) i ostale pojedinosti koje bi trebala znati u vezi pola?enja te?aja i uputa za daljnji rad!
Unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve op?irnije mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,da li potoji neka stranica ili knjiga o geliranju notiju?Radim i nemam vremena i?i na te?ajeve,a stvarno bi htjela nau?iti gelirati nokte,po?to bi to radila samo sebi.Lijep pozdrav,Marta

ODGOVOR: Imamo DVD na engleskom u trajanju 75 minuta u kojem vam se u slici prikazuju postupci i izrada noktiju tehnike gel,acryl i nail art.takav DVD mo?ete od nas naru?iti pouze?em na tel.7774746 ,a cijena mu je 360,00 kn.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani molim informaciju vezanu za zastupnisto u VARAZDINU !! Imam frizerski salon,polozeni tecaj za geliranje noktiju pa me zanima koj su uvjeti otvaranja zastupnistva sa mmaterijalom za manikuru posto u Varazdinu nema nista slicno!!! hvala

ODGOVOR: Zahvaljijemo na upitu no pitanje je previ?e kompleksno da bi vam mogli odgovoriti pismeno.Ukratko va?na je dobra volja i jo? jedan va?an podatak,a to je financiranje materijala za zastupni?tvo.Ukoliko mo?ete i ?elite se baviti se tim poslom nazovite nas na tel:01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani,da li vi vrsite obuku za frizera,manikira,pedikira,depilaciju i nadogradnju noktiju svih vrsta,ako vrsite,koliko traje obuka,koliko je cena i da li se dobija diploma nakon zavrsene obuke?A,ako ne treba mi pomoc gde ja to da nadjem?Unapred hvala!

ODGOVOR: poslali smo vam mailom cjenike i uvjete svih te?ajeva.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani! Zanima me te?aj za kozmeti?arku, koliko dugo traje, kolika mu je cijena, ina?e ja sam po?etnik a htjela bih zavr?iti te?aj ako se nakon zavr?etka mogu zaposliti u kozmeti?kom salonu. Hvala!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve o kozmeti?kom te?aju pa nas kontaktirajte.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas informacije o te?aju za kozmeti?arku,te?aju za geliranje noktiju te manikuru....te njihovom trajanju, uvjetima za navedeno, cijeni i na?inu pla?anja, lokaciji i vremenu poha?anja. Tako?er me zanima kakvu je opremu neophodno imati u salonu te barem okvirne cijene..Zahvaljujemo na odgovoru....Ana

ODGOVOR: Poslati ?emo vam op?irniji odgovor putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: PO?TOVANI!znima me kolika je cjena te?aja i po?etnog str paket za manikuru.hvala!

ODGOVOR: ?aljemo vam sve o te?ajevima i uvjetima e-mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas informacije o te?aju za kozmeti?arku, njegovom trajanju, uvjetima za navedeno, cijeni i na?inu pla?anja, lokaciji i vremenu poha?anja. Tako?er me zanima kakvu je opremu neophodno imati u salonu te barem okvirne cijene.

ODGOVOR: Poslti ?emo vam sve za te?aj kozmetike na va? e-mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: kolika je cjena te?aja za manikuru i koliko je star paket?s lampom..hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik te?aja i start paketa koji je preporu?en za po?etak rada.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas informacije o te?aju za kozmeti?arku, njegovom trajanju, uvjetima za navedeno, cijeni i na?inu pla?anja, lokaciji i vremenu poha?anja. Tako?er me zanima kakvu je opremu neophodno imati u salonu te barem okvirne cijene.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik te?ajeva,pa se nakon toga javite oko opreme i da vam probamo usmeno vi?e oko toga objasniti.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,
zanima me cijena tog dvd-a i kako doci do njega, te cijena tecaja za (medicinskog) pedikera?
unaprijed hvala!
S postovanjem,
Tamara

ODGOVOR: DVD mo?ete kod nas naru?iti po cijeni od 360,00 kn pouze?em.Samo nam po?aljite adresu.Cjenik i uvjete te?aja poslati ?emo na mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,s obzirom da ?ivim i radim u umagu, te drugih obaveza (studiram u Puli) nisam u mogu?nosti do?i u Zagreb na te?aj, stoga me zanima postoji li adekvatan cd koji bi mogao nadomjestiti te?aj te kolika bi bila cijena tog cd-a.
Unaprijed zahvalna Bojana

ODGOVOR: Postoji DVD sa kompletnim na?inom rada ,me?utim edukacija koja se radi kod nas sa svim obja?njenjima ,na?inima rada i komentarima,te na kraju certifikat je nezamjenjiva.Planiramo uskoro napraviti distribuciju u Puli i ukoliko ?elite poslati ?emo vam kontakt da ih pitate kada bi trebali zapo?eti rad u Puli.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me ?to je potrebn za geliranje i produ?ivanje noktiju sa ?ablonama, koji pribor i da li se to mo?e naru?iti kod Vas, te po kojoj cijeni?
Unaprijed zahvaljujem.

S po?tovanjem.

ODGOVOR: Kao prvo potrebno vam je znanje kako gelirati nokte i raditi ugradnju .Ukoliko ste to zavr?ili ili znate najbolje je kupiti start paket s gelovima ,?ablonama ,UV lampom itd.
Sve mo?ete kupiti kod nas,a mi ?emo vam poslati cijenu start paketa.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas informacije o te?aju za kozmeti?arku, zna?i zanima me cijenik svih navedenih stavki koje se mogu nau?iti kod vas...

Hvala, MM

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik i uvjete te?aja,a vi se javite ukoliko vam mo?emo jo? usmeno prenjeti vi?e o tome.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molim Vas da mi po?aljete cjenik i opis Va?ih te?ajeva.Namjeravam otvoriti kozmeti?ki salon i zanima me sve ?to mi je potrebno od znanja do opreme za salon te cijena ko?tanja opreme.
Hvala, Vlatka

ODGOVOR: Mo?e Vlatka ,poslati ?emo vam sve na va? mail,a vi nas nakon toga kontaktirajte ukoliko ima jo? nepoznanica.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,
molila bih Vas za informacije o tecaju za kozmeticarku,njegovom trajanju,cijeni i nacinu placanja. Unaprijed hvala,Ivana

ODGOVOR: ?aljemo vam cjenike i odgovore na va?a pitanja putem e-maila.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molim Vas da mi po?aljete ?to vi?e inoformacija u vezi Va?ih te?ajeva i cijene. ?eljela bi otvoriti salon i ?iriti se no po?etnik sam.Unaprijed zahvaljujem.
Srda?an pozdrav
Mirela Sa?i? Govi

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu Mirela,?aljemo vam sve mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas informacije o te?aju za kozmeti?arku, njegovom trajanju, uvjetima za navedeno, cijeni i na?inu pla?anja, lokaciji i vremenu poha?anja. Tako?er me zanima kakvu je opremu neophodno imati u salonu te barem okvirne cijene.

ODGOVOR: Poslali smo vam odgovor mailom,a vi se javite imate li dodatnih pitanja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me sve o te?aju za kozmeti?arku pa Vas molim da mi po?aljete na mail sve o tom te?aju.
Hvala na odgovoru

ODGOVOR: Poslali smo vam odgovor mailom.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zamolila bih vas da mi posaljete cijene za vase tecaje za ugradnju noktiju,nail art i sve vezano za to. nisam pocetnica,ali bi voljela zavrsiti jos neki tecaj i nauciti nesto novo. i zanima me jel se moze sa polozenim tecajom otvoriti vlastita radnja,iako nemam zavrsenu kozmeticku srednju skolu,nego neku drugu,te sam studentica. sta bi mi sve trebalo da otvorim recimo svoj salon ? HVALA, Martina !

ODGOVOR: Op?irniji odgovor poslati ?emo vam mailom.S na?im certifikatom i edukacijom mo?ete otvoriti vlastiti obrt ili pokrenuti tvrtku i otvoriti salon.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me sve o te?aju za kozmeti?arku pa Vas molim da mi po?aljete na mail sve o tom te?aju.
Hvala na odgovoru

ODGOVOR: ?aljemo vam sve o te?aju kozmetike.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,htjela bih zavr?iti ?to vi?e va?ih te?ajeva vezanih za ure?enje noktiju,molim vas da mi po?aljete cijene te?aja i ?to bi mi kao po?etniku trebalo za rad kod ku?e i kolika je cijena start paketa.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Poslali smo vam mailom koji ste nazna?ili uvjete i cijene te?ajeva,te sve ?to vam je kao po?etniku potrebno za rad.Imate li dodatnih pitanja nazovite nas ili po?aljite e-mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: kurs za medicinsku pedikuru u Zadru. hvala

ODGOVOR: Svi na?i te?ajevi odr?avaju se isklju?ivo u Zagrebu.Polaznici nam dolaze iz svih krajeva HR,pa ukoliko nam se ?elite dodatno informirati za te?aj u Zagrebu po?aljite nam e-mail s upitom.
nsi@nsi.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanimaju me cijene va?ih te?ajeva i uvijeti poha?anja istih. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo uvjete sa cijenama svih na?ih te?ajeva.Kako radimo individualno sa svakim polaznikom potrebno je samo pribaviti dva modela i kontaktirati nas oko dogovora za svoj termin.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me ?to je potrebno za geliranje noktiju, koji pribor, i dali se to mo?e naru?iti kod vas i po kojoj cijeni, unaprijed hvala!

ODGOVOR: Kako smo napisali poslati ?emo start paket koji bi bio minimalno potreban za po?etak rada i mo?ete sve kod nas kupiti.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,koji mi sve materijal treba za izradu geliranih noktiju?

ODGOVOR: Niste naveli dali ste ve? zavr?ila neki te?aj ili niste ,te dali mo?da trebate materijal za po?etak rada.Mi ?emo na va? mail poslati ?to vam treba za po?etak rada ,a vi nam odgovorite putem maila ukoliko imate pitanja ili nazovite na tel:01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,htjela bih zavr?iti ?to vi?e va?ih te?ajeva vezanih za ure?enje noktiju,molim vas da mi po?aljete cijene te?aja i ?to bi mi kao po?etniku trebalo za rad kod ku?e i kolika je cijena start paketa.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: ?aljemo tako?er sve na e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim informacije o osposobljavanju za kozmeti?arku - trajanje te?aja, mogu?nost odr?avanja u Osijeku, te cijena. ?ivim u Donjem Miholjcu . Zahvaljujem i pozdravljam vas.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve o kozmeti?kom te?aju no morate do?i na te?aj u Zagreb ,jer se te?aj zasniva u ve?em dijelu na prakti?nom radu,a to je mogu?e jedino kod nas.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me te?aj za medicinsku pedikuru, cijena te?aja i koliko dugo traje,
Hvala

ODGOVOR: Sve o medicinskoj pedikuri ?aljemo mailom s uvjetima i cijenama.Te?aj traje 7 dana i radi se individualno sa svakim korisnikom.Obra?uje sve od klasi?ne pedikure i obrade zadebljale ko?e do problematike nogu i noktiju.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me va? kozmeti?ki te?aj, koliko traje, koja je cijena i ?ta to?no dobijemo s tim te?ajem, odnosno koje poslove mo?emo nakon toga raditi, otvarala bi svoj salon pa me zanima jel mi taj te?aj odnosno diploma koju dobijem nakon te?aja dovoljna za otvaranje obrta ili ipak nije.
Hvala

ODGOVOR: Preop?irno je da vam odgovaramo na stranici pa ?emo vam poslati e-mail da vam poku?amo sve pojasniti,a mo?ete i nazvati na tel.01/7774746 ili mob. 098212115 da vam vi?e o tome objasnimo.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: ..zanima me kolika je cijena Basic tecaja Gela ili Arcyla..hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam mailom cjenike i uvjete svih te?ajeva,a za termin nas nazovite na tel :01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, da li bi mi mogli poslati cijenik te?aja za medicinsku pedikuru i da mi ka?ete koliko dugo traje te?aj.
Unaprijed hvala

ODGOVOR: Sve o medicinskoj pedikuri sa cijenama poslali smo na va? mail.Ina?e smo vam sve tako?er poslali i 04.09.09 pa provjerite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanimaju me informacije o te?aju manikure, ugradnje noktiju, odnosno termini, cijena i mjesto odvijanja i ima li tih te?ajeva u Osijeku.
Unaprijed se zahvaljujem, Sanja

ODGOVOR: Informacije i cjene ?aljemo mailom.te?ajevi se zbog certifikata odr?avaju samo u Zagrebu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zavr?ila sam te?aj kod jedne cure za 1500,00 kn .Nisam ba? ni?ta nau?ila,a radi sa nekim proizvodima za koje nisam nikad ?ula.Certifikat je ?udan i mislim da to nigdje ne?u mo?i iskoristiti pa vas ?elim samo pitati mogu li kod vas zavr?iti dodatan te?aj ,ali da nemoram toliko platiti ,jer sam sada uzalud bacila te novce?

ODGOVOR: U pravo o tome i pi?emo na na?im stranicama da se raspitate tko daje te?ajeve i s kojim svijetskim materijalima radi,te dali je cerifikat va?e?i u HR i drugim zemljama svijeta.Mo?ete do?i do nas i odraditi ?emo napredni te?aj s NSI materijalima.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, voljela bi znati ?ta bi trebala zavr?iti da bi mogla otvoriti kozmeti?ki salon...imam zavr?enu ekonomsku ?kolu....ali mi onda ni?ta ne zna?i u ovom smijeru. Zna?i dali su mi dovoljni te?ajevi ili se moram nado?kolavati?

Hvala lijepa

ODGOVOR: Na?i te?ajevi namjenjeni su osposobljavanju za rad no kozmeti?ki posao zahtjeva i odre?enu ?kolu,?to je preop?irno da vam obja?njavamo u kratkom odgovoru.Nazovite 01/7774746 ili nas posjetite i tra?ite gosp. Brenc koji ?e vam poku?ati pribli?iti na?ine otvaranja salona i rada.


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,prije par dana sam vam poslala svoj upit vezano za te?aj i start paket,ali nisam dobila va? mail,ovim putem vas molim da mi probate poslati jo? jednom.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Poslali smo vam jo? 24.08.09 odgovor no mail se vra?ao s obrazlo?enjem da je mail sandu?i? pun.Poslali smo vam sve ponovno i nadamo se da ?e sti?i.Ukoliko ne stigne javite se telefonski ili po?aljite drugi mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav!
lijepo vas molim vise informacija o tecaju pedikure i manikure, odnosno termine odrzavanja te cijenu. unaprijed hvala uz srdacan pozdrav.

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o na?im te?ajevima s cjenikom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

molim Vas da nam po?aljete cijenik te?ajeva koje imate, te mogu?nosti tj. na?ini pla?anja.

Unaprijed hvala

Lijep pozdrav

ODGOVOR: Drago nam je da ste iskazali zanimanje za na?e te?ajeve.Htjeli smo vam poslati mail s te?ajevima no vra?a nam se kao neispravna adresa maila.Molimo vas javite se ponovno i provjerite mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani htjela bi zavr?iti te?aj vezan za ugradnju noktiju pa bi vas molila da mi po?aljete cijene te?aja i koje su mogu?nosti pla?anj i koliko je start paket?!Unaprijed hvala!!

ODGOVOR: Ju?er smo vam mailom poslali sve o na?em te?aju,no evo ?aljemo vam ponovno pa nas kontaktirajte na tel :01/7774746
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,htjela bih zavr?iti ?to vi?e va?ih te?ajeva vezanih za ure?enje noktiju,molim vas da mi po?aljete cijene te?aja i ?to bi mi kao po?etniku trebalo za rad kod ku?e i kolika je cijena start paketa.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Zahvaljujemo se na upitu i ?aljemo vam mailom sve o te?aju.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena tecaja za medicinsku pedikuru te jeli potrebno donositi svoj pribor na tecaj,hvala?!

ODGOVOR: Cijenu pedikure ?aljemo ?aljemo mailom.Nije potrebno donositi nikakav pribor.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me koje te?ajeve odr?avate i cijene istih,te pribor.hvala unaprijed!

ODGOVOR: Po?tovana,
Svi te?ajevi koje radimo imate pod te?ajevima na na?oj stranici.Poslati ?emo vam cjenik i uvjete te?ajeva.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me ne?to vi?e o va?em te?aju, prvenstveno cijena i trajanje? Unaprijed hvala

ODGOVOR: Cijene svih te?ajeva ?emo poslati mailom kako bi saznali vi?e o njima,a vi se javite ukoliko ?elite provjeriti kada imamo slobodnih termina.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: srda?an pozdrav,upisala bih te?aj za kozmeti?arku i za ugradnju noktiju,pa me zanima cijena i trajanje te?aja...hvala unaprijed

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu.Poslati ?emo vam e-mail sa uvjetima i cjenom svih te?ajeva.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Srdacan pozdrav! Upisala bih tecaj ugradnje noktiju,pocetnik sam i radila bih doma,pa me zanima kolika bi bila cijena tecaja i da li mogu (ako mogu na koliko rata)platiti American jarticom? Zahvaljujem uz pozdrav

ODGOVOR: Te?aj ugradnje umjetnih noktiju kao dopuna posla ili primarni posao je odli?an odabir jer je velika potra?nja za tom djelatnosti ,a dobra zarada.Te?aj i materijal za po?etak rada mo?ete platiti American karticom na 3-60 rata.Poku?ali smo vam poslati sve putem maila me?utim kako imate mail preko net.hr sandu?i? vam je pun pa vam poruke nemogu sti?i.Ispraznite mailove i javite se ponovno.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: P?tovani,htjela bih se prijaviti na te?aj za kozmeti?arku,zanima me cijena i trajanje cjelokupnog te?aja,unaprijed hvala

ODGOVOR: Cijenu i uvjete poslati ?emo putem e-maila,a trajanje je sedam dana.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim informacije o osposobljavanju za kozmeti?arku - trajanje te?aja, mogu?nost odr?avanja u Osijeku, te cijena. ?ivim u Na?icama i po zanimanju sam V?S ekonomist. Zahvaljujem i pozdravljam vas.

ODGOVOR: Vi?e informacija poslati ?emo vam mailom,no odr?avanje te?aja i prakti?na obuka mogu?i su jedino u Zagrebu.Imali smo ve? nekoliko polaznika iz Osijeka no oni su odsjeli na tjedan dana u Zagrebu dok ne zavr?e osposobljavanje.
NSi


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,zanima me kolika bi bila cjena cjelokupnpg te?aja za kozmeti?ara,
ako mo?ete poslati na ovaj e-mail,onaj mi ne ?tima,hvala unaprijed

ODGOVOR: Poslali smo vam ponovno sve o te?ajevima.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
upisala bih te?aj ugradnje noktiju.Zanima me cijena i koliko traje te?aj.,,Hvala unaprijed

ODGOVOR: Poslali smo vam sve o te?ajevima pa nas mo?ete kontaktirati mailom ili telefonom pon-petak od 09-16.30 sati.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,zanima me kolika bi bila cjena cjelokupnpg te?aja za kozmeti?ara,hvala unaprijed

ODGOVOR: Cijena kozmeti?kog te?aja poslana je tako?er putem e-maila.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,
upisala bih te?aj ugradnje noktiju.zanima me cijena,kada po?inje i koliko traje te?aj.dali se mo?e brzo na?i posao u salonu,zavr?ila sam ekonomsku ?kolu,hvala unaprijed

ODGOVOR: Te?ajevi umjetnih noktiju rade se individualno tako da samo trebate kod nas provijeriti prvi slobodan termin.?to se ti?e posla znamo da je to zanimanje koje mo?ete zavr?iti uz najmanje ulo?enog novca uz najve?i dobitak,bilo da se bavite njime kao dopunom posla ili glavnim zanimanjem.Po zavr?etku treba jo? malo truda da se usavr?i znanje koje ste stekli na te?aju i sigurno ?ete na?i posao ili mo?i sama zara?ivati.?aljemo vam mailom cjenik s uvjetima.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: POSJETIOCA: Poštovani,
zanima me kolika je kod Vas cijena te?aja + startni paket....s tim da uz sami te?aj ugradnje noktiju željela bih završiti i samu manikuru i nail art...zna?i koliko to sve zajedno do?e i kakva su sredstva pla?anja?unaprijed Vam hvala
Snezana

ODGOVOR: Cijjene i uvjete te?aja ?aljemo vam putem e-maila,tako?er i start paketa tj. materijala za profesionalan rad njege i ugradnje noktiju.Osnovni te?aj ugradnje platiti ?ete po punoj cijene,a svaki drugi te?aj za na?e polaznike biti ?e umanjen za 20%.Za slobodne individualne termine javite se s upitom na mail ili telefon 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete cjenovnik ukljucujuci sve sto je potrebno za rad,za nadogradnju noktiju,geliranje i sl.kao i uv lampu...unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve o te?ajevima i materijalima za po?etak rada.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena te?aja za po?etnike, gel tehnika i cijena materijala (start paket)i sta sve sadr?i.hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenike i uvjete te?aja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me kolika je cijena te?aja s startnim paketom? unaprijed hvala, Romana

ODGOVOR: Sve ?to ste tra?ila o te?ajevima poslali smo vam na mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: mo?ete li mi poslati cjenik te?aja (od te?aja za po?etnike do nail arta...) i cjenik va?ih proizvoda te startnih paketa..hvala

ODGOVOR: Sve o te?ajevima ?aljemo vam putem e-maila
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
molim Vas cijenu te?aja i startnog paketa.Unaprijed hvala

ODGOVOR: Ispri?avamo se zbog nemogu?nosti slanja odgovora vama i ostalim korisnicima koji su tra?ili odgovore na svoje upite.Naime koristili smo godi?nji odmor te pro?li tjedan nismo bili u mogu?nosti poslati odgovore na va?a pitanja..S dana?njim danom prodaja radi po starom ,a edukacije po?inju od 17.08.09.Sve ?to ste tra?ili u vezi te?ajeva ?aljemo vam putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani!!
Moje pitanje se ti?e Basic te?aja. Zanima me cijena te?aja sa materijalom!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uslove i cijene te?aja,te preporu?enog materijala za po?etak rada i na?inima pla?anja.Ukoliko se odlu?ite za te?aj ili imate dodatna pitanja nazovite nas ili uputite mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani!
u cijenu tecaja ugradnje umjetnih noktiju dali je uracunat materijal ne sto se koristi na tecaju nego kad se zavrsi tecaj?!!
Hvala unaprijed
Mirela Majnaric

ODGOVOR: To vam je vrlo jednostavno Te?aj je edukacija i naukovanje za rad ,a materijal za rad kupuje se posebno .Mi ne nudimo besplatne te?ajeve uz kupnju materijala ,jer radimo kvalitetnu edukaciju u trajanju tri dana,materijal s kojim se radi ,te certifikat s kojim mo?ete otvoriti obrt i vlastiti salon,a materijali su tvrtke NSI koja ih sama proizvodi uz stalne inovacije ve? 50 godina.
Nadam se da razumijete razliku izme?u uvjeta kupnje materijala uz besplatne te?ajeve i na?e edukacije.
?elite li da vam po?aljemo start paket za po?etak rada jednostavno po?aljite mail na :nsi@nsi.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: POSTOVANI!
U privitku vam saljem svoju e-mail adresu i ocekujem vas odgovor!
srdacan pozdrav
Mirela Majnaric

ODGOVOR: ?aljemo vam sve ?to ste tra?ili na va? mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: postovani zanima me cijena tecaja ugradnje umjetnih noktiju i sta mi treba sve hvala maja

ODGOVOR: Odgovorili smo vam i poslali sve u vezi te?ajeva.Sada ?emo vam poslati i start paket za po?etak rada da vidite s kojim bi materijalom mogli po?eti raditi nakon te?aja.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani!
Zanima me cijena cijelokupnog tecaj umijetnih noktiju,manikura ,pedikura,nail art-a?!
Srdacan pozdrav,
Mirela Majnaric

ODGOVOR: Po?tovana Mirela,
Niste ostavili svoj e-mail ili kontakt kako bi vam mogli dostaviti cijene i uslove svih te?ajeva.U prilogu savjeti mo?emo vam samo kratko odgovoriti.Za op?irnije odgovore po?aljite va? e-mail ili nam pi?ite direktno na : nsi@nsi.com.hr
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me te?aj klasi?ne pedikure,cijena,trajanje,dali odr?avta te?aj u Vara?dinu?
Srda?an pozdrav,
?aklina

ODGOVOR: Te?aj pedikure se odr?ava isklju?ivo kod nas ,jer je on baziran na prakti?nom radu u direktno u salonu gdje se radi s klijentima ,a teorija se tako?er odra?uje uz praksu.Zbog toga je nemogu?e te?aj koji traje sedam dana odra?ivati na drugom mjestu.Termin termina se dogovara isklju?ivo s jednim polaznikom i vrijeme dolaska i dani kojima ?ete dolaziti dogovara se direktno s voditeljicom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me ?to je potrebno za geliranje noktiju, koji pribor, i dali se to mo?e naru?iti kod vas, unaprijed hvala!

ODGOVOR: Pribor za geliranje i po?etak rada mo?ete kupiti kod nas kompletan kao i sve ?to vam je potrebno u njezi prirodnih i umjetnih noktiju.
Cjenik vam ?aljemo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi po?aljete uvjete i cijene za va?e te?ajeve i cijene proizvoda...Unaprijed hvala

ODGOVOR: poslano vam je sve u e-mailu,a ako imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Da li se te?aj upisuje u radnu knjigu?

ODGOVOR: Ve? smo odgovorili da je certifikat dokaz o osposobljenosti i s njim mo?ete raditi u salonu ili otvoriti vlastiti obrt za njegu ruku i noktiju ili tvrtku,te zbog toga nije potreban upis u radnu knji?icu ,jer bi isti znatno poskupjelo,a za time nema potrebe.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani
zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju zanima me kolikoa je cijena te?aja.Koliko puta tijedno se te?aj odrzava i u kojim terminima?Da li se nakon zavr?etka te?aja stje?e pravo za upisom u radnu knji?icu?
Unaprijed hvala
Lijep pozdrav

ODGOVOR: Sve o te?ajevima i uvjetima poslati ?emo na va? mail.S na?im certifikatom i osposobljenos?u mo?ete raditi u svakom salonu ili otvoriti vlastiti salon ili obrt za njegu ruku i noktiju.Ne upisuje se u radnu knji?icu ,jer bi to isti samo poskupjelo ,a sam certifikat je dovoljan za rad i otvaranje obrta.Ostalo sti?e putem maila.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zainteresirana sam za va? te?aj mediciske pedikure.Zanima me cijena,koliko traje te?aj i cijena startnog paketa. Hvala

ODGOVOR: Te?aj medicinske pedikure traje sedam dana direktno sa praksom u salonu medicinske pedikure.Dolazak i modeli su po dogovoru,a uvjete cijene i sve ostalo poslano vam je na va? e-mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, primila sam va? odgovor, ali nisam dobila ni?ta u privitku gdje bih mogla vidjeti cijenu. Stoga vas molim da mi ponovo po?aljete na mail detaljnije podatke, dakle cijenu te?aja,i cijenu svega onoga ?to je potrebno za adekvatnu obuku. Hvala jo? jednom! Tanja

ODGOVOR: Poslano vam je sigurno u prilogu sve o te?ajevima.?aljemo vam ponovno pogledajte ili se javite telefonom 01/7774746
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Mene zanima kolika je cijena te?aja i u kojem terminu se odvija, te cijena cjelokupnog seta za geliranje, ugradnju tipsi i sl.
Hvala,

Tanja

ODGOVOR: Poslali smo vam mailom upute,cijene i preporu?ljivi start paket.Te?aj se odvija po individualnom principu sa svakim korisnikom,te je samo potrebno pribaviti dva modela i dogovoriti svoj termin.Telefon za dogovor je 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani ! Zanima me cijena i trajanje te?aja za akril,i molila bi vas ako mi mo?ete poslati cijene va?ih proizvoda i opreme(stolovi,lampe i dr.) Hvala !! pozzzz..

ODGOVOR: Te?aj akryla traje isto kao i gela tri dana.Prvi dan radi se na tipse,drugi ?ablone ,a tre?i korekcija.trebaju vam dva modela ,po jedan za svaki dan.Cijene uvjete i na?ini pla?anja sti?u na va? e-mail.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me dali se mogu predbilje?iti za te?aj ugradnje noktiju od 11.07.09. Koliko puta tjedno se odr?ava te?aj i koliko do?e cjeli te?aj. Hvala, Anamarija

ODGOVOR: Mo?ete se predbilje?iti za taj termin i to ?im prije jer su krajem mjeseca godi?nji odmori.
Sve o te?ajevima trajanju i pla?anju poslati ?emo mailom ,a vi se za predbilje?bu javite na tel:01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me cijena cjelokupnog seta za geliranje, ugradnju tipsi i sl.
Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam putem maila sve ?to vam je potreno za po?etak rada.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Lijepo bih vas molila da mi po?aljete uvjete i cijene za va?e te?ajeve i cijene proizvoda.

Hvala,

Vedrana

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu i ?aljemo uskoro sve o te?ajevima putem maila.Imate li pitanja ili se ?elite naru?iti nazovite na tel.01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovanje!
Rado bi kod vas upisala te?aj noktiju, ali ne znam koji, tj. koji mi vi preporu?ate s obzirom da ja ni?ta o tome ne znam?? Unaprijed hvala! Anamarija

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu.Evo kako ste i nazvala telefonski poslati ?emo vam sve o te?ajevima i uvjetima na va? mail.Ukoliko ?ete imati jo? pitanja slobodno nazovite.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: zanima me isto kao i vecinu ovdje,da li mogu od vas naruciti gelove i sve potrebno za manikuru i koja je cjena? znaci od lampe,gelova, turpija...i koliko je tecaj kod vas i gdje ima? Zivim u Kutini pa ako ima negdje blize ili samo u zg?

ODGOVOR: Po?tovana,
Kao i ve?ini kojima smo odgovorili koji su tako?er postavili upite odgovaramo ,mo?ete sve kupovati.Prodaja i te?ajevi su u Zagrebu,sva se roba ?alje HP expresom i sti?e sljede?i dan na va?u adresu.Najbli?i centar za obuku je kod nas u Zagrebu i tu nebi trebalo biti problema.jer je Kutina stvarno dobro prometno povezana i u blizini Zagreba.Sve o te?ajevima poslati ?emo tako?er na va? e-mail.

nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi po?aljete cijenik te?ajeva za noke,i cjenik va?ih proizvoda najpotrebnijih koji su potrebniu po?etku,pribor i materijal itd. Hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam sve putem maila,a sutra se mo?ete javiti i telefonski imate li dodatnih pitanja na tel.01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: zainteresirana sam va? te?aj medicinske pedikure,zanima me cijena i kada tecajevi po?inju(meni bi pasalo po?etkom rujna).hvala

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju individualno tako da nije problem pridbilje?iti svoj termin za po?etak rujna.Cijenu i uvjete smo vam poku?ali poslati putem maila ,ali vam je sandu?i? pun.Javite se telefonom na broj 01-7774746.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: mo?ete mi poslati cjenik va?ih proizvoda i napisatu mi ?ta mi je najpotrebnije u po?etku,pribor i materijal. unaprijed zahvaljujem!!!

ODGOVOR: Sve ?to je najpotrebnije za po?etak rada poslali smo mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi po?aljete cijenik te?aja ugradnje umjetnih noktiju,i osnovnog pribora koji je potreban za te?aj. Hvala

ODGOVOR: Upravo vam je poslan cjenik te?ajeva i start paktea.Javite se slobodno imate li jo? pitanja ili nazovite u vezi naru?be za te?aj na edukacijutel:01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: molila bi VAs da mi po?aljete cijenikte?ajeva i cijenik va?ih proizvoda.... lampa, lakovi,tipse, gel, cirkoni i sl.... umaprijed hvala

ODGOVOR: Poslali smo cjenik,start paket i uvjete sa cijenama te?ajeva.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi napi?ete cijenu te?aja ugradnje umjetnih noktiju, jedna tehnika i koliko ko?ta osnovni pribor. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve tra?eno u vezi te?aja putem e-maila.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Molila bi vas da me obavjestite o cjenama vasih tecaja,i cjene startnih paketa?hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam putem maila uslove i cijene na?ih te?ajeva,te preporu?eni start paket za po?etak rada.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

Da li slu?ajno imate poslovnicu ili zastupnika u Splitu? Da li bi se mogao poha?ati Va? te?aj u Splitu, koliko bi to ko?talo i koliko bi ko?tala cijela oprema za osnovnu manikuru, a tako?er i oprema za ugradnju umjetnih noktiju i za nail art? Iskreno pogledav?i va?e stranice i informacije dosta sam zainteresirana i bilo bi lijepo educirati se kod Vas, ali samo ako je to mogu?e u Splitu.Molim Va? odgovor ?to hitnije!

ODGOVOR: Edukacije se vr?e u Zagrebu.To je zbog opreme,certifikata isl.Iznimno mo?emo odraditi edukaciju i kod vas u Splitu no morali bi nam urediti smje?taj za dva dana ,a mo?e se dogovoriti i za vikend.Mi ?emo vam poslati uvjete i cijene ,a vi nam se nakon toga javite radi dogovora.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da me obavijestite o cijenama va?ih te?ajeva. Zahvaljujem! Vesna

ODGOVOR: Poslali smo uvjete i cijene te?aja na va?u e-mail adresu.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molila bi Vas da mi napi?ete cijene te?ajeva manikure i pedikure,koliko traje te?aj pedikure i koliko ko?taju startni paketi za oba te?aja,ukoliko ih ?elim kupiti.
Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam putem e-maila tra?ene cijene i uslove te?ajeva za koje ste zainteresirani.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: postovani,zanimaju me cijene vasih gelova i nacin rada s njima,naime vec radim sa gel tehnikom ali bi htijela isprobati i vase proizvode,cula sam da imate i 3d gel,mozete li mi nesto vise reci o njemu unaprijed hvala

ODGOVOR: Cjenik NSI proizvoda poslan je na va?u e-mail adresu.3D gelovi biti ?e dostupni i kod nas ve? sljede?i mjesec.Svi kupci biti ?e na vrijeme obavije?teni.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molila bi Vas da mi napi?ete cijene te?ajeva manikure i pedikure,koliko traje te?aj pedikure i koliko ko?taju startni paketi za oba te?aja,ukoliko ih ?elim kupiti.
Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam tra?eno putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zamolila bih Vas da mi po?aljete cijene te?ajeva: nail art, manikura, ugradnja umjetnih noktiju jedna tehnika, ugradnja umjetnih noktiju dvije tehnike i basic te?aj gel ili acryl

ODGOVOR: ?aljemo vam po?tom sve cijene i uvjete te?ajeva.Kako se te?aj odr?ava individualno sa svakim korisnikom slobodno pitajte za slobodne termine na na?u edukaciju:01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete cijenu za tecaj manikure!je li u tu cijenu ukljucen i pocetni set?
i posto sam pocetnik jel bi bolje bilo ici na tecaj obicne manikure ili medicinske manikure?i koja je razlika u cijeni ... ukratko sve vezano za manikuru i medicinsku manikuru, te kada pocinju tecajevi.hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenike i uvjete svih te?ajeva.
Nije jasno o kakvoj medicinskoj manikuri pitate.Postoji samo medicinska pedikura i takvo jedino radimo zbog toga jer ona obuhva?a i problematiku noktiju.Uz te?aj se ne dobiva nikakav materijal ve? se materijal kupuje po ?elji nezavisno od te?aja.Manikura je njega prirodnih noktiju.Te?ajevi se rade svaki tjedan no zavisno od te?aja treba provjeriti raspolo?ivost termina.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas da mi po?aljete cijene osnovnih tecajeva, nail arta i manikure i cijenik prozivoda. Hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam tra?eno e-mailom .Javite se slobodno kada pogledate uvjete i cijene.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,zamolila bih vas za cijenu kozmetckog tecaja a uz to i za nadogradnju noktiju i dobije li se sta od start opreme.Vec imam iskustva u nadogradnji ali bi htjela steci certifikat.Unaprijed zahvaljujem,

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete svih te?ajeva pa se javite ukoliko imate ?elju i mogu?nost poha?ati neki od njih.Start paket je zasebno od te?aja ,jer se za na? te?aj priprema za profesionalan rad uz certifikat i mogu?nost otvaranja obrta.Start paket je posebno i tako?er vam ?aljemo cjenik sa popisom robe.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: zanima me sve u vezi pedikure i manikure(koliko traje tecaj,gdje se nalazi,cijena i sl.)pa ako mi mozete poslati sve informacije. unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik svih edukacija sa cijenama i uslovima te?aja.Ukoliko ?elite dodatne usmene informacije zovite na tel:01/7774746
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Postovani, zamolila bih Vas ukoliko mi mozete posleti na mail tecaja ugradnje, nadogradnje itd te cijenu za nail art, te cijenik proizvoda. Isla bih kod vas na tecaj ali bi htjela odmah sve tako da sam mirna i da znam koja bi cijena ukupna bila tedali je to sa priborom za rad ili bez (sto se od peibora dobije}. Unaprijed zahvaljujem

ODGOVOR: ?aljemo vam sve putem maila koji ste nazna?ili.Ukoliko ?elite saznati slobodne termine i dogovoriti te?aj nazovite molim 01/7774746.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zanima me koji su uvjeti te?aja ugradnje noktiju i nail arta, te koja je cijena? hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam uvjete te?aja i cjenik na e-mail.Javite se slobodno u vezi termina ili ostalih puitanja na 01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: dobar dan
molila bi Vas da mi po?aljete informacije o tome kolika je cijena pojedinog te?aja,koliko traje, koje termine imate te ?to se sve ubraja u pojedini te?aj i kolika je cijena start paketa!
hvala

ODGOVOR: Te?ajeve radimo individualno sa svakim korisnikom tako da po zavr?etku uz malo prakse mo?ete otvoriti studio za njegu ruku i noktiju ,raditi u nekom salonu ili dopunskim radom kod ku?e.Na mail vam ?aljemo sve uvjete ,a u vezi termina se javite na broj 01/7774746.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete cjenovnik ukljucujuci sve sto je potrebno za rad,za nadogradnju noktiju,geliranje i sl.kao i uv lampu...unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve ptem e-maila od preporu?enog start paketa za po?etak rada do cjenika svih proizvoda.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me koja je cijena BASIC TE?AJA, u kojim se gradovima odr?ava i ?to sve uklju?uje start paket?

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju isklju?ivo u Zagrebu zbog certifikata i zbog toga ?to ne radimo u grupama ve? pojedina?no sa svakim polaznikom.Cijenik te?ajeva i preporu?ljivog start paketa ?aljemo vam mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: ?eljela bih naru?iti start paket za pedikuru i dvd,molim vas zanima me cijena i da li se pla?a pouze?em,unaprijed hvala!

ODGOVOR: Naravno ?aljemo sve i pouze?em.Uz start paket DVD s uputama za rad svim tehnikama je besplatan.Traje 75 min.,a jezik je Engleski.Poslati ?emo vam na e-mail sadr?aj start paketa i cijenu.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas recite mi ko jegeneralni distributer za lakove Orly u Srbiji ili gde se moze kupiti u maloprodaji

ODGOVOR: Koliko mi znamo nema zastupnika u Srbiji.U maloprodaji se mo?e kupiti kod nas u HR ili u svim ve?im gradovima Svijeta.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih Vas da mi po?aljete informacije o cijenama pojedinih te?ajeva, vrijeme trajanja te?aja, termine, te koja je cijena i ?to sve uklju?uje start paket.
Hvala

ODGOVOR: Informacije o te?aju poslali smo na va?u e-mail adresu.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zainteresirana sam za te?aj ugradnje noktiju i bila bi Vam zahvalna ako mi po?aljete cjenik te?ajeva.

ODGOVOR: Hvala na interesu,poslali smo sve na va? e-mail ,a vi nas kontaktirajte na tel: 01/7774746 u vezi termina ili dodatnih pitanja.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: imam jaku volju da zavrsim tecaj nadogradnje noktiju pa me zanima gdje u bih ima taj tecaj u kojim gradovima hvala

ODGOVOR: Te?ajevi se odr?avaju u Zagrebu zbog certifikata i kompletne opreme za rad.Vi?e o te?aju i cjenik poslali smo vam e-mailom.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zainteresirana sam za te?aj ugradnje i nail arta... bila bih vam zahvalna kad bi mi poslali uvjete i cijenu te?ajeva i start paketa te br. na koji vas mogu nazvati za dogovor termina za te?aj. Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo uvjete i cjene te?aja ,a vi se javite na na? telefon 01/7774746 ili 4668445.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena acryla i cijeli postupak rada s acrylom...

ODGOVOR: Niste ba? precizirali kakva cijena acryla?Materijala ili ugradnje noktiju acrylom ili ne?to drugo?
Osnova postupka rada Acrylom je Acrylna Teku?ina i prah.Su?i se na zraku i nije potrebna UV lampa.Ukoliko vas interesira te?aj Acryla obratite se na na? centar edukacije 01/7774746 ili kupite DVD po cijeni od 360 kn u kojem se obja?njavaju sve tehnike rada.Za izradu noktiju Acrylom posjetite na? salon u Ilici 129-Noelle.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zainteresirana sam za vrijeme,cijenu i upis na te?aj?
Hvala

ODGOVOR: Zahvaljujemo se na interesu.Uvijete i cijenu te?ajva ?aljemo vam na va? mail.Radimo individualno tako da se za termin dogovorite telefonski na tel: 01/7774746.
Nsi


PITANJE POSJETIOCA: dobar dan
molila bi Vas da mi po?aljete informacije o tome kolika je cijena pojedinog te?aja,koliko traje, koje termine imate te ?to se sve ubraja u pojedini te?aj i kolika je cijena start paketa!
hvala

ODGOVOR: Sve ?to ste tra?ili poslali smo na va? e-mail.Ukoliko imate dodatnih pitanja ili se ?elite pridbilje?iti za neki od te?ajeva slobodno nas kontaktirajte.
Tel: 01/7774746
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanimaju me cijene i uvijeti te?aja za po?etnike i te?aja za kozmeti?ara?

ODGOVOR: Cijene i uvjeti svih te?ajeva poslani su vam putem maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me cijena te?aja,start paketa i termini te?aja...Hvala!

ODGOVOR: Cjene i uvjeti poslani su na va? e-mail.?to se ti?e termina nazovite tel: 01/7774746 radi dogovora,jer ne skupljamo grupe ve? radimo individualno sa svakim polaznikom,tako da sve dogovaramo.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: ZANIMA ME VRIJEME TRAJANJA TE?AJA ZA KOZMETI?ARA,VRIJEME UPISA I CIJENA?

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve tra?eno putem e-maila koji ste nazna?ili za primanje po?te.Radi se individualno tako da se dogovaraju dani kada se dolazi na te?aj prema mogu?nostima..
Vi se javite ukoliko imate dodatna pitanja,
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena kozmeti?kog te?aja?

ODGOVOR: Uvijete i cijene kozmeti?kog te?aja poslali smo na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molim Vas da mi po?aljete cijenu te?aja za ugradnju noktiju...Hvala!

ODGOVOR: poslali smo vam cijene i uvjete na va? e-mail.Imate li dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, lijepo Vas molim po?aljite mi cijenu te?aja, start paketa i dvd-a. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

ODGOVOR: Sve smo vam poslali putem e-maila .Kada pogledate javite se ukoliko se ?elite dodatno informirati ili naru?iti.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: zelim se baviti nadogradnjom noktiju,geliranjem i sl..gdje i kako u Sarajevu mogu kontaktirati nekoga ko bi vodi takav tecaj i gdje se mogu kupiti proizvodi koji su potrebni za taj posao

ODGOVOR: Mnogi iz BiH bili su kod nas na te?aju.Slobodno nam se obratite nije Sarajevo toliko daleko.Mi za potrebe novosti i edukacija svake godine putujemo do Belgije i USA.
Nazovite nas na tel:+38517774746 ili dogovorite svoj termin.Sve proivode za rad mo?ete kod nas kupiti.Tako?er mo?ete vi kasnije distribuirati NSI materijale i te?ajeve u va?oj regiji ukoliko postoji interesa kod vas.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, lijepo Vas molim po?aljite mi cijenu te?aja, start paketa i dvd-a za pedikuru. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

ODGOVOR: Poslali smo vam sve ?to ste tra?ili putem e-maila.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena, trajanje i ?to sve uklju?uje te?aj pedikure, hvala

ODGOVOR: Vi?e o te?ajevima pro?itajte u rubrici te?ajevi.Te?aj Medicinske pedikure obuhva?a sve u teoriji i najvi?e praksi: Bolesti noktiju i nogu,urasli nokat,kurje oko,skidanje zadebljale ko?e,ispravljanje noktiju,klasi?na i spa pedikura.Traje sedam dana i dolasci su po dogovoru.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me te?aj za po?etnike,cijena start paketa i da li je mogu?e upisivanje u radnu knji?icu?

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik te?aja i start paketa..Da bi otvorili obrt ili tvrtku ,te mogli raditi nije potreban upis u radnu knji?icu ve? je dovoljan cerifikat koji je dokaz osposobljavanja.Radna knji?ica se kao dokument ukida.Ukoliko trebate podrobnije informacije o tome slobodno nas kontaktirajte.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena te?aja za po?etnike te cijena start paketa te ?to on sadr?i.
Pozdrav, Ljiljana

ODGOVOR: Cijenu uvjete i start paket poslati ?emo na va? e-mail pa nam se javite.
NSI


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me ?to sve sadr?i po?etni paket, koliko ko?ta zajedno s dvd-om i koliko mu treba da stigne nakon narud?be?

ODGOVOR: Start paket za po?etak rada s UV lampom i DVD besplatno u paketu vam je poslan na va? e-mail.
nsi


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me kako nabaviti DVD za ugradnju noktiju kao i po?etni komplet i koja je cijena

ODGOVOR: DVD na Engleskom u trajanju 75 min. obja?njava na?in rada tehnike Gel,Acryl i Nail art te pripreme prirodnih noktiju.Cijena je 360,00 kn ,a mo?e se naru?iti putem e-maila ili pozivom na telefon 01/7774746.Ukoliko kupite start paket za po?etak rada DVD je besplatan.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,ja se ispricavam ali nisam uspjela naci cjenu start paketa niti sta on ukljucuje,ni cjene proizvoda u vasim podatcima koje ste mi poslali

ODGOVOR: Cjena start paketa vam je poslana u atachmentu tj. prilogu e-maila koje smo vam poslali.Kliknite na spajalicu.Ukoliko imate dodatnih pitanja odgovorite jednostavno na poslani mail i nije potrebno ulogirati se na web stranicu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,kao i ve?inu zanima me va?a ponuda proizvoda,te oprema potrebna za rad te njihove cijene i da li ako se odlu?im za kupnju moram do?i u zg po to ili saljete i preko po?te te sve sta mi treba vezano za nabavu cd,unaprijed hvala!

ODGOVOR: Start paket sa cijenom poslati ?emo vam putem e-maila.Sve ?aljemo i po?tom HP express.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: ispri?avam se,zaboravila sam naglasiti da bih zeljela kupiti va?e proizvode za iskljucivo privatnu svrhu vidjela sam da imate taj basic gel te?aj da li se to podudara sa dvd s obzirom da nisam u mogu?nosti do?i u zg?,hvala jos? jednom

ODGOVOR: Ukoliko uzmete Start paket za po?etak rada DVD je uklju?en u cijenu bez naplate.DVD obra?uje sve teme: pripremu prirodnog nokta,sanitaciju,geliranje,?ablone,tipse,nail art.
Jezik je Engleski i traje 75 minuta.Robu mo?emo poslati na va?u adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zelim poceti da se bavim nadogradnjom noktiju,pa vas molim ako mozete da mi objasnite najlaksi postupak rada- unapred hvala

ODGOVOR: Zar mislite da vam mo?emo u nekoliko re?enica mailom objasniti posao za koji ljudi idu na te?ajeve i svojim radom stje?u iskustva godinama?Na?a preporuka je da ukoliko ba? nemo?ete poha?ati te?aj kupite baemr DVD koji je na Engleskom no sve teoretski i u slici obja?njava.Cijena je 360,00 kn.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: mo?eta li mi poslati fotografije klije?ta kakva nudite u prodaji (za pedikuru)i cijenik kompletnog alata za pedikiranje.Po struci sam pediker pa me zanimaju va?i proizvodi.

ODGOVOR: Nemo?emo vam poslati fotografije no poslati ?emo vam sve ?to nudimo u start paketu za pedikere bez kadice za namakanje.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zdravo.zanima me u kojim sve zemljama vi imate te svoje skole i kurseve za nadogradnju noktiju.ja sma trenutno u njemackoj al sam porijeklom iz bosne,dali postoje neki cd_ovi-hvala unaprijed.

ODGOVOR: Postoji DVD sa kompletnim na?inom rada u trajanju od 75 minuta.Jezik je Engleski ,a cijena je 360,00 kuna.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zainteresirana sam za te?aj pedikure i ugradnje umjetnih noktiju. zanima me da li se to upisuje u radnu knji?icu i da li na osnovu tih te?ajeva kod vas mogu otvoriti svoj obrt ili samo raditi kod nekoga ili trebam otvoriti doo. Hvala

ODGOVOR: Obrt mo?ete otvoriti i raditi njegu ruku i noktiju tj . ugradnju noktiju na osnovi certifikata koji od nas dobivate.Potrebno je samo da imate barem neku srednju ?kolu.
?to se ti?e Pedikure tu je ne?to te?e no mo?e se raditi pod njegom nogu ili zaposliti pedikera pa uz njega mo?ete i vi raditi.
Kompletan na?in i pristup radu i zanimanju ?ete kod nas nau?iti.
?aljemo vam uslove i cjenike.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih da mi kazeta gdje u Hrvatskoj mogu kupiti cijeli set za geliranje noktiju(gel, lampa...)Hvala!!

ODGOVOR: Kod nas mo?ete kupiti sve za geliranje tj. sve ?to trebate za ugradnju noktiju.
Telefon za kontakt: 01/7774746 ili 4668445.
Cvijete Zuzori? 3,(kruge) Zagreb.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: zainteresirana sam za kozmeti?ki ze?aj pa vas molim da mi posaljete cjenik te?ajeva

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete i cjenik svih te?ajeva na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zainteresirana sam za tecaj ugradnje umjetnih noktiju,tako?er me zanima koji je tecaj najbolje zavrsiti ako bi se u buducnosti profesionalno bavila time.Zanima me cijen tecaja,start paketa. Tako?er me zanima cijena opreme i potrosnog materijala,koja mi je kao pocetniku potrebna.Dali su obavezni modeli,sta ako nemogu uskladiti vrijeme sa njima. Hvala!

ODGOVOR: Cijene te?ajeva sa uvjetima i start paket poslati ?ermo vam u odgovoru na va? e-mail.
Najbolje je zavr?iti te?aj umjetnih noktiju tehnike Gel.U njemu ?ete nau?ititi gel geliranje,ti?pse i ?ablone tako da se tim poslom mo?ete baviti profesionalno ili privatno.
Trebate dva modela .Jednog za prvi da i jednog za drugi dan.Nakon cca 15 dana sa jednim od modela dolazite na tre?i dan-korekciju izrasta.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovanje, zavr?ila sam te?aj ugradnje noktiju i radim ih ve? neko vrijeme, ali zainteresirana sam za va?e proizvode pa Vas molim da mi po?aljete cjenik proizvoda i uvijete poslovanja, jer bih rado koristila Va?e proizvode. Ivana

ODGOVOR: Zahvaljujemo Ivana za interesu.Poslati ?emo vam na e-mail novi NSI cjenik pa se javite.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: nisam nikad radila profesionalno nokte,jako me to zanima te bi se htjela baviti time, mo?da i pokrenuti vlastiti posao. molim vas da mi po?aljete cijene i uvijete te?aja

ODGOVOR: Dobra odluka,pogotovo ako to volite i zanima vas.Posao nail desagnera je zanimanje uz najmanji ulog,brzi povrat ulo?enog uz odli?nu zaradu,te je zbog toga velik interes za tu vrstu posla.Poslati ?emo vam sve uvjete sa cijenama.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?ela bi se baviti ugradnjom noktiju,pa me zanima po?etni te?aj,tj.koliko traje i koja je cijena?ISTO TAKO ME ZANIMA DALI IMA PO?ETNI?KI SET I DALI JE ONDA TE?AJ GRATIS?

ODGOVOR: Cijene i uvjeti te?ajeva poslani su na va?u adresu.?to se ti?e gratis te?ajeve uz materijal ,mi to ne radimo.To je prodajni trik u kojemu se utrpava ?to vi?e materijala ,?esto nepotrebnog,edukacija je kratka i nedostatna ,a materijali upitni.No na vama je odluka,mi poku?avamo pomo?i savjetima,jer ne?to jako jeftino i gratis nevalja i neisplativo je zbog navedenih razloga.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas, zanimaju me te?ajevi ugradnje umjetnih noktiju te nail arta, mo?ete li mi navesti cijenu, mjesto odr?avanja te?aja te opremu koja mi je potrebna. Zahvaljujem

ODGOVOR: Uvjete i cijene te?aja poslali smo vam na va? e-mail.Javite se nakon ?to pogledate da vam eventualno usmeno objasnimo.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
Vi ste ina?e jedini pedikerski salon gdje povremeno obavljam pedikuru.Pitanje:idem krajem godine u mirovinu,visoko sam obrazovana,?to i sada nije va?no.?eljela bih edukaciju iz pedikure;ima puno starijih i nemo?nih ljudi,tako da bih to rado znala raditi.Ako to ide u paketu sa manijurom,O.K.
Zna?i zanima me cijena te?aja,trajanje i sl.,a tako?er i cijene potro?nog materijala,orjentacijski naravno.
Hvala.

ODGOVOR: Zahvaljujemo ?to koristite na?e usluge.?aljemo vam cijene i uvjete na va? e-mail ,te se javite radi dogovora i termina na tel 01/7774746 ili 4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molim Vas da mi po?aljete cjenik i uvjete te?ajeva te cjenik opreme.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: ?aljemo vam uvjete i cijene te?aja na va? mail.
Javite se sa upitom ili predbilje?bom kada pogledate uslove i cijene .
noelle


PITANJE POSJETIOCA: ZANIMA ME TE?AJ USAVR?AVANJA ZA UGRADNJU NOKTIJU,MANIKURA,PEDIKURA,CIJENE,DATUMI PO?ETKA TE?AJA,ICIJENE OPREME KOJA MI U STARTU TREBA,HVALA

ODGOVOR: Te?ajevi se ne odr?avaju u grupamo ve? se sa svakim polaznikom radi osobno kako bi polaznik maximalno nau?io i bio spreman za samostalan rad.Tako se te?ajevi rade u dogovoru sa vama.Uvjete ,cjene i opremu koju trebate ?aljemo vam na nazna?ni mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanimalo bi me koliko ko?ta ,te koliko traje te?aj manikiranja,ugradnje umjetnih noktiju,koliko ko?ta osnovna oprema i sli?no....unaprijed hvala,monika

ODGOVOR: ?aljemo kompletne cjenike i uslove mailom,a vi se javite ukoliko imate dodatnih pitanja.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,
zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju, zanima me dali mi je to dovoljno da bih mogla otvoriti svoj obrt, ili trebam zavr?iti i druge te?aje. zanimaju me i cijene svih va?ih te?aja, pa ako bi mogli da mi po?aljete cijenik. tako?er me zanima kolika je cijena opreme (lampe, gelovi...) koja bi meni kao po?etniku bila potrebna, pa vas molim da mi i taj cijenik po?aljete. Unaprijed hvala i veliki pozdrav iz vinkovaca. Ivana

ODGOVOR: U te?aju koji mi radimo vas prakti?no i teoretski osposobljavamo da mo?ete otvoriti salon za njegu ruku i noktiju.Dobro je jo? zavr?iti manikuru ?to podrazumjeva njegu prirodnog nokta.Sve op?irnije ?aljemo na va? email.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: interesira me:pedikura,manikura,nail art,geliranje noktiju,dvije tehnike,ugradnja ,nadogradnja,tipse,start paket,pocetna oprema za rad,sadrzaj proizvoda sa instrukcijama te cjenik proizvoda ili neki katalog,ujedno i cjenik tecajeva i dali postoji ikakav popust ako se polazu svi tecajevi koje sam nabrojila.koliko bi to vremenski trajalo i kostalo. nadam se da vam nije problem odgovoriti mi.unaprijed zahvaljujem

ODGOVOR: Sve ?to ste upitali poslali smo s obja?njenjima na va? email.Hvala na upitu
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me te?aj ugradnje umjetnih noktiju.Koliko traje, kolika je cijena,u kojim gradovima je mogu?a edukacija. Mo?ete li mi poslati cjenik proizvoda, lampe...? i gdje se vi to?no nalazite? Unaprijed hvala

ODGOVOR: Sve je poslano na e-mail adresu koju ste nazna?ili..Imate li dodatnih pitanja ili se ?elite predbilje?iti slobodno nas ponovno kontaktirajte.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani molim vas moyete li mi reci cijenu tecaja za nail art?gdje se odrzava?dali sadrzi startni paket??Koliko je startni paket i sto on mora sadrzavati?

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik svih te?ajeva pa i nail arta s uvjetima.
Nema posebnog start paketa ve? robu izabirete sama po ?elji.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju ( gel), pa me zanima da li mi je ovaj te?aj dovoljan za otvaranje obrta i samostalan rad ( nakon malo prakse )ili moram jo? upisivati dodatne te?ajeve kao npr.nail art i te?aj manikure. Ukoliko se treba upisati jo? taj jedan ili dva dodatna te?aja, zanima me koja bi bila cijena tih te?ajeva.Isto tako vas molim za informaciju o tome da li je mogu?e poha?ati te?aj u popodnevnim satima, tj.iza 14 h,? Koja je cijena opreme ( UV lampa i gelovi i sl. ) koju nudite a nu?na je za po?etak rada polaznika te?aja?
Unaprijed vam se zahvaljujem na va?im odgovorima.

ODGOVOR: Poslali smo vam kompletne odgovore na e-mail koji ste upisali.Te?aj se mo?e odr?ati i poslije 14 sati nije problem ,sve je po dogovoru i slobodnim terminima.Pogledajte uvjete i cijene pa se javite.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: interesira me cijena te?aja za ugradnju noktiju i nail arta te trajanje samog po?to ?ivim u Biha?u i zaposlena sam
pozdrav Alma

ODGOVOR: Pozdrav Alma,poslali smo vam sve o te?ajevima pa pogledajte i javte se.Nije problem ?to ste iz Bosne ,jer upravo imamo jednu polaznicu koja zavr?ava sve te?ajeve ,a dosta polaznika dolazi iz BiH.Tako?er je dobro ?to individualno radimo te?ajeve te se mo?emo dogovoriti za termine kako vama odgovaraju.Javite se kad pogledate cjenik i uvjete.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete svoj cijenik proizvoda za ugradnju umjetnih noktiju, te katalog i cijenik proizvoda za opremanje kozmeti?kih salona. Unaprijed Vam se zahvaljujem.

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik Nails system Internationala i cjenik diva.Javite se slobodno s pitanjima ili komentarima na 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mo?ete li mi poslati cjenik alata potrebnih za medicinsku pedikuru tj.?to je sve potrebno.

ODGOVOR: Materijal i cjenik za medicinsku pedikuru poslan je na va? mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me te?aj ugradnje umjetnih noktiju.Koliko traje, kolika je cijena,u kojim gradovima je mogu?a edukacija. Mo?ete li mi poslati cjenik proizvoda, lampe...? Unaprijed hvala

ODGOVOR: Sve u vezi te?ajeva poslano je na vs?u mail adresu.Pogledajte cijene i uvjete pa se javite.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanimaju me informacije: kolika je cijena tecaja za frizerke i nacin placanja?Kolko tecaj traje?U kojim gradovima?Ima li u Splitu....Moze li se s tecajem otvoriti obrt...ili se jos nesto mora zavrsiti uz to....ili se moze otvoriti samo s zavrsenom srednjom skolom??unapred hvala

ODGOVOR: Na?alost mi ne radimo te?ajeve za frizerke ve? umjetne nokte,pedikuru,manikuru i kozmetiku.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me gelirate li ili ugradujete nokte i kolike su cijene?..

ODGOVOR: U na?em salonu Ilica 129 geliramo i ugra?ujemo nokte.Za slobodne termine i cijene nazovite na telefone:
3702195 ili 3707120.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju. Zanima me kojiko traje jedan takav te?aj i kolika je cijena, i ako bih mogla dobiti cjenik proizvoda i opreme! Unaprijed hvala i srdacan pozdrav iz Tuzle!

ODGOVOR: Sve smo vam poslali na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mo?ete li mi poslati cjenik te?aja? Gdje se u Zagrebu to?no nalazite? Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve u vezi te?ajeva.Nalazimo se na Novoj vesi 49 me?utim uskoro o?ekujemo preseljenje na novu lokaciju i ve?i prostor na Krugama.Telefon za informacije je:01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mozete li mi poslati cjenik tecaja, i cjenik oprema?

ODGOVOR: Sve smo vam ve? poslali putem maila,pa kada prou?ite materijale javite se u edukaciju na tel. 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

zanimaju me informacije o te?ajevima ugradnje noktiju, geliranje...
Zanima me koliko traje te?aj, cijena te?aja, te na?in pla?anja, popusti.
Tako?er me zanima mo?ete li mi poslati cjenik proizvoda i opreme.

Koliko ?esto se odr?avaju te?ajevi i na kojim likacijama.

Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

Srda?an pozdrav.

ODGOVOR: Sve informacije o te?ajevima ?aljemo na va? nazna?eni mail.Te?ajevi se odr?avaju stalno i individualno sa svakom korisnikom. i zbog toga nemamo odre?ene datume.Slobodne termine mo?ete provjeriti na tel. 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju. Zanima me kojiko traje jedan takav te?aj i kolika je otprilike cijena te?aja. Hvala unaprijed

ODGOVOR: Potpune podatke uslova i cijena ?aljemo na mail koji ste upisala.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktijupa me zanima koliko traje te?aj,koja je cijena te?aja i na?in pla?anja te dali seupisuje u radnu knjigu.postoji li odr?avanje te?aja na podru?ju me?imurske ili vara?dinske ?upanije.hvala

ODGOVOR: Sve o uvjetima i cjenama te?ajeva ?aljemo vam na e-mail.Te?ajevi se odr?avaju isklju?ivo u Zagrebu zbog certificiranja i ni?e cijene ,te opreme i edukatora koji su ovdje dostupni.Ne upisuje se u radnu knji?icu ,jer to je te?aj ,a ne ?kolovanje ,te bi to dodatno poskupjelo isti .S certifikatom i znanjem koje ?ete ste?i mo?ete otvarati salon za njrgu ruku i noktiju ,te raditi u svakom salonu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju pa me zanima koliko te?aj traje, koja je cijena te?aja i koji su na?ini pla?anja...hvala unaprijed

ODGOVOR: odgovor je poslan na va?u e-mail adresu koju ste naveli.tako?er i cjenik te?aja i na?ini pla?anja.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mozete li mi poslati cjenik tecaja,trajanje i cjenik opreme? Da li postoji tecaj u blizini Banja Luke?

ODGOVOR: cjenik smo vam poslali a za te?ajeve bi morali do?i do Zagreba.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim da mi posaljete cijenik opreme i nacin placanja,narudzbe i dostave! Hvala!

ODGOVOR: cjenik smo vam poslali na mail.Robu mo?ete pla?ati gotovinom,karticama,karticama na rate,gotovinom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,javljam se iz BiH, jako sam zainteresirana za vase tecaje manikure,odnosno sve vezano za uredivanje, nadogradnju i geliranje noktiju.Takodje me zanima tecaj vezan uz tretmane lica,ciscenje,masaza,i dr.molila bih vas da odgovor sadrzava cijene i vrijeme odrzavanja tecaja,te cijene preparata potrebnih za manikuru.Unaprijed zahvalna,Mladenka

ODGOVOR: Sve vam je poslano mailom pa se javite.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Dali biste mi mogli poslati cjenik tecajeva i opreme? Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo sve na va? mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tvoani,
Dali mi mo?ete poslati cjenik opreme i te?ajeva?
I dali dobivam nekakav popust ako se odlu?im na vi?e te?ajeva?(npr.manikura+umjetni nokti)
Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve na va? e-mail.Naravno na vi?e te?ajeva ostvaruje se popust.Tako?er svi korisnici na?ih te?ajeva imaju pravo na besplatne novosti i pomo?,te popust kod naprednih te?ajeva.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani, zainteresirana sam za te?aj ugradnje umjetnih noktiju pa me zanima koliko te?aj traje, koja je cijena te?aja i koji su na?ini pla?anja...hvala unaprijed

ODGOVOR: ?aljemo sve na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me dali potoji kakav te?ej u blizini ?ibenika?Unaprijed Hvala
Bo?ena

ODGOVOR: Poku?ali smo vam poslati op?irniji odgovor na va? mail no izgleda da ste upisali krivi mail i na tu adresu je nemogu?e i?ta poslati pa nam se ponovno javite sa ispravnom adresom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,molila bi vas da mi po?aljete na mail sve info o te?ajevima za nokte,cijenu startnog paketa,te pojedina?nih proizvoda,i na?ine pla?anja...hvala

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu poslali smo vam sve na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me da li imate organizirane te?aje u Splitu, kad po?inju, koliko traju i koja je cijena?

ODGOVOR: Na?alost ne radimo u Splitu,jer bi u tom slu?aju morali skupljati grupe ,a tada se nebi mogli posvetiti samo vama.Postoji i takva mogu?nost no tada te?aj zbog smje?taja ko?ta ne?to vi?e.Poslati ?emo vam e-mail s uslovima i cijenom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me koliko traje po?etni te?aj za ugradnju umjetnih noktiju ,?ta u njemu sve nudite te takodjer da li postoji mogu?nost da ga napravite negdje u Rijeci?? Hvala...

ODGOVOR: Sve tra?eno poslati ?emo putem e-maila tako da vidite ?to se sve u?i u te?aju umjetnih noktiju.Garancija kvalitete je Ameri?ka tvrtka Nail System International koja ve? 50 godina samostalno proizvodi nove proizvode ,te na?a tvrtka i podru?nice noelle koje se tim poslom bave ve? 15 godina uz polo?ene majstorske ispite u HR i sve edukacije u Americi i EU.
?to se ti?e te?ajeva u Rijeci ima mogu?nosti ,jer imamo dosta upita iz Rijeke,ali morate nam ostaviti kontakt broj i kada skupimo dvije do tri polaznice dolazimo u Rijeku.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: koja je cijena te?aja za kozmeti?are?

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik i uvjete svih te?ajeva pa nam se javite na na? e-mail noelle@noelle.com.hr
noelle


PITANJE POSJETIOCA: koja je cijena te?aja?

ODGOVOR: Morate nam precizirati kojeg te?aja,jer mi radimo te?ajeve umjetnih noktiju, manikure ,medicinske pedikure i kozmetike.


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav!
Molila bih inf ormaciju gdje mogu, u Zenici, kupiti pribor (set) za ugradnju noktiju sa lampom za nokte?
Koje su cijene?
HVALA!

ODGOVOR: Neznamo gdje mo?ete kupiti start paket u Zenici no kod nas mo?ete kupiti cijeli start paket s UV lampom.?to vam je sve potrebno za rad i kolike su cijene poslati ?emo vam u posebnom mailu no po?aljite nam molimo vas va? to?an e-mail na na?u e-mail adresu: noelle@noelle.com.hr.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
tra?im preko poznatih pedikera koji bi do?ao u ku?nu posjetu i ne vjerujem da u Zagrebu takva osoba ne postoji. Molim Vas javite mi da li imate takvu slu?bu, i ako ne VI, mo?da znate tko to radi. Treba mi pediker za stariju osobu kojoj je momentalno problem dolazak u salon. Zahvaljujem

ODGOVOR: Nema problema.Sve se mo?e napraviti.Najbolje je nazvati na?u voditeljicu Gospo?u Zlatu na telefon 3702195 ili 3707120 i sve dogovorite.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me te?aj za kozmeti?ara.koliko traje,cijena,kada po?inje?

ODGOVOR: Te?aj zavisno od predznanja traje 7 dana.Po potrebi radi se du?e ili kra?e.Praksa se izvodi direktno u salonu uz teoriju .Kako se radi individualan pristup s polaznikom vrijeme i odr?avanje te?aja dogovara se po ?eljama i mogu?nostima polaznika,te slobodnih termina.Ostalo vam ?aljemo putem maila.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: PO?TOVANI, htijela bih upisati te?aj za ugradnju noktiju, pa me zanimaju cijene tecaja, i koliko ko?ta start paket asortiman sa gelovima, lampom itd... ako mo?e na mail... hvala

ODGOVOR: Zahvaljujemo na interesu.Sve tra?eno poslano je na va? e-mail,a ukoliko imate dodatnih usmenih pitanja nazovite edukaciju na tel: 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me da li se na tecaj moze ici u rijeci?i cijene tecaja!hvala

ODGOVOR: Sve o uvjetima i te?ajevima ?aljemo vam putem e-maila.Te?ajevi se ina?e zbog certifikata odr?avaju u Zagrebu no vi pogledajte uvjete i cijene i ako vam odgovaraju ?im se pojavi bar jedna polaznica iz Rijeke mo?emo vas odraditi zajedno u Rijeci.


PITANJE POSJETIOCA: dobar dan! molila bih vas da mi na mail po?aljete cjenik te?aja za geliranje noktiju. zanima me trajanje te?aja i koliko bi do?ao start paket.
Hvala!

ODGOVOR: Poslali smo vam sve u vezi te?ajeva ,te start paket na va? mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani, zanimaju me cijene gelova, pa ako mi mozete poslati mailom. unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam najnoviji cjenik NSI sa gotovo 20 % sni?enim cijenama Gelova od ovog mjeseca na va? e-mail.Imate li pitanja nazovite prodaju na tel: 01/4668445
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim Vas da mi po?aljete cjenik i termine kada se odr?avaju te?ajevi ugradnje noktiju tj. geliranje, po?etnica....

ODGOVOR: cjenik i uvjeti poslani su vam putem maila koji ste nazna?ili u pitanju.Kako radimo individualno s svakim polaznikom mo?ete po ?elji i slobodnim terminima odrediti svoj datum polaska.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete cijenik i dali se te?ajevi odr?avaju individualno i da li ja mogu odrediti datum.hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uslove i cijene te?ajeva na va? mail.Te?ajevi se odr?avaju individualno kako bi najvi?e nau?ili.Tako?er mo?ete sami odrediti datum te?aja uplatom rezervacije od 500,00 kn koji se kasnije vra?a ili ura?unava u cijenu te?aja po va?em izboru.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovanje! Moje ime je Sanja. Polo?ila sam te?aj ugradnje umjetnih noktiju kod vas jo? 2004. god, tada je to bio Millenium.U me?uvremenu sam radila u jednom salonu gdje se koristio abalico,sada radim doma za sebe i htjela bih saznati cijene i kvalitetu va?ih proizvoda pa vas molim da mi po?aljete cjenik proizvoda,a ako imate i namje?taj molila bih vas i taj cjenik i katalog jer ?elim urediti prostor u kojem radim. Tako?er me zanima koliko bi bila cijena usavr?avanja, zanima me acril tehnika i te?aj nail arta (ve? koristim gelove u boji i "nail art" koji sam usput nau?ila). Evo toliko za sad i nadam se na?oj budu?oj suradnji. Poha?anje te?aja kod vas pamtim kao jako ugodno iskustvo i mislim da ste jako profesionalni i susretljivi pa vas preporu?ujem svima.Unaprijed zahvaljujem!

ODGOVOR: Hvala Sanja na pohvalama.Poslati ?emo vam cijenike te?ajeva,NSI i Diva namje?taja.Bilo koji te?aj jo? izaberete po?to ste ve? jedan obavili kod nas dobiti ?ete 20 % popusta samo se javite u edukaciju-prodaju na 4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me dali postoji u Osijeku tecaj manikure i adresa? hvala unaprijed! odgovorite na moju e-mail adresu

ODGOVOR: U Osjeku nema te?ajeva.Najbolje je do?i do Zagreba ,jer ne traje dugo i mo?ete to sve vrlo brzo obaviti.Poslati ?emo vam uslove te?aja.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav,
Molim Vas da mi po?aljete cijenik i uvjete te?aja- ugradnja umjetnih noktiju dvije tehnike i manikure.

ODGOVOR: Cjenici i uvjeti poslani su na va? mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Puno Vam hvala na brzom i iscrpnom odgovoru,te bih Vas molila jo? ako mi mo?ete poslati cijenu i sadr?aj osnovnog start paketa i da li postoji mogu?nost poha?anja te?aja subotom?
hvala!

ODGOVOR: Hvala na pohvalama.Me?utim na? posao je da vam damo ?to vi?e informacija,a znanje u te?aju kvalitetno prenjeli na vas.Mogu?e je odraditi i subotom,a start paket ?aljemo mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav!
Molim Vas da mi po?aljete cjenik i uvjete te?aja (ugradnja umjetnih noktiju - dvije teh. i manikura).
Zanima me da li je po?eljno poha?ati te?aj manikure prije ostalih te?ajeva?
Kako bih ja za po?etak radila kod ku?e, pro?itala sam da je mogu? basic te?aj (namjenjen za potrebe kod ku?e)... dobro bi mi do?ao i Va? savjet za koji se te?aj odlu?iti u tom slu?aju i da li su velike razlike izme?u basic te?aja i nekog drugog?
unaprijed hvala!!!

ODGOVOR: Za po?etak nebi bilo lo?e napraviti te?aj manikure koji se bavi njegom prirodnih noktiju,no ukoliko ?elite raditi samo kod ku?e tada vam i nije potreban osim ako se jednog dana namjeravate baviti tim poslom.Basic te?aj je dobar ba? za one koji misle raditi kod ku?e ,a kasnije mo?ete odraditi i napredni te?aj ukoliko ipak ?elite dopuniti znanje drugim tehnikama.Preporuka je ipak ukoliko mo?ete odvojiti ne?to vi?e novca da zavr?ite po?etni te?aj Gel u kojem ?ete nau?iti sve od postavljanja na tipse i ?ablone do geliranja.Uvjete vam ?aljemo mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Voljela bih se upisati na tecaj manikure i pedikure. Gdje bih se mogla upisati u Puli? Molim kontankt broj i cijene. Hvala.

ODGOVOR: Upisati se i dogovoriti termin na broju telefona:
01/4668445 no te?ajevi se odr?avaju u Zagrebu.Poslati ?emo vam detalje o svim na?im te?ajevima.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,molim Vas da mi po?aljete cijenu te?aja za kozmeti?ara i zanima me da li se samo na temelju tog certifikata mo?e otvoriti kozmeti?ki salon. Hvala

ODGOVOR: Cjena i uslovi poslani su vam na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani!Pro?itala sam uvjete i cijenu te?aja za ugradnju noktiju-dvije tehnike koji me zanima i namjeravam se dogovorit za termin jer ?ivim u Splitu,a do tad bi vas molila da mi po?aljete sadr?aj i cijenu start paketa.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam na e-mail preporu?ene start pakete za tehniku Gel i Acryl s obzirom da vas interesiraju obje tehnike,a u vezi termina javite se na edukaciju 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mozete li mi poslati cenovnik gelova na mail.Unapred hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam kompletan cjenik,a prizvode pogledajte na www.nsi.com.hr.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: ZANIMA ME TE?AJ AKRILA I GELA JA SAM IZ RIJEKE DALI SE I TU ODR?AVA TE?AJ

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete te?ajeva sa cijenama.te?ajevi se zbog certifikata odr?avaju isklju?ivo u Zagrebu.Rijeka je odli?no povezana tako da mo?ete stvarno brzo sti?i do nas i ve? smo imali dosta polznika iz Rijeke,Pule ,pore?a,Umaga itd.Javite se slobodno oko dogovora,jer postoji mogu?nost i kod vas u Rijeci kako radimo individualno sa svakim polaznikom no ne?to je skuplje za tro?ak puta.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Otvaram salon u Splitu pa Vas molim nekoliko informacija u svezi ure?enja noktiju,gel,acryl,manikura,pedikura...cijenike,na?in pla?anja.Zanima me cijena lampe i alata, te dali se mo?e kod vas nabavit. Hvala unaprijed!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam op?irniji odgovor sa na?om ponudom no ukratko mi smo tako koncipirani da imamo sve na jednom mjestu za salone: ure?enje sa svom potrebnom opremom,NSI umjetni nokti,Orly prirodni nokti,Dr.Grandel kozmetika lica i tijela te sve za medicinsku i spa pedikuru.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mo?ete li mi poslati kompletan cjenik sa svim proizvodima i te?ajevima na mail?? :) Unaprijed hvala....

ODGOVOR: poslati ?emo vam sve o te?ajevima i start paket na mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Prvo da se zahvalim na odgovoru, puno mi je pomogao da se informiram, ali jo? me zanima koliko dugo traje te?aj za ugradnju umjetnih noktiju te za manikuru budu?i da ste mi napisali da ga odr?avate samo u Zagrebu.

ODGOVOR: Te?aj manikure traje jedan dan ,a ugradnje tri dana.Za ugradnju trebate dva modela.Poslati ?emo vam jo? jednom prilog s uvjetima i trajanjima.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me za?to su razli?ite cijene UV lampi kod razli?itih proizvo?a?a ,a tako?er i Gelova za rad.Hvala

ODGOVOR: Uv lampe razlikuju se po tome koliko sadr?e Uv ?arulja ,te imaju li Timer za samoisklju?enje ili ne.Nadalje je va?no tko proizvodi lampe.Ukoliko je to Kineski proizvo?a? tada je kvaliteta ,ali i cijena niska.
?to se ti?e Gelova i materijala razlike su u tome dali neka tvrtka stvarno proizvodi sama taj materijal,ula?e li u nove tehnologije i nove proizvode kao NSI ili se gelovi uvoze iz Kine i na njih se samo ljepe naljepnice raznih nails firmi.Tu je i razlika u postojanosti i kvaliteti,te podr?ci najkvalitetnijih kompanija.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: postovani, kolika je cena uv lampi za manikir???hvala unapred

ODGOVOR: UV lampa s 4 UV ?arulje i ugra?enim timerom i promjenjivom podlogom ko?ta 1.250,00 kn.
Naru?iti mo?ete na 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me koja je cijena te?aja za nadogradnju noktiju i za manikura, te cijena start paketa. ?ivim u ?akovcu pa me zanima da li imate kakav te?aj u ?akovcu? Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cijene i uvjete na mail.Te?ajevi se zbog certificiranja odr?avaju u Zagrebu.?akovec nam je stvarno blizu i dobro povezan pa mislim da mo?ete vrlo brzo sti?i do nas.Javite se ukoliko ima jo? pitanja.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani bavim se ugradnjom umjetnih noktiju, zanimaju me va?e cijene materijala za ugradnju.dali mi cjenik mo?ete poslati na mail? unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam cjenik putem e-maila.Ukoliko imate nekih tehni?kih pitanja ili naru?bu nazovite 01/4668445.
Noelle
Nsi


PITANJE POSJETIOCA: Lijep pozdrav,
zanima me dali mi mailom mo?ete poslati cijene, gelova i ostalih pribora i materijala,te tako?er me zanimaju i stolovi, usisava? i lampe za gel tehniku. Ako ima i slika molila bi vas i za slike. hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam NSI cjenik .Proizvode pogledajte na web stranici www.umjetni-nokti.net.Cjenik namje?taja i stolova za manikuru sa ili bez sisava?a tako?er ?aljemo mailom,a ako vam po cijeni neki od njih odgovara po?aljite nam mail da vam po?aljemo i slike.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,zeljela bi napravit tecaj za nadogradnju noktiju i sve ostalo sto je vezano za manikuru.Zivim u njemackoj ali zeljela bi tecaj napravit u hrvatskoj.Zanima me dal imate salon u Splitu,koliko traje tecaj i kolika mu je ukupna cijena.Unaprijed Zahvalna

ODGOVOR: ?aljemo vam uvjete te?aja na va? e-mail,no te?aj bi trebala obaviti u Zagrebu,jer zbog me?unarodnog certifikata NSI mo?emo jedino u na?em edukacijskom centru to obaviti.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani, molim Vas da mi kazete da li je kod Vas moguce naruciti DVD s uputstvima za rad ( konkretno me zanima geliranje noktiju, ugradnja umjetnih i sl. I kolika mu je cijena?
Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Da kod nas mo?ete naru?iti NSI DVD s uputstvima za rad tehnike Gel,Acryl i Nail art sa svim podskupinama.Trajanje je 75 minuta ,a jezik je Engleski.Cijena 370,00 kn.?aljemo i pouze?em.Naru?iti mo?ete na e-mail noelle@noelle.com.hr ili direktno u prodaji na tel: 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Lijepi pozdrav prije svega!
Prije svega zanima me sve u svezi ure?enja noktiju gel,acryl,manikura pedikura.Otvaram salon po bih se ?kolovala i za to,dakle ako bi mi mogli poslatu kompletnu ponudu i cijenike i kada po?inju te?ajevi,dali lampe i ostali materijal i alat za rad mogu nabaviti kod Vas.Unaprijed se zahvaljujem i ?elim Vam ugodan radni dan. Tamara

ODGOVOR: Evo Tamara poslali smo vam sve emailom i naravno uz te?ajeve svu robu i materijal za Pedikuru,umjetne nokte,manikuru i kozmetiku mo?ete kod nas pribaviti.Kako sve te?ajeve radimo u dogovoru sa svakim polaznikom tako i termine dogovaramo po va?im mogu?nostima.Javite se slobodno u edukaciju radi dodatnih pitanja ili dogovora.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me koja je cijena stola za manikuru sa usisavacem i lampi za gel tehniku? unaprijed hvala

ODGOVOR: Cijenik stolova za manikuru Tvornice Diva sa i bez usisava?a poslati ?emo vam na mail.Za stolove kojii vas po cjeniku zanimaju poslati ?emo i slike ,te nam se javite ponovno.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me koliko dodje cijena tecaja??ja bih sve tehnike...il mi posaljite cjenik na mail.....

ODGOVOR: Mo?e poslati ?emo vam cjenike i u vjete te?ajeva.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me te?aj ugradnja umjetnih noktiju te gel i akril tehnika kod vas, te vas molim da mi ako je mogu?e dostavite cjenik. zanima me tako?er dali ima kakav popust ako to sve kod vas pola?em. Hvala unaprijed.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete i cjene na va? prilo?eni mail.Naravno ukoliko ukoliko uzmete vi?e te?ajeva na drugi dobivate popust.Tako?er mo?ete odjednom uzeti te?aj obje tehnike Gel i Acryl ,te dobiti zna?ajno bolju cijenu za takav te?aj.?aljemo sve mailom ,te nas kontaktirajte na edukaciju 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mozete li mi reci koliko vremenski, koliko sati, traje tecaj manikure. HVALA

ODGOVOR: Te?aj manikure predvi?en je za trajanje jedan radni dan.Od samog polaznika i njegovih sposobnosti ovisi koliko ?e raditi.Kako manikura nije previ?e zahtjevna zavr?ava se uglavnom za 4 radna sata.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
na koji broj Vas mogu nazvati da se dogovorimo za te?aj?
Kolika je cijena po?etnog paketa, materijala itd ?
U prethodnom mailu ste mi napisali da se mo?emo dogovoriti subotom za te?aj - mo?ete objasnit ?
Da li postoji npr. mogu?nost da Vi do?ete kod mene, iz Zagreba sam ali imam zdrastvenih problema - ako postoji mogu?nost da li se dodatno pla?a i koliko?

hvala

ODGOVOR: Cijenu start paketa poslati ?u vam na va? email.Kao ?to smo dobili povrat iz edukacije dogovorili ste da do?ete posljepodne u na? salon u Ilici ?to je tako?er dobra mogu?nost .Kao ?to su vam u edukaciji objasnili ne dolazimo u kuu ,jer sav potreban pribor za rad imamo ovdje i to nije mogu?e.Zahvaljujemo se na povjerenju za izbor te?ajeva.Popust od 20 % na te?aj manikure vam je odobren i tu nema problema.
Imate li jo? pitanja nazovite slobodno edukaciju ili po?aljite e-mail na :noelle@noelle.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: Zeljela bih nauciti kako nanijeti gel na vlastite nokte i ugradnju umjetnih noktiju.Koliko bi takav tecaj trajao i koliko jer novaca.I kad bih mogla vec krenuti na tecaj?Hvala

ODGOVOR: Te?ajevi se ve? rade od po?etka godine.Raspolo?ivost provjerite na tel:01/4668445.Uvjete ?aljemo mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas po?aljite mi kompletan cjenik i uvjete te?aja. I kada ?e te?ajevi biti u Osijeku i ?to se sve treba donijeti, odnosno ?to od materijala dobijemo od Vas. Hvala unaprijed!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam kompletan cjenik i uvjete te?ajeva.Te?ajevi se zbog certifikata odr?avaju samo u Zagrebu.Sav materijal za izvo?enje te?aja osiguravamo mi i netreba ni?ta nositi osim modela na kojem ?e se raditi.Materijal za kasniji rad mo?ete tako?er kod nas kupovati.
prou?ite materijale pa nam se javite.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanimaju me kompletna ponuda te?ajeva vezana za pedikuru, geliranje i akril

ODGOVOR: Sve ?to vas zanima poslati ?emo vam na va? mail.Imate li dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na noelle@noelle.com.hr ili nsi@umjetni-nokti.net.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete cjene za te?ajeve i kada po?inju prvi te?ajevi? hvala

ODGOVOR: Cijene ?emo vam poslati na email,a te?ajevi po?inju odmah iza novogodi?njih praznika i najbolje je rezervirati svoj termin unaprijed.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, zaposlena sam i pomalo umorna od papira i poslovne rutine. ?eljela bih to promjeniti prije nego postane depresivno, a evo, oduvijek su me odu?evljavale uredne i dotjerane ?ene, a ono ?to bih prvo uo?ila su lijepe ruke i uredni nokti. Stoga bih htjela evo, po?eti s njima. Konkretno me zanimaju nokti i njihovo ure?enje (ugradnja i sve ostalo). Molim da me savjetujete koji te?aj bi bio meni najbolji. Koliko traje i koja je cijena? Ina?e sam iz Slavonskog Broda pa me zanima da li ste mo?da u Osijeku prisutni? Unaprijed hvala i veliki pozdrav. gordana.

ODGOVOR: Zahvaljujemo se na upitu.Dobro ste primjetila da su ruke i nokti prvo ?to se kod svakog primje?uje i zato je taj posao stalno u ekspanziji.To je jedan zanimljiv i kreativan na?in za dobru zaradu i ugodan rad.Lako se dopunjuje novim tehnikama i kozmetikom,mo?e se raditi kod ku?e ili u salonu.Mi vas u?imo individualno ,?to zna?i ne u grupi ve? rad sa svakim osobno kako bi maksimalno nau?ili i radili taj posao kao zvanje ,bez obzira kako ga kasnije koristili.U Osijeku nemamo podru?nicu ,me?utim kako ste vi iz Slavonskog Broda imate do Zagreba kao i do Osijeka.Postoji i mogu?nost dolaska do vas u Slavonski brod no to je sve stvar odluke i dogovora ine?to malo ve?om cijenom zbog tro?ka puta.Razmislite te nam se javite sve se mo?e dogovoriti.Mi vam ?aljemo uvjete i cijene na email.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete cjene za te?ajeve i kada po?inju prvi te?ajevi? hvala

ODGOVOR: Prvi te?ajevi po?inju odmah nakon novogodi?njih praznika i najbolje je odmah rezervirati svoj termin na telefon edukacije: 01/4668445.Uvjete i cijene ?aljemo na va? email.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena te?aja za gel i akril zajedno. Zahvaljujem

ODGOVOR: ?aljemo vam kompletan cjenik i uvjete te?aja.Te?aj koji vi tra?ite je te?aj dvije tehnike i jpuno je povoljniji u paketu nego pojedina?ni te?ajevi.


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani, molila bi vas cijenu te?aja za ugradnju noktiju i pedikerstvo? koliko traje te?aj pedikerstva? hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam uvjete i cjene na va? email pa nam se javite ukoliko se ?elite naru?iti ili jo? dodatno raspitati.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: bok! Zanimaju me cijene tecaja jedne i dvije tehnike i startni paket. Dobili ste lijepu preporuku. ;) Hvala na odgovoru! Martina

ODGOVOR: Hvala Martina,Cijene ?emo vam poslati na va? e-mail.Te?ajevi po?inju odmah iza Nove godine pa nam se javite kakve su va?e ?elje i potrebe.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me ?to sve obuhva?a po?etni te?aj..i kolika mu je cijena..i trajanje..te dali kod vas mogu naru?ivati proizvode kada bih se time bavila..

ODGOVOR: Te?aj jedne tehnike obuhva?a sve od geliranja do ugradnje na tipse ,?ablone i korekcije.Sve proizvode mo?ete kupovati kod nas i uz nas ?ete i kasnije imati svu podr?ku u novostima i pomo?i u daljnjem radu.Sve vam jo? ?aljemo putem maila.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
tako?er me zanima Acryl i nail art ili ne?to drugo i molim vas da mi po?aljete dodatne cjenike.

Zahvaljujem

ODGOVOR: Poslani su vam cjenici i uvjeti svih te?ajeva.Ukoliko vas uz Gel zanima i Acryl tehnika najbolje je da krenete na te?aj dvije tehnike koji je u tom slu?aju dosta povoljniji.Cijene nail Arta i Manikure tako?er su vam u privitku maila koji je poslan.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
JA BIH VAS MOLILA AKO STE U MOGU?NOST DA MI PO?ALJETE CIJENE ZA TE?AJEVE.

Hvala!!

ODGOVOR: ?aljemo cijene i uvjete te?ajeva.Proizvode i katalog mo?ete preuzeti sa na?e stranice:
www.umjetni-nokti.net
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da li biste mi htjeli poslati na mail cijenik te?aja za ugradnju noktiju? ?to mi je sve potrebno za izradu noktiju i kolika je cijena svega? Puno hvala.

ODGOVOR: Sve ?emo vam poslati putem e-maila,a proizvode mo?ete pogledati na stranici www.umjetni-nokti.net ili www.nsi.com.hr.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zamolila bih vas ako mi mo?ete poslati va?e kataloge i cjenike ? Hvala

ODGOVOR: Cjenik proizvoda vam ?aljemo nae-mail.Niste nazna?ili dali vas interesiraju samo proizvodi ili i te?ajevi?Sve proizvode mo?ete vidjeti na stranicama:
www.umjetni-nokti.net
www.nsi.com.hr
Katalog mo?ete skinuti klikom na dnu stranice DOWNLOAD KATALOG.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zamolila bih vas ako mi mo?ete poslati va?e kataloge i cjenike ? Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve emailom.Imate li dodatnih pitanja ili naru?bi slobodno nas kontaktirajte.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molila bih vas da mi po?aljete na mail katalog i cijenik!I zanima me dali se pi?e u radnu knji?icu?....hvala

ODGOVOR: Katalog i proizvode mo?ete pogledati na HR stranici NSI-a na www.umjetni-nokti.net.
Te?aj se ne upisuje u radnu knji?icu ,jer bi tada znatnije poskupio,a i nije potrebno ,jer s njime mo?ete raditi u bilo kojem salonu i uz srednju ?kolu otvoriti obrt.
Cjene te?ajeva i uvjete ?aljeo mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Interesira me ako bih mogla kod vas naruciti veliki paket za nokte i po kojoj cijeni?

ODGOVOR: Kod nas no?ete naru?iti kompletno sve za ugradnju noktiju s najboljim NSI materijalima.Poslati ?emo vam po?etni start paket s UV lampom ,a vi mo?ete dopuniti ili izbaciti po ?elji.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Koja je cijena kozmeti?kog te?aja, a koja te?aja za manikuru? Hvala.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik svih te?ajeva pa nas kontaktirajte.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
zanima me po?etni te?aj ugradnje noktiju i odr?avanje, cijena start paketa.
hvala

ODGOVOR: Poslali smo vam sve na nazna?enu email adresu.Proitvode mo?ete vidjeti na na?oj web stranici www.umjetni-nokti.net ,a tako?er i skinuti HR katalog na DOWNLOAD KATALOG.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas ako mi mozete poslati na meil katalog i cjene vasih proizvoda za gel i akril tehniku i koliko kosta tecaj.Hvala

ODGOVOR: Cjenik NSI vam ?aljemo na va? e-mail.Sve proizvode mo?ete vidjeti na na?oj NSI stranici www.umjetni-nokti.net ,a katalog mo?ete skinuti na po?etnoj stranici pri dnu klikom na download katalog.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me dali dobivamo pri zvr?etku te?aja poklon paket sa proizvodima ili ne? ?ula sam da na nekim te?ajima daju za po?etak materijale za rad.hvala

ODGOVOR: Na?i te?ajevi se odr?avaju pojedina?no sa svakim korisnikom ,tako da vas mo?emo nau?iti maximalno kako bi jednoga dana mogli ukoliko ?elite otvoriti vlastiti salon.U te?aju jedne tehnike u?imo vas sve od postavljanja na tipse ,geliranja i ?ablone ,do korekcije.Sav materijal koji je potreban za odr?avanje te?aja,te certifikat osiguravamo mi i to je cijena te?aja.?elite li kupiti i materijal mi ?emo vam odabrati u dogovoru s vama to?no ono ?to vam treba i koliko vi ?elite kupiti, tako da se materijal za kasniji rad posebno kupuje od te?ajeva.
To?no je da neke firme koje imaju manje polaznika i upitne kvalitete materijala kako bi privukle polaznike nude robu uz te?aj ,no u tom vam slu?aju u taj paket utrpaju mnogo nepotrebnih stvari.Time se mi kao zastupnici NSI jedne od najkvalitetnijih tvrtki na svjetskom tr?i?tu koja proizvodi preko 50 godina ne ?elimo i nesmijemo baviti ,te su to?no odvojeni te?ajevi od materijala za rad.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me gdje bi u zadru mogla upisati te?aj za ugradnju umjetnih noktiju

ODGOVOR: Na?alost u Zadru to nemo?ete obaviti.Potrebno je do?i u Zagreb i prespavati jednu no? ,jer te?aj traje dva dana ,te jo? jedan dan nakon odprilike 15 dana.Te?ajevi se rade pojedina?no sa svakim korisnikom i zbog toga je potrebno do?i do nas.Poslati ?emo vam uvjete i cijene te?aja.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mene bi zanimale cijene te?ajeva za ugradnju i geliranje noktiju pa bih vas zamolila va? cijenik i katalog.Isto tako postoji li mogu?nost da se napravi popis osnovnog pribora koji se mora pribaviti na samom po?etku?!Hvala.

ODGOVOR: Poslati ?emo na va? e-mail cijene i uvijete te?ajeva,te preporu?ljivi start paket.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me na?in pla?anja te?ajeva? i dali mo?e na ?ekove?hvala

ODGOVOR: Te?ajevi i materijali za rad mogu se pla?ati svim karticama i kreditom master card Zagreba?ke banke ,te Americanom i dinersom.Ako ba? nemate nikakve kartice iza?i ?emo vam u susret s otplatom na ?ekove u nekoliko rata.
Javite se u edukaciju na 01/4668445 oko dogovora.


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani!
Zainteresirana sam za va? te?aj ugradnje umjetnih noktiju dvije tehnike, pa me zanima cijena te?aja, te gdje se i kada odr?avaju te?ajevi.Tako?er bih vas molila da mi po?aljete cjenik kompletnog osnovnog pribora za ugradnju noktiju i geliranje te katalog .
Hvala Vam unaprijed, srda?an pozdrav.

ODGOVOR: ?aljemo uvjete i cijene povratno na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijena tecaja za ugradnju noktiju sablone i tipse tehnika.kao i ostali cijenik vasih proizvoda.Unaprijed zahvaljujem.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete i cijene na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cjenik za va? te?aj umjetnih noktiju gel i akril tehnikom, cijenik kompletnog osnovnog pribora i nail art pribora, te katalog.Dali odr?avate te?aj u ?akovcu?
Dali je za te?aj obavezan model? Unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslali smo sve na va? e-mail pa kada sve pogledate javite se ukoliko imate dodatnih pitanja ili se ?elite naru?iti.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi posaljete cijenik za vase tecajeve ugradnje noktiju,nail arta,te za tecaj manikure, i sminkanja,kozmeticke tecajeve i katalog .kakva se diploma dobiva dali je tecaj za upis u radnu knjizicu??i gdje se odrzavaju vasi tecajevi u zagrebu??i cijene svog potrebnog pribora za nail art kad bi zavrsili kod vas tecaj dali mozemo to naruciti kompletno sto nam treba...unaprijed zahvalna...

ODGOVOR: ?aljemo vam sve cjenike i uvjete te?ajeva pa nam se javite.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi posaljete cijenik za vase tecajeve ugradnje noktiju,te za tecaj manikure,pedikure i sminkanja.
Unaprijed hvala! Srdacan pozdrav!

ODGOVOR: Cjenik svih te?ajeva poslan je na va? e-mail.Te?aj ?minkanja na?alost ne odr?avamo.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molim vas da mi po?aljete cijenik svakog seminara zasebno i njihove po?etke, cijene kompletnih pribora koji ?e mi trebati po zavr?etku seminara. Ujedno vas molim da mi odgovorite koliko traje pojedini seminar s obzirom da sam iz Osijeka a nemam nikoga u Zagrebu. Srda?an pozdrav

ODGOVOR: ?aljemo vam cjenik svih na?ih te?ajeva i uvjeta,te na?ine pla?anja.Javite se ukoliko imate dodatnih pitanja na na? e-mail ili direktno u edukaciju na 01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani

Mene bi zanimale cijene te?ajeva za ugradnju noktiju pa bih vas zamolila va? cijenik i katalog.

Hvala!

ODGOVOR: ?aljemo vam sve tra?eno putem e-maila.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovana,zainteresovana sam za tecajeve nadogradnje noktiju, nail art itd. te vas ljubazno molim da mi posaljete vas kompletan katalog i cijenik kad su tecajevi u pitanju. Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik i uvjete svih te?ajeva,te popis svih proizvoda za izradu umjetnih noktiju Nail System Internationala.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: ?ivim u Omi?u i zanima me da li je mogu?e ovdje napraviti te?aj za geliranje i tipse i cijena. radila bi doma. Hvala Vesna

ODGOVOR: Hvala na upitu Vesna,no za vas je njisplativije do?i do Zagreba.Vjerujte nam dolaze ljudi iz Dubrovnika,Splita,Raba,Krka,Pule itd. dovoljno je jednu no? prespavati i sljede?i dan se vra?ate.
Mi ?emo vam poslati uvjete i cijene pa nas nazovite ukoliko se odlu?ite.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas mo?ete li mi re?i cijenu te?aja za nadogradnju noktiju gel metodom, i poslati mi va? kompletan katalog i cijenik. Zahvaljujem!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik i uvjete te?ajeva,preporu?eni start paket i cjenik.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: volila bih da mi po?aljete katalog i cijenik.unaprijed hvala

ODGOVOR: Vrlo je va?no upisati to?nu e-mail adresu.Adresa maila koju ste naveli za cjenike nije odgovaraju?a ,te nam se e-mail s cjenicima vra?a natrag.Molimo po?aljite to?nu adresu na na? e-mail:noelle@noelle.com.hr
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani, zanima me koliko mi je potrebna jaka lampa za gel za ku?nu uporabu i kolika joj je cijena.unaprijed hvala!

ODGOVOR: UV lampa s Timerom i ?aruljama 4x9w kod nas ko?ta 1.250,00 kn.S njom mo?ete raditi privatno i profesionalno.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: volila bi upisati na vas tecaj za nokte posto sam iz hercegovine zanima me sve u detalje koliko traje tecaj, cijena tecaja sve

ODGOVOR: Nije problem ?to ste iz Hercegovine.Sve se mo?e organizirati.ve? smo imali dosta polaznika iz va?eg kraja.uvjete i cijene ?aljemo e.mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: dali mi mozete poslati cijene tecaja za ugradnu noktiju, i za nail art koliko bi to sve zajedno ispalo po mogucnosti ako moze sto prije hitno je!!!!

ODGOVOR: Mo?e.?aljemo vam.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani bila bih vam zahvalna kad bi mi mogli poslati vas katalog NSI proizvoda i cijenik.. Hvala unaprijed..

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani!
?ivim u Puli i interesiralo bi me dali postoji mogucnost obavljanja tecaja 2+1 i kolika bi bila cijena.HVALA

ODGOVOR: Ukoliko ste mislila dali mo?emo te?aj obaviti u Puli moramo vam rew?i da je to izvedivo no cijena te?aja bi bila duplo ve?a nego da do?ete u Zagreb.Preporuka je ipak do?i u Zagreb i prespavati jedu ve?er ,a drugi dan idete ku?i.Tre?i dan se i tako radi jedno prijepodne otprilike 15 dana nakon te?aja tako da idete isti dan ku?i.Cijene i uvjete ?aljemo e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molila bih vas za cjenik NSI proizvoda (gel i akril) te cijenu brusilica i stolova za manikuru. Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam tra?ene cjenike na va? e-mail.
Brusilice za nokte jedino ne prodajemo ,jer trajno o?te?uju prirodne nokte,a sve ostalo imamo u ponudi.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim da mi po?aljete cjenik NSI proizvoda, posebno me zanima ure?aj za ukra?avanje noktiju. Hvala!

ODGOVOR: Cjenik s proizvodima smo poku?ali poslati na goga33 koji ste prilo?ila no vra?a se zbog nepoznate adrese.Napi?ite jo? jednom to?nu e-mail adresu i vratite na noelle@noelle.com.hr,,a ure?aj za koji pitate ,vjerovatno printer,ne dr?imo .kompletno obja?njenje ?aljemo mailom ukoliko dobijemo dobru adresu..
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me cijenik usluga te?aja za ugradnju noktiju tehnikama gelom i tipsama i da li imate u planu mo?da u Osijeku organizirati kakav te?aj ??
hvala

ODGOVOR: U na?em te?aju u?imo vas geliranju ,ugradnji na tipse i ?ablone,te korekciju.Zbog certifikata i cijene te?ajaodr?avamo ih samo u Zagrebu.Kako je povezanost dobra dolaze nam polaznici iz cijele Hrvatske.Ukoliko bi organizirali te?ajeve u drugim gradovima morali bi skupljati grupe,a tada se nebi mogli posvetiti svakom korisniku osobno.Cijene i uvjete ?aljemo e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: dali ste mi u mogu?nosti poslati novi cjenik sa proizvodima za manikuru putem po?te s obzirom da imam pote?ko?a sa ra?unalom, pa neke stvari ne funkcioniraju na mom mailu???

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik po?tom no trebali bi navesti ime ,prezime i adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me koliko kosta tecaj za ugradnju noktiju,ja bi to privatno radila pa me zanima koliko mi prakse treba da bi to radila dobro,cijenik tecaja i start opreme koja je potrebna za pocetak posaljite mi sto prije,i jos samo jedno,dali imate u slavoniji podruznicu? Hvala

ODGOVOR: Sve o te?aju poslali smo vam e-mailom.Kod nas u?ite sve ?to je potrebno za ugradnju bilo privatno ili u salonu uz certifikat po zavr?etku.S vremenom ?ete samo dobiti na rutini i brzini te vam treba samo rad poslije te?aja da to postignete.Nekim polaznicima je dovolan mjesec dana do dva ,a u 6 mjeseci ?ete ukoliko raditi sve ve? dobro obavljati.Nema podru?nice u Slavoniji ve? treba do?i u Zagreb.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: ZANIMA ME TAKO?ER SVE VEZANO UZ DISTRIBUCIJU, PA AKO MI MO?ETE U KRATKO POSLATI ODGOVOR. HVALA

ODGOVOR: Poslati ?emo vam op?irniji odgovor no prvi uvjet je da u va?oj ?upaniji nema distributera,a dalje je sve po dogovoru.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,ljubazno Vas molim da mi po?aljete kompletan katalog sa svim proizvodima NSI i cijenama. Unaprijed Vam se zahvaljujem. Tanja

ODGOVOR: Zahvaljujemo se na interesu.?aljemo vam e-mailom specijalno pripremljen katalog svih NSI proizvoda za slanje e-mailom ,te cjenik NSI.
noelle
?elite li primati daljnje novosti iz NSI-a na e-mail samo odgovorite potvrdno.


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me te?aj pedikure za po?etnike, molim vas za sve informacije vezane uz to.
Iz ?akovca sam.Hvala

ODGOVOR: Radimo te?ajeve medicinske pedikure u kojemu ?ete nau?iti sve od njege nogu,SPA pedikuri do problematike nogu.Cijene i uvjete ?emo vam poslati ,a vi se slobodno javite u edukaciju na 01/4668445 ili postavite dodatan upit na na? e-mail:
noelle@noelle.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cjenik te?aja za po?etnike i sadr?aj i cijenu start paketa.Tako?er me zanima da li postoji mogu?nost dogovora oko na?ina pla?anja, naime dio te?aja sam u mogu?nosti platiti gotovinom,a drugi dio maestro karticom karlova?ke banke.Uz pozdrave zahvaljujem na odgovoru.Vesna

ODGOVOR: Zahvaljujemo na upitu i dostavljenom e-mailu.Sve mo?ete platiti i kombinacijom gotovine i kartice.Javite se oko dogovora na edukaciju 01/4668445.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cjenik te?aja za po?etnike i sadr?aj i cijenu start paketa.Tako?er me zanima da li postoji mogu?nost dogovora oko na?ina pla?anja, naime dio te?aja sam u mogu?nosti platiti gotovinom,a drugi dio maestro karticom karlova?ke banke.Uz pozdrave zahvaljujem na odgovoru.Vesna

ODGOVOR: Niste na?alost upisali e-mail adresu i nemo?emo vam poslati odgovor.Mo?ete pla?ati kombinacijom gotovine i kartice,a za ostalo molim po?aljite ku?nu ili e-mail adresu na noelle@noelle.com.hr.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zahvaljujem se na cjeniku,molim Vas da mi po?aljete katalog NSI.moja adresa je Brki? Mila
Kastav.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam e-mailom kompletan sadr?aj NSI proizvoda s obja?njenjima,te kompletan NSI cjenik
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me te?aj za po?etnike. molim vas da mi po?ljete cjenik i trajanje te?aja. hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam sve tra?eno e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete cijenik proizvoda.Da li mogu koristiti Va?e proizode iako nisam zavr?ila Va? te?aj.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik.Za nas je najva?nije da znate raditi,a gdje ste i dali ste zavr?ila te?aj ne pitamo .?aljemo vam sve na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, htjela bih zavr?iti te?aj ugradnje umjetnih noktiju pa Vas molim da mi napi?ete koji bi mi te?aj kao po?etniku najvi?e odgovarao? Zanima me i kada je, koliko traje, cijena , koliko je modela potrebno i ?ta mi je sve potrebno za rad nakon zavr?enog te?aja(koji pribor,proizvodi i sl. i cijena tog nekog startnog paketa)? Unaprijed zahvaljujem, lijep pozdrav. Marina

ODGOVOR: U po?etnom te?aju umjetnih noktiju u?ite sve od geliranja na prirodne do postavljanje na tipse i ?ablone.Vi?e o svemu poslati ?emo vam na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas biste li mi mogli poslati cjenik tecaja pedikure?

ODGOVOR: U te?aju medicinske Pedikure u?ite u teoriji i praksi sve ?to trebate nau?iti za rad u salonu.Radi se tako?er individualno samo sa vama.
cjenik te?ajeva ,te uvjete te?aja ?aljemo na va? prilo?eni e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim Vas da mi po?aljete cijenik za te?aj ugradnje umjetnih noktiju i za materijal( lampa, gel i sve potrebno) za mene kao po?etnika, hvala

ODGOVOR: Mo?e poslati ?emo sve tra?eno uz preporu?eni start paket Gel.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena te?aja ugradnje noktiju i dali ih ima mo?da i u Rijeci?Unaprijed zahvaljujem!

ODGOVOR: U Rijeci ?emo otvoriti podru?nicu sljede?e godine no za sada treba do?i u Zagreb.Sre?om je dobra povezanost pa ste u Zagrebu za ve? za jedan sat vo?nje.?aljemo vam uvjete mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
bi li mi mogli poslati cijenik te?ajeva i va?ih proizvoda?
I mogu li kog vas bez zavrsenog tec?aj i ikakve diplome naru?it prizvode?!

ODGOVOR: ?aljemo vam cjenik i uvjete te?aja.Mo?ete i bez te?aja naru?ivati robu ,ali bi bilo dobro da barem naru?ite DVD s uputstvima za rad.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: bokic,mozete mi poslati cjenik proizvoda gel,lampa itd,hvala pusac

ODGOVOR: ?alemo na e-mail koji ste prilo?ila NSI cjenik.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete cijenu te?aja za kozmeti?are.
unaprijed hvala

ODGOVOR: Poku?ali smo vam poslati cjenik i uvjete na e-mail koji ste upisala no mail se vra?a nazad.Provjerite molim ili nam po?aljite ponovno upit na noelle@noelle.com.hr.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: oduvjek mi se svi?alo ?minkanje i uredni nokti voljela bih zavr?it te?aj ali neznam dali ima to u osijeku i koliko ko?ta te?aj za ure?enje noktiju i ?minkanje unaprijed zahvalna !

ODGOVOR: ?aljemo vam uvjete te?ajeva.U Osijeku na?alost nemamo podru?nicu pa bi trebali do?i do nas u Zageb.Sre?om povezanost je dobra autoputom pa ste vrlo brzo kod nas.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: oduvjek mi se svi?alo lijepi i urdni nokti i ruke , zanima me ,po?to sam u radnom odnosu , a htjela bi se baviti ure?enjem noktiu ,?ta mi preporu?ate za po?etak ,i koliko bi me sve to ko?talo
unaprijed zahvalna!!darija

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete i cjene te?ajeva za ugradnju i njegu noktiju na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zanima me cijena te?aja ugradnje noktiju, cijene stolova za ugradnju noktiju i ako imate slike istih stolova. Unaprijed zahvaljujem.

ODGOVOR: Naravno imamo te?ajeve ugradnje,materijale Ameri?ke tvrtke Nail System International ?iji smo zastupnici i namje?taj za ure?enje salona tvrtke Diva-Italija.Poslati ?emo slike i cijene putem e-maila.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,


Zanima me da li imate te?aj za pedikuru, ili kakav drugi te?aj osim manikure. Molim vas da mi po?aljete slike i cijene stolova za manikuru.


HVALA!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam i cjenik stolova za manikuru,a vi se ukoliko se po cijeni za kojeg odlu?ite po?aljite ?ifre da vam mailom po?aljemo i slike.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Kolika je cijena te?aja pedikure? Molim Vas da mi javite na mail. Hvala!

ODGOVOR: ?aljemo vam cjenik te?ajeva i medicinske pedikure u teoriji i praksi na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas ako mi mo?ete poslati cjenik te?ajeva za ugradnju noktiju i cjenik pribora i preparata za ugradnju. Hvala

ODGOVOR: Sve ?emo vam poslati na va? e-mail koji ste upisali.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Mo?ete li mi re?i koliko sati traje taj 2+1 te?aj i ?to sve mogu nau?iti u tom kratkom periodu.Te bih vas zamolila cjenik va?ih proizvoda za po?etak rada.Zahvaljujem

ODGOVOR: U te?aju umjetnih noktiju u trajanju tri dana jedne tehnike u?ite sve ?to treba jednom nail desagneru bilo da mislite raditi privatno ili u salonu.U praksi se kasnije dobiva samo rutina i brzina.Zna?i u?i se geliranje na prirodne,postavljanje na tipse i postavljanje na ?ablone.Cjenik i uvjete ?aljemo na prilo?eni e-mail.


PITANJE POSJETIOCA: dali postoji te?aj za viza?ist na podru?iju Pore?a i okolice?i kolko je cijena?

ODGOVOR: Na?alost ne radimo te?ajeve za viza?iste i neznamo tko to na va?em podru?ju radi.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
bi li mi mogli poslati cijenik te?ajeva i va?ih proizvoda?

Unaprijed zahvaljujem!

ODGOVOR: poslati ?emo vam uvjete i cijene ,te preporu?eni start paket tehnike Gel.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Htijela bih se upisati na tecaj.Nova sam u svemu tome.Koji bi mi tecaj najvise odgovarao i koja je cijena.Htijela bi upistai tecaj vezan uz nokte.

ODGOVOR: Najbolje je da uzmete te?aj umjetnih noktiju tehnike Gel.Kasnije se mo?ete usavr?avati u drugim tehnikama.Pojedinosti sa uvjetima i cijenama ?emo vam poslati mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih vas cijenik te?aja i uvjete! Hvala

ODGOVOR: Mi u svom programu imamo Kozmeti?ki te?aj,te?aj acryla,Gela i medicinske pedikure pa bi bilo dobro da precizirate za koji te?aj ?elite uvjete.Mi ?emo vam za po?etak poslati cjenik svih te?ajeva pa nas nakon toga kontaktirajte.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zanima me stol za manikuru sa usisavacem pa vas molim ako mi mozete poslat cjene i sliku htjela bi si ga narucit , hvala

ODGOVOR: Sljede?i radni dan poslati ?emo vam nekoliko slika stolova s usisava?em sa cijenama pa izaberite i kontaktirajte nas u vezi daljnjih pitanja ili naru?bi.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete Va? cjenik proizvoda, te cjenik te?aja za ugradnju umjetnih noktiju. Unaprijed zahvaljujem! Ines

ODGOVOR: Poslano vam je sve na e-mail ,zajedno sa cjenama preporu?enog paketa za po?etak rada.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,

uz predhodni upit vas molim i da mi posaljete cjenik za tecaj ugradnje umjetnih noktiju - dvije tehnike + paket za rad.

Veliko hvala, Andrea

ODGOVOR: ve? smo vam sve poslali.Ukoliko trebate jo? ne?to nemorate se vi?e ulogirati sa pitanjem na stranicu ve? je dovoljno da odgovorite na poslani e-mail:
noelle@noelle.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas lijepo da mi po?aljete Va? cijenik pribora za nokte, unaprijed zahvaljujem!

Anita, Zagreb

ODGOVOR: Cjenik NSI proslijediti ?emo na va?u e-mail adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi po?aljete cijenik za te?aj ugradnje noktiju tehnike Gel. i paket za po?etnike rada. Unaprijed hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam tra?eno na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: dali se te?aj upisuje u radnu knji?icu ,jer bi htjela otvoriti obrt.

ODGOVOR: Sa srednjom ?kolom i uz na?u diplomu mo?ete otvoriti obrt za njegu ruku i noktiju.Te?aj se ne upisuje u radnu knji?icu ?to vam je u ovom slu?aju i nepotrebno ,a te?aj bi dodatno poskupjelo.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani ,
Molila bih vas da mi po?aljete cijenik za te?aj ugradnje noktiju teh.GEL i paket za po?etnike rada.

s po?tovanjem

IVANA

ODGOVOR: ?aljemo na va? e-mail cjenik i uvjete te?ajeva te preporu?enu ponudu za po?etak rada.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi po?aljete cjenik te?aja (po?etnog). Unaprijed hvala

ODGOVOR: ?aljemo cjenik i uvjete te?aja na va?u e-mail adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bih Vas da mi po?aljete cjenik te?aja i paketa za po?etak rada, te koliko sveukupno traje te?aj?

ODGOVOR: Pretpostavljamo da ste mislila na te?aj ugradnje noktiju tehnike Gel.,pa ?emo vam to poslati na e-mail koji ste upisala.Ukoliko ste mislila ne?to drugo po?aljite samo e-mail na noelle@noelle.com.hr


PITANJE POSJETIOCA: molila bih Vas da mi po?aljete cjenik te?aja i cjenik paketa za po?etak rada, te koliko se , ukoliko se odlu?im za te?aj , mora prije prijaviti . Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Popunjenost je dosta velika s obzirom da ne radimo u grupama ve? do dva polaznika maksimalno.No dogovorom vas uvijek mo?emo ubaciti na te?aj no najbolje se je dva tjedna ranije najaviti tj. rezervirati svoj termin.Cijene ?aljemo na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: lijepo bih Vas molila da mi po?aljete cjenik te?aja i cjenik paketa za po?etni rad (nadogradnja noktiju). voljela bi da mi posaljete i katalog vasih proizvoda!!!!
unaprijed hvala!!!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik te?ajeva.Katalog vam nemo?emo poslati e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani mozete nam reci gdje se odrzavaju tecajevi za nadogradnju noktiju u sarajevu

ODGOVOR: Nemamo te?ajeve za ugradnju noktiju u Sarajevu.Mo?ete kupiti DVD sa instrukcijama ,te sama po njemu probati raditi na modelu ili do?i do Zagreba i odraditi te?aj kod nas.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani, molim vas da mi po?aljete cijenik te?aja i cijenik po?etnog materijala za rad, te katalog na adresu-ivana mahin,gdje se mo?e nabaviti va? cd s instrukcijama?

ODGOVOR: Poslati ?emo vam sve e-mailom.DVD sa instrukcijama za rad mo?ete kupti zajedno s start paketom ,naru?iti pouze?em ili osobno u edukaciji-prodaji ,Noelle Nova ves 49,tel.4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani, posto sam iz Srbije interesuje me gde ovde mogu da kupim Vas cd sa instrukcijama ili ako znate nesto slicno da mi preporucite! Hvala unapred! Pozdrav

ODGOVOR: DVD Nsi koji traje 75 minuta na Engleskom jeziku i svim uputama za rad ko?ta 370,00 kn ?to je pribli?no 50 eur.Na?alost u Srbiji jo? nema zastupnika,a nismo u mogu?nosti poslati ga pouze?em ,jer nema takve mogu?nosti naplate uz po?iljku.imate li nekog iz HR da to za vas u?ini rado ?emo vam iza?i u susret.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Veliki pozdrav!Jako sam zainteresirana za va?e te?ajeve pa bih vas molila da mi po?aljete cijenik te?ajeva.Da li se dobije certifikat ili ne?to sli?no nakon uspje?no zavr?enog te?aja?Hvala

ODGOVOR: ?aljemo vam cijene i uvjete te?ajeva e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Bok!zamolila bih vas da mi na moju e-mail adresu po?aljete cijenik svih va?ih te?ajeva i ako mo?e vrijeme trajanja svakog od njih.Unaprijed hvala!

ODGOVOR: ?aljemo e-mailom .
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cjene te?ajeva za nokte i preporu?ite koje bi trebala pro? da bi se mogla sa tim baviti doma.Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Najbolje je zavr?iti po?etni te?aj umjetnih nokziju u kome ?ete nau?iti gel na tipse,geliranje i nadogradnju na ?ablone.
detalje ?aljemo sljede?im e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim da mi posaljete ponudu za kompletnu njegu noktiju,tj.za ugradnju umjetnih noktiju,i za prirodne nokte,i dali osoba koja je punoljetna i nema zavr?enu srednju ?kolu moze upisati va?e te?ajeve,i dali imate promotivne kataloge va?ih proizvoda da mi ih po?aljete na mail adresu......hvala

ODGOVOR: Svaka osoba bez obzira na zavr?enu ?kolu mo?e zavr?iti sve na?e te?ajeve.Poslati ?emo vam uvjete i cjene na e-mail.
Za katalog trebate poslati adresu jer se nemo?e poslati e-mailom,me?utim dok ne zavr?ite te?aj i ne upoznate se sa proizvodima katalog vam ne?e puno pomo?i.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi posaljete cjenik pribora i tecaja za umjetne nokte

ODGOVOR: Na?alost e-mail koji ste naveli nije ispravani i po?ta nam se vra?a neisporu?ena,te niste mogli primiti cjenik koji smo vam poslali.Nazna?ite molim to?nu adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas cjenik svih proizvoda za profesionalnu njegu noktiju gel, ljepilo,... i tako?er cijenik te?aja ugradnje noktiju.Hvala

ODGOVOR: ?aljemo tra?eno putem e-maila.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cijene va?ih proizvoda i cijenu te?aja za make up, otvaram svoj salon u kom bi radila nokte i ?minkala, pa mi po?aljite sve informacije koje imate u vezi toga Hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete i cijene na e-mail,me?utim ne radimo te?aj za make up ve? samo za kozmetiku ,umjetne i prirodne nokte.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim vas da mi po?aljete cijene te?ajeva!
unaprijed hvala!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik svih te?ajeva na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: koliko vam ko?ta peka? za nokte?

ODGOVOR: pretpostavljamo da mislite na UV lampu koja gelove koji su UV osjetljivi stvrdnjava tj. neki vole re?i zapeku.Mi dr?imo Njema?ke UV lampe sa 4 ?arulje i vremenskim Timerom.Poslati ?emo vam sliku i cijenu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete cjenik pribora i tecaja za umjetne nokte. hvala.

ODGOVOR: ?alljemo sve e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete cijenik svakog seminara zasebno i njihove po?etke,cijene kompletnog pribora koji ?e mi trebati nakon zavr?enog seminara.Da li mogu otvoriti vlastiti obrt nakon seminara?
Unaprijed hvala!

ODGOVOR: ?aljemo mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete cjenik te?aja za umjetne nokte za jednu i za dvije tehnike, te cjenik za nail art. Hvala

ODGOVOR: poslati ?emo vam sve tra?eno putem upisanog e-maila.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete cjenik te?aja za umjetne nokte i cjenik te?aja za geliranje noktiju.Hvala

ODGOVOR: U na?em te?aju u?i se i geliranje i umjetni nokti na tipse i ?ablone.Poslati ?emo vam cijene i uvjete.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi po?aljete cjenik te?aja za geliranje noktiju,i cijene kompletnog pribora koje ?e mi nakon toga trebati?da li mogu otvoriti vlastiti obrt nakon toga?hvala..

ODGOVOR: ?aljemo sve na prilo?enu e-mail adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani,zanima me kolika je cijena gela ,frencha, i akrila.. i tako jos tih sitnica...raspica i tipsi..hvala

ODGOVOR: Da vam ne pi?emo pojedina?ne cijene poslati ?emo vam NSI cjenik na e-mail adresu koju ste nazna?ili.


PITANJE POSJETIOCA: ako moze cjenik proizvoda vezanih za ugradnju noktiju i katalog na e-mail. hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik NSI na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: pozdrav, ?ivim u Rijeci i zanima me koliko mi je dana potrebno za pro?i obuku u pedikuri i ugradnji umjetnih noktiju, cijena i kada se odr?avaju te?ajevi, te osnovni paketi za po?etak bavljenja pedikurom i manikurom. hvala

ODGOVOR: Zbog opse?nosti tematike poslati ?emo vam sve na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molila bih vas da mi po?aljete va? katalog sa proizvodima i cjenik te tel.broj na koji vas mogu kontaktirati kod naru?ivanja robe,hvala

ODGOVOR: Za naru?ivanje robe mo?ete nas kontaktirati na broj 01/4668445,a za katalog bi trebali poslati adresu za dostavu.Cjenik ?emo vam poslati na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: : Lijepo bih vas molila dal mi mo?ete poslati cjenik svih svojih te?ajeva i po?etnog materijala na e-mail. Hvala!

ODGOVOR: ?aljemo cjenik svih te?ajeva i po?etnog materijala za Gel.Ukoliko ?elite i ne?to drugo po?aljite nam e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bi vas da mi po?aljete cijenik va?ih te?ajeva za nokte i po?etnog paketa koji je potreban za rad. Te termine te?ajeva. Unaprjed zahvalna.

ODGOVOR: Zahvaljujemo na interesu.?aljemo na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani , zanima me cijena te?ajeva manikure , ugradnje noktiju i pedikure te kada su termini te?ajeva
Unaprijed hvala

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjene i uvjete na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Lijepo bih vas molila dal mi mo?ete poslati cjenik svih svojih te?ajeva i po?etnog materijala na e-mail. Hvala!

ODGOVOR: mo?e .?aljemo vam e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: zamolila bih vas da mi ka?ete da li se od vas mogu naru?iti va?i proizvodi bezobzira da li sam bila na va?em te?aju i da li mi mo?ete poslati cjenik.

Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Naravno mo?ete sve kupovati.Cjenik ?emo vam poslati e-mailom.Imate li jo? pitanja slobodno nas kontaktirajte.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Lijepo bih vas molila dal mi mo?ete poslati cjenik te?aja i po?etnog materijala na e-mail.

Zahvaljujem

ODGOVOR: mo?e,?aljemo vam na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,
Zanima me cjenik za tecaj ugradnju noktiju, jedna tehnika i sa dvije tehnike, te nail art.
I kolika je cijena po?etnog materijala.
Unaprijed zahvaljujem.

ODGOVOR: ?aljemo cjenik te?ajeva i po?etnog materijala na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Pozdrav...
Zanima me jel bi mi mogli poslati katalog i cjenik na e mail..?
Unaprijed zahvaljujem.

ODGOVOR: ?ao nam je ali katalog vam mogu poslati jedino na adresu.Za e-mail je prevelik.Cjenik predspostavljam NSI ,jer niste nazna?ili koji ,poslati ?u vam na mail.Ukoliko ste mislila na neki drugi cjenik,javite se pa ?emo vam i njega poslati.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Dobar dan. Upravo smo od vas naru?ili te dobili dvd za ugradnju noktiju.
Sada nas Zanima gdje i kako do?i do stolova za manikuru te kako im se vrti cjena.
Hvala.

ODGOVOR: Drago nam je da ste primili DVD.Treba li vam i materijal za rad mo?ete ga naru?iti na 01/4668445.Najjeftiniji stol za rad ko?ta 1590,00 kn s pdv-om. Stolovi sa dodatnim ladicama ili ve?i stolovi sa usisava?ima,razli?itih dizajna i sli?no mogu se naru?iti tako?eer preko nas iz Italije tvornice Diva,a isporuka je do 30 dana.Cijene ?emo vam poslati e-mailom.


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
uskoro otvaram svoj studio pa Vas molim da mi posaljete cijene va?ih proizvoda i cijenu kompletnog tecaja.
Zahvaljujem

ODGOVOR: ?aljemo sve tra?eno na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: pozdrav!javlam se iz slovenije pa me zanima za gelirane nohte imam svoj studio pa me zanimajo uv geli lahko cenik in katalok gelov suzana

ODGOVOR: Cjenik smo poslali e-mailom.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani,jako sam zainterisirana za tecaj manikure (odnosno svega vezano za ugradnju i geliranje noktiju)Mozete li mi napisati nesto o tecaju,kada su upisi,koliko traje tecaj,te koliko kosta materijal i pribor,te kolika je cjelovita cjena tecaja.S postovanjem Ivana Kralj

ODGOVOR: Sve o te?aju i ?to ste tra?ili zbog op?irnosti ?emo vam poslati na e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete cjenik i uvjete mailom

pozdrav
Mirela

ODGOVOR: Molim vas da nam po?aljete e-mail za ?to da vam po?aljemo cjenik i uvjete: Te?ajeve,NSI,Orly,Diva,Dr.Grandel
Mi ?emo vam poslati cjenik svih te?ajeva ,a vi se javite ukoliko ste htjeli i ne?to drugo.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: da li mogu kupiti kod vas gelove u boji a nisam zavr?ila te?aj samouka sam. Ako mogu po?aljite mi cjenik Hvala unaprijed

ODGOVOR: Mo?ete kupovati svu robu.Bitno je da znate raditi .U vezi proizvoda ili razlika u odnosu na druge proizvode informirajte se u NSI prodaji:
01/4668445.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Postovani, molim Vas da mi posaljete cijene i uvjete svih Vasih tecajeva.
Pozdrav,Marina.

ODGOVOR: ?aljemo sve e-mailom
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani zanima me tecaj ugradnje i geliranje noktiju kada pocinje i koliko ko?ta,i popratna oprema za to cijenik milim vas da mi po?aljete meilom.Hvala

ODGOVOR: ?aljemo tra?eno na va? mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi objasnite da li na dvd-u o ugradnji i geliranju nokti steknem potrebno znanje?
Po?to sam iz Dubrovnika predaleko mi je do?i kod vas na te?aj.

Lijep pozdrav,

Marija Matu?ko

ODGOVOR: U DVD-u je sve obja?njeno,tj cijeli postupak rada ,no ipak je te?aj taj koji bi vas trebao uvesti u taj posao.Ina?e imali smo nekoliko polaznika iz Dubrovnika.U dana?nje vrijeme stvarno nije problem odvojiti za svoje zanimanje i ulo?iti u sebe i svoje znanje tri dana u Zagrebu. Mi recimo za potrebe novih znanja putujemo u Ameriku i Belgiju minimalno jednom godi?nje.Preporu?ujem kupnju Dvd-a koji ?e vam biti od jako velike pomo?i ,a nakon toga i te?aj ,jer ?ete dobiti i diplomu s kojom mo?ete raditi u zemlji i inozemstvu.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Zamolila bih vas cjenik va?ih te?ajeva za izradu noktiju gelom i akrilom.Ju?er ste mi poslali odgovor,ali bez cjenika u prilogu.
Kristina

ODGOVOR: u redu ,?aljemo i cjenike.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Interesira me dali imate distributera u podru?j Koprivni?ko Kri?eva?ke ?upanije!

Hvala !

ODGOVOR: Nemamo distributera u toj ?upaniji.
Svi te?ajevi se odvijaju isklju?ivo u Zagrebu zbog certifikata i educiranih u?itelja koji su zavr?ili u Americi ili cetru u Europi.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?ela sam se baviti geliranjem noktiju,ali mi je jo? sve nejasno pa bih vas molila alo mi mo?ete poslati katalog i cjenik va?ih proizvoda. Slavica ?tepanko,

ODGOVOR: Cjenik ?aljemo po?tom.Bilo bi dobro da nam napi?ete dali ste negdje zavr?ila te?aj i ?to vam je nejasno.Mo?ete i kupiti na? DVD sa kompletnim obja?njenjima rada po 370,00 kn sa tro?kovima dostave.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,zanima me cijena te?aja za manikuru,ugradnja umjetnih noktiju gel i akril tehnikom,koliko to vremenski traje,cijenu i sastav po?etnog kompleta za ugradnju noktiju i katalog va?ih proizvoda sa cijenama

ODGOVOR: cijene te?ajeva i uvjete ?aljemo na va? e-mail.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molim Vas da mi po?aljete cijene te?ajeva, koliko traju, cijene materijala za po?etak. Ja sam iz Nove Gradi?ke, gdje imate najbli?e te?ajeve?

ODGOVOR: Niste to?no nazna?ili koji te?ajevi vas interesiraju no pretpostavljamo da ?elite te?aj koji se najvi?e tra?i ugradnja umjetnih noktiju pa ?emo vam poslati uvjete na va? e-mail.ukoliko ste ?eljeli neki drugi te?aj ili imate dodatnih pitanja po?aljite mail na noelle@noelle.com.hr
noelle


PITANJE POSJETIOCA: po?tovani ,
molim vas da mi po?aljete cijene te?ajeva manikure i pedikure ,
hvala ?ana Gabri

ODGOVOR: ?aljemo sve na va? e-mail.hvala na upitu.noelle


PITANJE POSJETIOCA: Molila bi vas da mi ka?eta jel bi se ja mogla upisat na te?aj nadogradnje umjetnih noktiju i na tekaj pomo?u ?ablone.... To vas pitam jel imam 14 godina....I molila bi vas da mi po?aljete cjenik na ovaj e-mail.Unaprjed hvala

ODGOVOR: Mo?ete se upisati na te?aj bez obzira na godine.
U na?em te?aju u?i se i ugradnja na ?ablone i tipse ,te geliranje.
Poslati ?emo vam cjenik svih te?ajeva na va?
e-mail
noelle


PITANJE POSJETIOCA: molim vas da mi posaljete katalog na adresu: Marina Luli

ODGOVOR: Poslati ?emo vam NSI katalog.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovanje!
Molim vas da mi po?aljete cjenik va?ih te?ajeva i katalog,te uvjete.Mislim da se uskoro vidimo,Silueta -Vodice.
POZDRAV!

ODGOVOR: Poslati ?emo vam uvjete na na mail i po?tom.Mislim da smo se mi ve? ?uli i slali vam kataloge.Javite se u svakom slu?aju.
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: MOLIM VAS DA MI NA MAIL PO?ALJETE CIJENIK I KATALOG.
DANIJELA LJUBETI

ODGOVOR: Poslati ?emo vam cjenik i katalog na adresu.
noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,
mo?ete li mi poslati na ku?nu adresu DVD Nsi ,cjenik i katalog.
Lijep pozdrav,
Ana Marija Ta?i

ODGOVOR: PO?ALJITE NAM MOLIM TO?NU ADRESU GDJE ?ELITE PRIMITI PO?TU.
Na? e-mail: noelle@noelle.com.hr
Pozdrav,
Noelle


PITANJE POSJETIOCA: Po?tovani,Kupila sam va? DVD Nsi i odu?evljena sam.Radim godinama ali se nakon njega osje?am kao da nisam ni?ta znala.Molim vas da mi po?aljete cjenik i katalog proizvoda.Adrijana

ODGOVOR: Da dobro ste primjetili u DVD je ekipa NSi ulo?ila puno truda i u njemu su opisali ba? sve o izradi noktiju .Cjenik i katalo ?aljemo po?tom.


PITANJE POSJETIOCA: Odu?evljena sam Va?im proizvodima ,moja manikerka radi isklju?ivo sa njima pa sam i ja po?eljela krenuti na te?aj .Molim Vas da mi odgovorite na moja par pitanja koja su vezana za Va? te?aj koliko kosta , gdje se odr?ava i koliko traje .Naravno interesira me i cijena potrebnog materijala za po?etak.
Unaprijed Vam zahvaljujem i nestrpljivo ocekujem odgovor !
Ksenija

ODGOVOR: Drago nam je da ste prepoznali kvalitetu NSI i Orly proizvoda.?to se ti?e te?aja dio ste ve? mogli pogledati na stranici.Te?ajeve i termine dogovaramo individualno,a cijenik te?ajeva Vam ?aljemo na e-mail.


 

 
  

Postavite pitanje

E-mail:


Pitanje: